fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως 14/2010

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Βασιλική Ευσταθοπούλου και από τη Γραμματέα Όλγα Τσέρου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 16 Δεκεμβρίου 2009, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Του αιτούντος : _________  _________  , κατοίκου Βριλησσίων, ο οποίος εμφανίοτηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Επαμεινώνδα Κλειτσίκα.

ΚΑΤΑ

Του καθ’ ου η αίτηση : _________  _________  (_________  _________  ), κατοίκου Βριλησσίων, ο οποίος εμφανίστηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο Ιωάννα Μαρώση.

Ο αιτών με την από Οκτωβρίου 2009 αίτησή του, που απευθύνεται προς το παρόν δικαστήριο και στρέφεται κατά του καθ’ ου η αίτηση, που νόμιμα καταχωρήθηκε στο σχετικό βιβλίο με αύξοντα αριθμό 729/2009, ζητά όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Κατά την δικάσιμο που ορίστηκε και αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, η ανωτέρω υπόθεση εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του σχετικού εκθέματος και συζητήθηκε.

Το Δικαστήριο άκουσε τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων.

πιθανολογήθηκαν τα εξής : Ο αιτών δυνάμει του υπ’ αρ. 43645/14-6-2005 συμβολαίου αγοραπωλησίας οριζοντίων ιδιοκτησιών του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Σπυρίδωνος Βέννη, που καταχωρήθηκε στις 17-6-2005 στο Κτηματολογικό Γραφείο Αμαρουσίου με Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) _________  ,                               _________  ,                  _________  και _________  είναι αποκλειστικός ιδιοκτήτης, κάτοχος και νομέας των ανεξαρτήτων αυτοτελών ιδιοκτησιών επί του κτιρίου Β του συγκροτήματος κατοικιών επί των οδών _________  στα Βριλήσσια Αττικής, ήτοι α) του ισογείου διαμερίσματος υπ αριθ. __, β) της υπό στοιχεία Δ-6 υπογειος αποθήκης γ) της θέσεως στάθμευσης υπό στοιχεία Π-12 και της θέσεως στάθμευσης υπό στοιχεία Π-15 που βρίσκονται στο κλειστό υπόγειο πάρκινγκ του κτιρίου, όπως εμφαίνονται στα από Ιανουάριου 2003 σχεδιαγράμματα κατόψεων ισογείου και υπογείου του κτιρίου Β, τα οποία προσαρτώνται στο υπ’ αρ. _______ συμβόλαιο σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και Κανονισμού συγκροτήματος πολυκατοικιών του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου. Ότι η θέση στάθμευσης Π-12 συνορεύει γύρωθεν με ράμπα, τις Π-13 και Π-14 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτου, την αποθήκη καυσίμων, το λεβητοστάσιο και τον διάδρομο ορόφου. Ο αιτών ασκεί τη νομή του επ’ αυτής και έχει παραχωρήσει και στη σύζυγό του το δικαίωμα να τη χρησιμοποιεί, καθώς επίσης ασκεί τη συννομή του επί των κοινοχρήστων χώρων διαδρόμων ράμπας του υπογείου πάρκινγκ ιδία για τη μετακίνηση του αυτοκινήτου και παραχώρησε το δικαίωμα της χρήσεως αυτών στη σύζυγό του. Ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2009 ο καθ’ ου που διαμένει με την οικογένειά του στο διαμέρισμα Α2 του πρώτου ορόφου πάνω από το διαμέρισμα του αιτούντος κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης ιδιοκτησίας της συζύγου του Π-13, η οποία θέση στάθμευσης βρίσκεται ακριβώς στα δεξιά της θέσης στάθμευσης Π-12 ιδιοκτησίας, νομής και κατοχής του αιτούντος στο προαναφερθέν κλειστό υπόγειο πάρκινγκ και σταθμεύει το αυτοκίνητο _________, μάρκας _________, χρώματος μαύρου IX αυτοκίνητο, το οποίο είναι μεγάλου μεγέθους, το οποίο ο καθ’ ου κατέχει δυνάμει χρηματοδοτικής μίσθωσης. Όμως παρανόμως, αυθαίρετα και άνευ της θελήσεως του αιτούντος κάνει χρήση και μέρους της θέσης στάθμευσης του αιτούντος Π-12 που βρίσκεται στα αριστερά της Π-13 θέσης που κάνει χρήση ο καθ’ ου για να σταθμεύει το αυτοκίνητό του (βλέπετε κατάθεση μάρτυρος αποδείξεως και προσκομιζόμενες φωτογραφίες από διάφορες χρονικές στιγμές). Με αυτόν τον τρόπο προσβάλλει ο καθ’ ου τη νομή του αιτούντος παράνομα εμποδίζοντας τον ίδιο και τη σύζυγό του να σταθμεύουν με ασφαλεία χωρίς κίνδυνο συγκρούσεως το αυτοκίνητο της ο,κογένειάς τους. Επιπλέον ο καθ’ ου καθ’ υπέρβαση της προσήκουσας χρήσης χρησιμοποιεί τον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεταί στα δεξ,ά της θέσης στάθμευσης που χρησιμοποιεί Π-13 για να αποθηκεύει ξυλεία για το τζάκι της οικίας του. Επίσης ο καθ’ ου λόγω του όγκου του αυτοκινήτου του καταλαμβάνει μέρος του κοινοχρήστου χώρου (διαδρόμου – ράμπας αυτοκινήτων) πίσω από τη θέση στάθμευσης που χρησιμοποιεί κατά παραχώρηση της συζύγου του και της θέσης στάθμευσης του α.τούντος – καθ’ υπέρβαση της προσήκουσας χρήσης του διαδρόμου – ράμπας που προορίζεται μόνο για μετακίνηση οχημάτων και πεζών εντός του υπογείου πάρκινγκ – με συνέπεια το εναπομείναν τμήμα του κοινοχρήστου διαδρόμου – ράμπας στο σημείο αυτό να εμποδίζει να χωρέσε. να περάσει αυτοκίνητο με ασφάλεια και να αποκλείει υπέρμετρα την προσήκουσα χρήση του κοινοχρήστου αυτού χώρου από το αυτοκίνητο της συζύγου του αιτουντος απο τη δική του ιδιόκτητη θέση στάθμευσης Π-12. Οι παράνομες ενέργειες του καθ’ ου είναι αυθαίρετες και γίνονται παρά τη θέληση του α.τούντος και απαγορεύονται από το άρθρο 3 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 2 του Κανονισμού του κτιριακού συγκροτήματος, το οποίο ορίζει ότι απαγορεύεται ακόμη και στους συνιδιοκτήτες να αφήνουν αυτοκίνητα στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο καθ’ ου στο από 18-12-2009 σημείωμά του, στο 2ο φύλλο αυτού κα, στα επόμενα ομολογεί εμμέσως πλην σαφώς ης παραπάνω ενεργειές του ως εξής: «Αν κάποιες φορές έχω πατήσει τη διαχωριστική όμορη άσπρη γραμμή, σίγουρα δεν έχει γίνε, με πρόθεση να διαταραχθεί η χρήση της θέσης στάθμευσης του αιτούντος…» «… Αναγκάζομαι επομένως τις φορές εκείνες να σταθμεύω το όχημά μου (ρ ^όπο ώστε η πίσω δεξιά πόρτα να μην εμποδίζεται από την κολώνα. Ενδεχομένως τις φορές εκείνες να εξέχει το όπισθεν μέρος του αυτοκινήτου μου από την πίσω γραμμή της θέσης στάθμευσης κάποιους πόντους εξαιτίας του μεγέθους του αυτοκινήτου μου…» «…Αναφορικά δε με τους ισχυρισμούς του αντιδίκου ότι τάχα τοποθετώ ξύλα στον κοινόχρηστο διάδρομο και οτι αυτό είναι εστία μικροβίων πρέπει να του υπομνησθεί ότι αυτό πράττουν όλοι οι συνιδιοκτήτες…».

Η μάρτυς αποδείξεως, σύζυγος του αιτούντος καταθέτει ενόρκως: «Ο καθ ου πάρκαρε ένα μέρος του αυτοκινήτου στο δικό μου. Του ζήτησα να παρκάρει αλλού. Άλλη φορά πάλι είχε παρκάρει, δυσκολευόμουν να βγω και του ζήτησα να το διορθώσει. Κατέβηκε ο άνδρας μου (αιτών). Ο καθ’ ου τον έβρεξε με λάστιχο από το μπαλκόνι, άρχισε βρισιές μπροστά στα παιδιά και τον κλώτσησε. Ο σύζυγος ράγισε σπόνδυλο, έγινε μήνυση… Δεξιά στο πάρκινγκ του αποθηκεύει ξυλεία και βάζει το αυτοκίνητό του λίγο μέσα προς τα δικά μας… Από τον Σεπτέμβριο και εδώ καθημερινά ενοχλεί, ενώ προηγουμένως πιο αραιό·. Μπορεί να παρκάρει σωστά, κάνει προσβολή σε μένα και στο σύζυγο… Κάνει κατάληψη του κοινόχρηστου διαδρόμου. Αφήνει τα ξύλα στον κοινόχρηστο. Των άλλων που μου δείχνετε δεν είναι στον κοινόχρηστο. Τα ποδήλατα των παιδιών μου είναι στον χώρο μας… Ο σύζυγός μου χτύπησε το κουδούνι του, δεν ξέρω πόσες φορές είπε: δεν κατεβαίνω, παρκάρω όπου θέλω.» Ο μάρτυς του καθ’ ου καταθέτει ενόρκως: «…Αναγνωρίζω στη φωτογραφία το όχημα, που έχει μπει στο διπλανό χώρο…»

Από τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία πιθανολογήθηκε ότι ο καθ ου διετάρασσε και διαταράσσει μέχρι σήμερα τη νομή του αιτούντος στην επίδικη θέση στάθμευσης Π-12 και τη συννομή του στον κοινόχρηστο χώρο (διάδρομο-ράμπα) που βρίσκεται πίσω από τις θέσεις στάθμευσης Π-13 και Π-12 και επί του κοινοχρήστου διαδρόμου που βρίσκεται στα δεξιά της θέσης στάθμευσης Π-13 και συνεπώς η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη απορριπτομένων όλων των ενστάσεων ως ουσία αβασίμων όπως α) ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποιήσεως αφού πιθανολογήθηκε ότι ο αιτών είναι νομέας και κάτοχος της επιδίκου θέσεως Π- 12 και συννομέας των ανωτέρω κοινοχρήστων χώρων, β) ότι η αίτηση είναι σαφής και ορισμένη, γ) ότι της παραγραφής αφού η διατάραξη είναι συνεχής και εξακολουθεί να υφίσταται από τον Σεπτέμβριο του 2009 μέχρι σήμερα και κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος αποστερεί στον αιτούντα τη δυνατότητα ν’ ασκήσει το δικαίωμα της νομής του.

Τούτο από μόνο του αποτελεί επείγουσα περίπτωση, όπως έχει κρίνει η νομολογία (ΕιρηνΑργ 28/2007) και η θεωρία («Κυριάκος Δ. Γεωργίου, Εφέτης «Ασφαλιστικά Μέτρα» 2004, σελ. 13-14). Βάσει αυτών των κρίσεων της νομολογίας και των πορισμάτων της θεωρίας, επί προσβολών της νομής η επείγουσα περίπτωση, δηλαδή η ανάγκη να ενεργοποιηθεί προσωρινά η εριζόμενη έννομη σχέση, παρίσταται αυτόθροη όταν πιθανολογηθεί η ύπαρξη του δικαιώματος, καθώς και η προσβολή του. Όταν η προσβολή του δ.καιώματος είναι διαρκής τότε διαρκής θα είναι και η επείγουσα περίπτωση για παύση της προσβολής, αφού ο, προσβλητικές πράξεις που συνεχώς διενεργεί ο καθ’ ου συνεχίζουν και επιτείνουν την περιουσιακή βλάβη του αιτούντος. Συνεπώς διαρκής θα είναι η αξίωση του αιτούντος για λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Συγχρόνως υφίσταται και επικείμενος κίνδυνος διαπληκτισμών κα, συγκρούσεων μεταξύ των διαδίκων, πιθανολογηθέντος τούτου από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος αποδείξεως ότι ο καθ’ ου κλώτσησε και εξύβρισε ενώπιον της και ενώπιον των ανηλίκων τέκνων τους τον αιτούντα και για το ανωτέρω γεγονός υπεβλήθη μήνυση.

Κατ’ ακολουθία απάντων των ανωτέρω πιθανολογηθέντων, η αίτηση πρέπει να γίνε, δεκτή και να αναγνωριστεί ο αιτών προσωρινά νομέας της ως άνω περιγραφείσης θέσης στάθμευσης Π-12 και συννομέας προσωρινά των κοινοχρήστων χώρων του άνω κτιρίου και οιονεί νομέας των δουλειών που προβλέπονται από τον Κανονισμό του ως ανω κηρίου επί των κοινοχρήστων χώρων. Να υποχρεωθεί ο καθού να πάψει να διαταράσσε, στο μέλλον τη νομή κα, σύννομη του α,τούντος επί της ιδιόκτητης θέσης στάθμευσης Π-12 στο υπόγειο πάρκινγκ του κτιρίου Β ως ανωτέρω περιγράφετα, και τη σύννομη του στον κοινόχρηστο χώρο (διάδρομο- ράμπα). Επίσης να υποχρεωθεί ο καθού να μην αποθηκεύει ξυλεία ή άλλο αντικείμενο στον κοινόχρηστο χώρο διάδρομο με απειλή χρηματικής ποινής κα, προσωρινής κράτησης για κάθε παράβαση των απαγορευτικών διατάξεων της παρούσης στο μέλλον, καταδικαζόμενου στη δικαστική του αιτούντος δαπάνη.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικαζον αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται την αίτηση ως ουσία βάσιμη.

Αναγνωρίζει προσωρινά νομέα τον αιτούντα της θέσης στάθμευσης Π-12 που βρίσκεται στο υπόγειο πάρκινγκ του κτιρίου Β του συγκροτήματος κατοικιών επί των οδών _________στα Βριλήσσια Αττικής κα, συννομέα των κοινοχρήστων χώρων του άνω κτιρίου.

Διατάσσει τον καθ’ ου να πάψει να διαταράσσει και στο μέλλον τη νομή του αιτούντος επί της άνω θέσης στάθμευσης Π-12 και επίσης τη συννομή του επί του κοινοχρήστου χώρου (διαδρόμου – ράμπας) με το να σταθμεύει το όχημά του πέρα από το μέσο της λευκής διαχωριστικής γραμμής που υπάρχει μεταξύ της θέσης στάθμευσης Π-12 του αιτούντος και της θέσης στάθμευσης Π-13 που χρησιμοποιεί ο καθ’ ου ούτε να προεξέχει πέρα από το μέσο της λευκής διαχωριστικής γραμμής που υπάρχει μεταξύ της θέσης στάθμευσης Π-13 που χρησιμοποιεί ο καθ’ ου και του κοινοχρήστου χώρου διαδρόμου πίσω από τις θέσεις στάθμευσης Π-13 και Π-12 να μη παρεμποδίζει την πρόσβαση του αιτούντος στη θέση στάθμευσης του  Π-12.

Διατάσσει τον καθ’ ου να πάψει να διαταράσσει στο μέλλον τη συννομή του αιτούντος που ο Κανονισμός του άνω κτιρίου προβλέπει επί του κοινοχρήστου χώρου (διαδρόμου) που βρίσκεται στα δεξιά της θέσης στάθμευσης Π-13 στο υπόγειο πάρκινγκ του ως άνω κτιρίου Β του συγκροτήματος κατοικιών επί των οδών _________ _________στα Βριλήσσια Αττικής.

Διατάσσει τον καθ’ ου να μην αποθηκεύει ξυλεία ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο και να μη χρησιμοποιεί τον κοινόχρηστο χώρο άνω ως δικό του αποθηκευτικό χώρο καθ’ υπέρβαση της προσήκουσας χρήσης του κοινοχρήστου χώρου αυτού ως διαδρόμου για τη μετακίνηση πεζών.

Απειλεί κατά του καθ’ ου η αίτηση χρηματική ποινή 300 ευρώ και απαγγέλλει κατά του καθ’ ου προσωπική κράτηση (1) ενός μηνός για κάθε παράβαση των απαγορευτικών διατάξεων της παρούσας απόφασης και για κάθε προσβολή της νομής και συννομής του αιτούντος ως άνω στο μέλλον.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο Χαλάνδρι, την 12η Ιανουάριου 2010 σε δημόσια έκτακτη στο ακροατήριό του συνεδρίαση.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία