fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός Απόφασης 46 /2014

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Ευγενία Μπιτσακάκη, Εφέτη, και από τη Γραμματέα Ευτέρπη Ξανθουδάκη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Μαΐου 2014, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ:            __________  __________ του __________  , κατοίκου Χανίων, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ: Της εταιρείας με την επωνυμία « ______ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ., από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Χρήστο Οικονομάκη.

Η ενάγουσα, και ήδη εκκαλούσα, με την από 25- 8-2008 αγωγή της, προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Χανιών, που έχει κατατεθεί με αριθμό 679/2008, ζήτησε να γίνουν δεκτά τα όσα αναφέρονται σ’ αυτήν.

Το Δικαστήριο εκείνο εξέδωσε την υπ’αριθμ. 159/201 1 οριστική του απόφαση με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή.

Την απόφαση αυτή προσέβαλε ο εκκαλών με την από 3-11-2011 έφεσή του, προς το Δικαστήριο τούτο, που έχει κατατεθεί στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 97/201 1, αντίγραφο αυτής κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος δικαστηρίου με αριθ. εκθεσ. καταθ. 10/2012, για την οποία και ορίστηκε δικάσιμος η 16-4-2013, οπότε και αναβλήθηκε η συζήτηση της υπόθεσης για την δικάσιμο που παραπάνω αναφέρεται.

Η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου και συζητήθηκε.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εφεσίβλητης κατέθεσε εμπρόθεσμα τις προτάσεις του και παραστάθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου με δήλωση κατά το άρθρο 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις των άρθρων 271 παρ. 1 και 2 και 524 παρ.1 και 3 εδ. α’ Κ.Πολ.Δ., προκύπτει ότι, αν ο εκκαλών δεν εμφανιστεί κατά την πρώτη συζήτηση της εφέσεως του ή εμφανιστεί, αλλά δεν λάβει κανονικά μέρος σ’ αυτήν, το Εφετείο ερευνά με επιμέλεια τίνος από τους διαδίκους επισπεύδεται η συζήτηση. Αν αυτή επισπεύδεται από τον απόντα εκκαλούντα και το αποδεικνύει ο παριστάμενος εφεσίβλητος, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο της εφέσεως που του έχει επιδοθεί με πράξη προσδιορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση (άρθρα 139 παρ. 3, 498 παρ. 1 και 2 Κ.Πολ.Δ.), απορρίπτεται η έφεση, χωρίς την περαιτέρω έρευνα της διότι τεκμαίρεται παραίτηση του εκκαλούντος από την έφεση του. Το ίδιο αποφασίζει το Εφετείο και όταν τη συζήτηση της εφέσεως επισπεύδει ο εφεσίβλητος και το αποδεικνύει, προσκομίζοντας έκθεση επιδόσεως αντιγράφου της εφέσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση (άρθρα 139 παρ.1 και 2, 498 Κ.Πολ.Δ βλ, ΟλΑΠ 16/1990 Δ/νη 31,804). Αντίθετα αν τη συζήτηση της εφέσεως επισπεύδει ο εφεσίβλητος και δεν αποδεικνύει την νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση του εκκαλούντος γι’ αυτήν, προσκομίζοντας τη σχετική έκθεση επιδόσεως αντιγράφου της εφέσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, η συζήτηση της εφέσεως κηρύσσεται απαράδεκτη.

Στην προκειμένη περίπτωση νόμιμα φέρεται προς συζήτηση η από 3-11-2011 (αριθμ. έκθ. κατάθ. 97/2011) έφεση του εναγομένου και ήδη εκκαλούντος κατά της υπ’ αριθμ. 159/201 1 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων, που εκδόθηκε κατά την τακτική διαδικασία, ερήμην του εναγομένου και ήδη εκκαλούντος, η συζήτηση της υπόθεσης όμως προχώρησε σαν να ήταν και εκείνος παρών, και δέχθηκε εν μέρει την από (αριθμ. έκθ. καταθ.) αγωγή της ενάγουσας και ήδη εφεσίβλητης. Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο με τη σειρά της, ο εκκαλών δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Πλην όμως, η επισπεύδουσα τη συζήτηση εφεσίβλητη, δεν επικαλείται ειδικώς, αλλά ούτε και προσκομίζει, έκθεση επίδοσης, από την οποία να προκύπτει ότι ο εκκαλών κλήθηκε νομοτύπως και εμπροθέσμως να παραστεί κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 16-4-2013, κατά την οποία και αναβλήθηκε η συζήτηση της έφεσης για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Κατά συνέπεια, η συζήτηση της έφεσης πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 ΚΗΡΥΣΣΕΙ απαράδεκτη τη συζήτηση της από 3-11-2011 και με αριθμό καταθέσεως 97/201 1 έφεσης, κατά της υπ’ αριθ. 159/2011 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στα Χανιά σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή στο ακροατήριό του στις 3θ Μαΐου 2014, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ