fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός απόφασης 1207/2018
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Μιχαήλ Τζεμπελίκο, Πρωτόδικη, που ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου και τη γραμματέα Σοφία Δέδε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, την 1-2-2018, για να δικάσει την υπόθεση :

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: _________  _________   του Ελευθερίου, διατηρούσας ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «__________Transports & Logistics), κατοίκου Πειραιώς, η οποία δεν προκατέθεσε προτάσεις κατ’άρθρο 237 ΚΠολΔ και δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «________Ltd – Tranport and Logistics», που εδρεύει στο Μπλαγκόεβγκραντ Βουλγαρίας και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία προκατέθεσε προτάσεις, κατ’άρθρο 237 ΚΠολΔ, διά του πληρεξουσίου δικηγόρου Χρήστου Οικονομάκη (ΔΣΠ) και δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 5-6-2017 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό 7079/3495/27-6- 2017 και επιδόθηκε στην εναγόμενη στις 27-6-2017. Ακολούθησε η, μόνο από την εναγόμενη, εμπρόθεσμη κατάθεση των εγγράφων προτάσεων με τα αποδεικτικά μέσα, διαδικαστικά έγγραφα και πληρεξούσιο, των οποίων γινόταν επίκληση και στη συνέχεια με την από 8-1-2018 πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου ορίσθηκε ο Δικαστής και η συζήτηση της υπόθεσης στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και η υπόθεση ανεγράφη στο πινάκιο.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
 ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ

Στην προκειμένη περίπτωση, η συζήτηση της υπό κρίση αγωγής (αποζημίωση ποσού 84.590 ευρώ για πλημμελή εκτέλεση συμβάσεων χερσαίας οδικής μεταφοράς), που αρμοδίως (άρθρα 14 παρ. 2 και 42 ΚΠολΔ, καθώς η εναγομένη δεν προτείνει ένσταση κατά τόπον αναρμοδιότητας) εισήχθη ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά την τακτική διαδικασία, επισπεύσθηκε με επιμέλεια της ενάγουσας, όπως αυτό προκύπτει από το σώμα του ακριβούς αντιγράφου της, που επιδόθηκε στην εναγομένη και το οποίο η τελευταία προσκομίζει με επίκληση (Βλ. τη με ημεροχρονολογία 27- 6-2017 σχετική σημείωση επ’αυτού από τον επιδόντα δικαστικό επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιώς Νικολάου Ντόγκα) και η υπόθεση ενεγρόφη στο πινάκιο σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 4 ΚΠολΔ. Η ενάγουσα δεν προκατέθεσε προτάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 παρ. 1,2,3 ΚΠολΔ, ούτε εμφανίσθηκε στο ακροατήριο. Συνεπώς δεν έλαβε μέρος στη δίκη και πρέπει η αγωγή να απορριφθεί (άρθρο 272 παρ. 1 ΚΠολΔ), ενώ πρέπει να ορισθεί παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας (άρθρα 501, 502 παρ. 1 και 505 ΚΠολΔ) και να καταδικασθεί η ενάγουσα, λόγω της ήττας της και κατόπιν νομίμου αιτήματος της εναγομένης (άρθρα 176, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της τελευταίας, όπως όλα αυτά ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό.

  

Για τους λόγους αυτούς

Δικάζει ερήμην εναγούσης.

Ορίζει το παράβολο, για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

Απορρίπτει την αγωγή.

Καταδικάζει την ενάγουσα στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της εναγόμενης, τα οποία ορίζει στο ποσό των χιλίων εξακοσίων (1.600) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 7-3-2018.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία