fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός 3726/2002

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

 

Ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών Πρωτοδίκης Νικολόπουλος Ευτύχιος.

Έχοντας υπόψη την από 4-6-2002 αίτηση της _______  _______  του _______  , κατοίκου Τζιτζιφιών Αθηνών , οδός _______  , που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Χρήστο Οικονομάκη του Γεωργίου με ΑΜΔΣΠ 2517.

Κ A Τ A

_______  _______  του _______  και της _____, κατοίκου Αθηνών , οδός ______

Με την οποία ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής μ* βάση τον τίτλο που αναφέρει στην αίτηση της .

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ KATA TO ΝΟΜΟ

Η αιτούσα επιδιώκει να εκδοθεί, διαταγή πληρωμής με βάση τον τίτλο τίτλο που αναφέρει ήτοι μία επιταγή της Τράπεζας «________ Α.Ε.» , με αριθμό 10295082-2 με ημερομηνία 26-3-2002 , ποσού 14.674 Ευρώ , σε σε διαταγή _______  _______  σε χρέωση του με αριθμό _______ που τηρεί την πληρώτρια τράπεζα, η οποία εν συνεχεία οπισθογραφήθηκε στην αιτούσα και της οποίας κατά συνέπεια είναι νόμιμη κομίστρια, απο νόμιμη και αδιακοπη οπισθογράφηση.

Η ως άνω επιταγή αν και εμφανίστηκε νόμιμα και  εμπρόθεσμα    27-3-2002 δεν πληρώθηκε λόγω έλλειψης υπολοίπου όπως αυτό βεβαιώνεται από την από 29-3-2002 βεβαίωση της ως άνω τράπεζας στο σώμα της επιταγής.

Η αίτηση της είναι νόμιμη  κατά το άρθρο 632 επ.  ΚπολΔ και ν. 5960/1993 «περί επιταγής» και αποδεικνύεται από την προσκομιζόμενη και νόμιμα χαρτοσημασμένη επιταγή.

Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή και κατά ουσία όπως ορίζεται  στο διατακτικό , δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΑ και γραμμάτιο προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει τον καθού να καταβάλλουν στην αιτούσα  δια το κεφάλαιο της ως άνω επιταγής 14.674 Ευρώ και όλα αυτά τα ποσά νομιμότοκα από την επομένη της προς πληρωμή εμφανίσεως της έως την εξόφληση  καθώς και 664 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα εκδόσεως της διαταγής πληρωμής.

Σημειώνεται ότι ο καθού η αίτηση έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της .

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 5-6-2002.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία