fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 6940/2010

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Βλάχος Δημοσθένης Έχοντας υπόψη την από 4-1-2010 αίτηση του _________   _________  , κατοίκου Πειραιώς, οδός _________  , που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Χρηστό Οικονομάκη ΑΜΔΣΠ 2517 .

Κ A Τ A

Της εταιρίας με την επωνυμία «_________  & ΣΙΑ ΟΕ.» που εδρεύει στο Αιγάλεω, οδός _________  και εκπροσωπείται νόμιμα

Με την οποία ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τους τίτλους που αναφέρει στην αίτηση του.

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τους τίτλους που αναφέρει ήτοι 10 ισόποσες συναλλαγματικές, ποσού τριών χιλιάδων εκατό (3.100) ευρώ εκάστης , τις οποίες εξέδωσε ο αιτών την 22-10-2009 στον Πειραιά λήξεως την 20-1-2008, 20-3-2008, 20-5­2008, 20-7-2008, 20-9-2008,20-11-2008, 20-1-2009 , 20-3-2009, 20-5-2009 και 20-7-2009 σε διαταγή «_________   _________  » (ήτοι του αιτούντος) , τις οποίες αποδέχθηκε αυθημερόν στον Πειραιά ή καθής εταιρία.

Οι ως άνω συναλλαγματικές κατά την λήξη τους δεν πληρώθηκαν, αν και εμφανίστηκαν εμπροθέσμως και προσηκόντως.

Επειδή κατά συνέπεια ο αιτών τυγχάνει νόμιμος κομιστής αυτών ως λήπτης τους.

Επειδή κατά συνέπεια η καθ’ ής οφείλει στον αιτούντα συνολικά το ποσό των (10 συναλλαγματικές X 3.100 ευρώ εκάστη=) 31.000 ευρώ για το αντίτιμο των άνω συναλλαγματικών και αυτά νομιμότοκα από την λήξη εκάστης, τα οποία αρνούμενη να του καταβάλει πρέπει να . υποχρεωθεί προς τούτο δικαστικά εκδιδόμενης κατά αυτής διαταγής . προς πληρωμή και κηρυσσόμενης της εκδοθησομένης αποφάσεως προσωρινώς εκτελεστής.

Επειδή οι ως άνω συναλλαγματικές είναι νομότυπα συντεταγμένες και χαρτοσημασμένες και έχουν καταβληθεί τα τέλη συζητήσεως και το ανάλογο δικαστικό ένσημο όπως αυτό προκύπτει από τα προσαγόμενα διπλότυπα αποδείξεως υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΑ.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση .

Διατάσσει την καθήν να καταβάλλει στον αιτούντα δια το κεφάλαιο

των ως άνω συναλλαγματικών το συνολικό ποσό των 31.000 Ευρώ

και όλο αυτό το ποσό νομιμότοκα από την επομένη της λήξεως εκάστης συναλλαγματικής καθώς και 527 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα εκδόσεως της διαταγής πληρωμής .

Σημειώνεται ότι η καθής η αίτηση έχει δικαίωμα να ‘ ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε 15  εργασίμων ημερών από την επίδοση της.

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 28-4-2010.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία