fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός: 967/2006

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Ο Δικαστής του Ειρηνοδικείου Πειραιώς  Ανδριανός Μπαϊρακτάρης.

Έχοντας υπόψη την από 26-5-2006 αίτηση της ___________ ___________  κατοίκου Ασπροπύργου Αττικής , οδός ________ , που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Χρήστο Οικονομάκη.

Κ  Α  Τ  Α

  1. Της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «__________ Ε.Π.Ε.» , η οποία εδρεύει στο Κορωπί Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα.
  2. Του κ. ___________ ___________ του _______ κατοίκου Πειραιά, οδός ___________ .

Με την οποία ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τον τίτλο που αναφέρει στην αίτηση του  .

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα  επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τον τίτλο  που αναφέρει ήτοι μία  μια μεταχρονολογημένη επιταγή εκδόσεως της πρώτης των καθ ων, με αριθμό ___________  της Τράπεζας «___________ A.E.»  , λήξης την 20-5-2006 , ποσού 8.500 ευρώ , σε διαταγή ___________  ___________  ήτοι του δευτέρου των καθών  και σε χρέωση του με αριθμό ___________ λογαριασμού που τηρούσε η πρώτη των καθ’ ων εταιρία στην πληρώτρια Τράπεζα.

Η ως άνω επιταγή οπισθογραφήθηκε από τον δεύτερο των καθ ων στην αιτούσα και έτσι αυτή κατέστη νόμιμη κομίστρια της επίδικης επιταγής από αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων.

Η ως άνω επιταγή  εμφανίστηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα από την αιτούσα την 22-5-2006  στην Τράπεζα Πειραιώς (κατάστημα Ασπροπύργου) , όπου την κατέθεσε στο λογαριασμό που τηρούσε στην εν λόγω Τράπεζα για εξόφληση, οπότε και σφραγίστηκε αφού δεν πληρώθηκε γιατί όπως εξακριβώθηκε έπειτα από έλεγχο του λογαριασμού του εκδότη και μέσω του μηχανογραφικού κέντρου της Τράπεζας «___________ A.E.» λόγω ανάκλησης της πληρωμής με επαρκές υπόλοιπο , όπως αυτό βεβαιώνεται από την 24-5-2006 βεβαίωση της ανωτέρω τράπεζας στο σώμα της εν λόγω επιταγής, η οποία έγινε έπειτα από ρητή εξουσιοδότηση της Τράπεζας στην οποία τηρείται  ο λογαριασμός του εκδότη.

Η αίτηση της είναι νόμιμη κατά το άρθρο 632 επ. ΚπολΔ και ν. 5960/1933 «περί επιταγής» και αποδεικνύεται από την προσκομιζόμενη και νόμιμα χαρτοσημασμένη επιταγή.

Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή και κατά ουσία όπως ορίζεται στο διατακτικό , δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΠ και γραμμάτιο προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση .

Διατάσσει τους καθών να καταβάλλουν εις ολόκληρο και αλληλεγγύως έκαστος εξ αυτών στην αιτούσα αιτών δια το κεφάλαιο της ως άνω επιταγής  8.500 Ευρώ και όλα αυτά τα ποσά  νομιμότοκα από την επομένη της προς πληρωμή εμφανίσεως της έως την εξόφληση καθώς και ευρώ  170 ευρώ    για τα δικαστικά έξοδα εκδόσεως της διαταγής πληρωμής .

Σημειώνεται ότι οι καθών η αίτηση έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της .

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά  στις 29/5/2006

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία