fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός1567/2006

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Ο Δικαστής του Ειρηνοδικείου Πειραιώς Αναματέρου Ελένη

Έχοντας υπόψη την από 8-8-2006 αίτηση της κ. Δήμητρας Γαρυφάλλου κατοίκου Ασπροπύργου Αττικής, οδός ___________ , που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Χρήστο Οικονομάκη.

ΚΑΤΑ

Του κ. ___________ ___________ του ___________ κατοίκου Πειραιά, οδός ___________ .

Με την οποία ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τον τίτλο που αναφέρει στην αίτηση της .

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τον τίτλο που αναφέρει ήτοι μία επιταγή εκδόσεως του καθού στην Αθήνα Αττικής με αριθμό ___________ της Τράπεζας « ___________ Α.Ε.» (Κατάστημα Οδού ___________ ), με ημερομηνία 5-7-2006, ποσού 10.029 ευρώ, σε διαταγή «εμού του ιδίου» και σε χρέωση του με αριθμό ___________ λογαριασμού που τηρούσε ο καθού στην πληρώτρια Τράπεζα.

Η ως άνω επιταγή οπισθογραφήθηκε από τον καθού στην αιτούσα και έτσι αυτή κατέστη νόμιμη κομίστρια της επίδικης επιταγής από αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων.

Η ως άνω επιταγή εμφανίστηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα από την αιτούσα την 5-7-2006 στην τράπεζα «___________ Α.Ε.» (κατάστημα Ασπροπύργου), όπου την κατέθεσε στο λογαριασμό που τηρούσε στην εν λόγω Τράπεζα για εξόφληση μέσω Δ.Η.Σ.Σ.Ε. αλλά δεν πληρώθηκε και την επανακατέθεσε στον λογαριασμό που τηρούσε στην ως άνω Τράπεζα για εξόφληση μέσω Δ.Η.Σ.Σ.Ε. την 10-7-2006 οπότε και δεν πληρώθηκε λόγω μη επαρκούς διαθέσιμου υπολοίπου, όπως εξακριβώθηκε έπειτα από έλεγχο του λογαριασμού του εκδότη και μέσω του μηχανογραφικού κέντρου της Τράπεζας «___________ Α.Ε.» όπως αυτό βεβαιώνεται από την 12-7-2006 βεβαίωση της Τράπεζας «___________ Α.Ε.» στο σώμα της εν λόγω επιταγής, η οποία έγινε έπειτα από ρητή εξουσιοδότηση της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός του εκδότη.

Η αίτηση της είναι νόμιμη κατά το άρθρο 632 επ. ΚΠολΔ και Ν. 5960/1933 «περί επιταγής» και αποδεικνύεται από την προσκομιζόμενη και νόμιμα χαρτοσημασμένη επιταγή.

Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή και κατά ουσία όπως ορίζεται στο διατακτικό , δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΠ και γραμμάτιο προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση .

Διατάσσει τον καθού να καταβάλλει στην αιτούσα δια το κεφάλαιο της ως άνω επιταγής 10.029 Ευρώ και όλα αυτά τα ποσά νομιμότοκα από την επομένη της προς πληρωμή εμφανίσεως της έως την εξόφληση καθώς

και ευρώ f /U για τα δικαστικά έξοδα εκδόσεως της διαταγής πληρωμής.

Σημειώνεται ότι ο καθού η αίτηση έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της .

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά στις 7-9-2006

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία