fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Αριθμός: 481/2007

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

 

Ο Δικαστής του Ειρηνοδικείου Νίκαιας Παναγιώτης Κυμπάρης.

Έχοντας υπόψη την από 4-7-2007 αίτηση της εταιρίας με την επωνυμία «__________  Α.ΒΕ.Ε.» , η οποία εδρεύει στον Ασπρόπυργο  , θέση __________  και εκπροσωπείται νόμιμα, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Γεώργιο Σοφιανό.

Κ  Α  Τ  Α

Του κ. __________  __________  του __________  , κατοίκου Νίκαιας, οδός __________  .

Με την οποία ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τον τίτλο που αναφέρει στην αίτηση της  .

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα εταιρεία επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τον τίτλο  που αναφέρει, ήτοι μία   μεταχρονολογημένη επιταγή που εξέδωσε ο καθού στη  Νίκαια μία με αριθμό __________  της τράπεζας με την επωνυμία “ __________  ” (κατάστημα Νίκαιας, __________  ) με ημερομηνία 23-3-07 , ποσού 3.000 ευρώ σε διαταγή της εταιρίας «__________  ΑΕΒΕ» σε χρέωση του με αριθμό __________   λογαριασμού που τηρούσε ο καθού στην πληρώτρια τράπεζα.

Η εν λόγω επιταγή εν συνεχεία  παραδόθηκε από την αιτούσα ως αξία σε πίστωση την 23-3-2007 στην Τράπεζα με την επωνυμία «__________    Α.Ε» (Κατάστημα __________  ), οπότε και δεν πληρώθηκε λόγω ελλείψεως επαρκούς διαθεσίμου υπολοίπου όπως αυτό βεβαιώνεται από την από 27-03-2007 αντίστοιχη βεβαίωση της Τράπεζας με την επωνυμία «__________    Α.Ε» (Κατάστημα __________  ), κατ’ εξουσιοδότηση της πληρώτριας Τράπεζας στο σώμα της  επίδικης επιταγής,  όπως εξακριβώθηκε έπειτα από έλεγχο του λογαριασμού του εκδότη της μέσω του μηχαν/κου κέντρου της “ __________  ”.

Επειδή κατά συνέπεια η αιτούσα τυγχάνει νόμιμη κομίστρια της επίδικης επιταγής .

Η αίτηση του είναι νόμιμη κατά το άρθρο 632 επ. ΚπολΔ και ν. 5960/1993 «περί επιταγής» και αποδεικνύεται από την προσκομιζόμενη και νόμιμα χαρτοσημασμένη επιταγή.

Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή και κατά ουσία όπως ορίζεται στο διατακτικό , δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΑ και γραμμάτιο προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση .

Διατάσσει τον καθού  να καταβάλλει στην αιτούσα   δια το κεφάλαιο της ως άνω επιταγής  3.000 Ευρώ και όλα αυτά τα ποσά  νομιμότοκα από την επομένη της προς πληρωμή εμφανίσεως της έως την εξόφληση καθώς και….. ευρώ  για τα δικαστικά έξοδα εκδόσεως της διαταγής πληρωμής .

Σημειώνεται ότι ο καθού  η αίτηση έχει δικαίωμα να ασκήσουν ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της .

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στην Νίκαια στις 5/7/07.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Δίνεται εντολή στον Δικαστικό Επιμελητή , από τον οποίο θα ζητηθεί να εκτελέσει την παρούσα διαταγή πληρωμής στους Εισαγγελείς να ενεργήσουν ότι ο νόμος τους επιτάσσει και στους Διοικητές και τους άλλους Αξιωματικούς της Δημόσιας Δύναμης να συνδράμουν όταν τους ζητηθεί.

Νίκαια

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία