fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

 Αριθμός 216/2008
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ελένη Γιάγκου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Α­θηνών και τη Γραμματέα Παναγιώτα Γούβαλη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 19 Νοεμβρίου 2007 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Των ανακοπτόντων: 1)__________  __________   του __________  , κατοίκου Νέων Λιοσίων και 2)__________  __________  , κατοίκου Ασπρό- πυργου, εκπροσωπήθηκαν από την πληρεξούσια δικηγόρο τους Ιωάννα Μαρώση.

Του Καθ’ ου η ανακοπή: __________  __________  , κατοίκου Κερατσινίου, ο οποίος δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε.

Οι ανακόπτοντες με την από 6-11- 2006 ανακοπή τους ,διαδικασίας πιστωτικών τίτλων, που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό καταθέσεως 2153\6—11- 2006, ζήτησαν όσα αναφέρονται σ’αυτή.

άρθρο 6 παρ. 12 του Ν. 2479U997), αφού αντίγραφο της κρινόμενης ανα­κοπής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικά­σιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας επιδόθηκε νόμιμα και εμπρό­θεσμα στον καθ’ ου (βλ. με αριθμ. 10663\3-5-2007 έκθεση επίδοσης της δι­καστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Πειραιά Σταυρούλας Τζεφεράκου). Επομένως πρέπει η ανακοπή να γίνει τυπικά δεκτή και να εξεταστεί ως προς την νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της, αφού κατα­βλήθηκαν τα νόμιμα τέλη συζητήσεως.

Οι ανακόπτοντες ζητούν την ακύρωση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής ισχυριζόμενοι:1)ότι η προσβαλλόμενη με αριθμ. 19094U998 δι­αταγή πληρωμής ουδέποτε επιδόθηκε σ’ αυτούς από την έκδοσή της μέχρι την άσκηση της παρούσας ανακοπής που κατατέθηκε στις 6-11-2006, οπότε κατά το άρθρο 630Α του ΚΠολΔ, έπαυσε να ισχύει. 2)ότι παραγράφηκε η αξίωση του καθ’ ου από την επιταγή με βάση την οποία εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής.

Ο πρώτος λόγος της ανακοπής είναι νόμιμος, σύμφωνα με την ανω­τέρω νομική σκέψη και ο δεύτερος λόγος της ανακοπής είναι νόμιμος, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 5960U933. Ο πρώτος λόγος αποδεικνύεται και βάσιμος κατ’ ουσία, διότι ουδέποτε έγινε επίδοση στους ανακόπτοντες της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής. Κατά συνέπεια πρέπει η υπό κρί­ση ανακοπή, κατ’ αποδοχή του πρώτου λόγου της, να γίνει δεκτή ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής. Να επιβληθεί σε βάρος του καθ’ ου η ανακοπή η δικαστική δα­πάνη των ανακοπτόντων (άρθρο 176 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην του καθ’ ου η ανακοπή.

Δέχεται την υπό κρίση ανακοπή.

Ακυρώνει την με αριθμό 19094U998 διαταγή πληρωμής του Ειρη­νοδίκη Αθηνών.

Επιβάλλει σε βάρος του καθ’ ου η ανακοπή τη δικαστική δαπάνη των ανακοπτόντων, που ορίζει σε εκατόν εβδομήντα(170) ευρώ.

 

Αθήνα 3/7/2008