fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός 4461/2006

TO ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Μαρία Αποστολοπούλου Πάρεδρο Πρωτοδικών (λόγω κωλύματος των τακτικών δικαστών), την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά και από τη Γραμματέα Ελένη Καρτάνου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, την 7η Ιουνίου 2006, για να δικάσει την υπ’ αριθμ. 581/2006 αίτηση, με αντικείμενο τη χορήγηση άδειας αποποίησης κληρονομιάς για λογαριασμό ανηλίκου.

Των αιτούντων: 1) _________  _________  του _________  , και 2) _________  συζ. _________  _________  αμφοτέρων κατοίκων Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης, οδός _________  _________  _________  , ως ασκούντων τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου τους _________  , οι οποίοι παραστάθηκαν διά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Χρήστου Οικονομάκη, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

Κατά την συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις του.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 254 ΚΠολΔ, το οποίο κατά το άρθρο 741 του ίδιου Κώδικα εφαρμόζεται και στην εκούσια δικαιοδοσία (βλ.ΕφΘ 1024/80 Αρμ. 35, 142, ΜΠΚαρδ 187/1984 ΑρχΝ 35, 256) το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, η οποία έχει κηρυχθεί περαιωμένη, όταν κατά την μελέτη της υποθέσεως ή την διάσκεψη εμφανίζονται κενά ή αμφίβολα σημεία που χρειάζονται συμπλήρωση ή επεξήγηση. Η συζήτηση που επαναλαμβάνεται με τον τρόπο αυτό θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης (ΑΠ 308/90 ΕλΔνη 32, 975, ΑΠ 783/83 ΕΕΔ 37, 906, ΕΘ 1719/90 ΕλΔνη 31, 1334, ΕΑ 11202/86 ΕλΔνη 28, 1323).

Στην προκειμένη περίπτωση, οι αιτούντες ως ασκούντες ( από κοινού ) τη γονική μέριμνα της ανήλικης θυγατέρας τους, _________  , ζητούν , υπό την προαναφερόμενη ιδιότητά τους, να τους δοθεί η άδεια να αποποιηθούν για λογαριασμό της πιο πάνω ανήλικης την κληρονομιά του _________  _________  του _________  που απεβίωσε στον Πειραιά στις 21/11/2005 , στην οποία αυτή ( ανήλικη) καλείται ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος, λόγω του κατάχρεου της εν λόγω κληρονομιάς και της παντελούς έλλειψης ενεργητικού και ως εκ τούτου η αποδοχή της, ακόμη και με το ευεργέτημα της απογραφής, καθίσταται άσκοπη και δεν συνάδει προς το συμφέρον της ανήλικης. Ε[ αίτηση αρμοδίως, καθ’ ύλη και κατά τόπο, εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 και 797 Κ.Πολ.Δ.) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510 , 1526 , 1625 αριθ. 1, 1814, 1847 και 1856 ΑΚ ΑΚ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας διαπιστώθηκε ότι οι αιτούντες δεν προσκόμισαν, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του θανόντος _________  _________  του _________  . Συνεπώς, πρέπει να ανβληθεί η έκδοση οριστικής αποφάσεως και να διαταχθεί η επανάληψη της συζητήσεως στο ακροατήριο, προκειμένου να προσκομισθεί, μερίμνη των αιτούντων, το ως άνω έγγραφο.

 

ΓΙΑ Τ ΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ την έκδοση της οριστικής του απόφασης.

-ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης της υπόθεσης προκειμένου να προσκομισθεί πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του κληρονομουμένου _________  _________  του _________  και της _________  .

-Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στον Πειραιά στις 29/8/2016

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ