fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός: 16585/2017

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
ΣΤ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 Συνεδρίαση της 10-2-2017

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ: ΚΟΚΟΡΕΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Πλημμελειοδίκης, ΚΟΥΝΤΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Αντεισαγγελέας ή Εισαγγελικός πάρεδρος (διότι κωλύεται ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών)

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: ________   __________ του ________ κάτοικος Δάφνης Αττικής παρών.

ΠΡΑΞΗ: Παράβαση Νόμου «για επιταγές» αρθρ. 79 Ν.5960/33 κατ’ εξακολούθηση.

Κατά τη σημερινή δημόσια στο ακροατήριο συνεδρίαση του Δικαστηρίου, η Πλημμελειοδίκης εκφώνησε το όνομα του κατηγορούμενου ο οποίος αφού εμφανίστηκε και ρωτήθηκε από την Πλημμελειοδίκη σχετικά με την ταυτότητά του κλπ, είπε ότι ονομάζεται όπως αναγράφεται παραπάνω και διορίζει συνήγορο για να τον υπερασπιστεί την  παρούσα δικηγόρο Μητρογιάννη Αικατερίνη Α.Μ  Δ.Σ.Π 030039.

Η Πλημμελειοδίκης συνέστησε στον  κατηγορούμενο να προσέξει την εναντίον του  κατηγορία καθώς και τη συζήτηση που πρόκειται να διεξαχθεί. Συγχρόνως του πληροφόρησε ότι έχει το δικαίωμα να αντιτάξει πλήρη έκθεση των ισχυρισμών του και να υποβάλει τις παρατηρήσεις του μετά το τέλος της εξετάσεως του κάθε μάρτυρα, καθώς και κατά την έρευνα του οποιουδήποτε αποδεικτικού μέσου.

Ο Εισαγγελέας αφού έλαβε τον λόγο, απήγγειλε με συνοπτική ακρίβεια την κατηγορία και πρόσθεσε ότι για την υποστήριξη της κατηγορίας έχει κλητεύσει τους αναγραφόμενους κάτω από το κατηγορητήριο μάρτυρες, τα ονόματα των οποίων εκφώνησε η Πλημμελειοδίκης και οι οποίοι βρέθηκαν παρόντες.

Η Πλημμελειοδίκης ζήτησε κατόπιν από τον κατηγορούμενο γενικές πληροφορίες για την πράξη για την οποία κατηγορείται και ταυτόχρονα του κατέστησε γνωστό ότι η απολογία του θα γίνει μετά το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας. Ο κατηγορούμενος έδωσε τις πληροφορίες που του ζητήθηκαν και δήλωσε ότι έχει κλητεύσει μάρτυρα υπερασπίσεως. Η Πλημμελειοδίκης εκφώνησε τα ονόματα των μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως που έχουν κλητευτεί.

Στο σημείο αυτό αφού αποχώρησε από το ακροατήριο ο έτερος μάρτυρας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 350 ΚΠΔ προσήλθε ο μάρτυρας κατηγορίας, ο οποίος σε σχετικές ερωτήσεις της Πλημμελειοδίκη αποκρίθηκε ότι ονομάζεται ___________   ____________ και κατοικεί στην Αθήνα, γνωρίζει απλώς τον κατηγορούμενο και δεν συγγενεύει με αυτόν. Επομένως ορικίστηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 218 ΚΠΔ επί του Ιερού Ευαγγελίου και εξεταζόμενος κατέθεσε ότι: «Δεν έχω πληρωθεί. Είμαι εκπρόσωπος εργοστασίου. Πωλούσε παπούτσια. Είχαμε συνεργασία 4-5 χρόνια. Δεν είχα ιδιαίτερο πρόβλημα. Έχω άλλες 6 επιταγές ανεξόφλητες. Η πορεία της εταιρίας οφείλεται σε δικές του επιλογές αυτή είναι η πεποίθηση μου.

Στο σημείο αυτό με πρόταση Εισαγγελέα και εντολή Πλημμελειοδίκη αναγνώστηκαν:

  • Φωτοτυπία επιταγών
  • Αίτηση υπαγωγγής σε διαδικασία συνδιαλλαγής
  • Αναλ΄. Κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων οικον. Έτους 2011
  • Βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης
  • Πιστοποιητικό με αρ. πρωτ 7071/2010 αοι κτηματικό γραφείο Ζωγράφου
  • Το υπ’αριθμ 107,109/2011 πιστοποιητικά υποθ/κα Σπάτων
  • Το υπ’αριθμ 6091/20-12-2010 πιστοποιητικό.

 

Στη συνέχεια προσήλθε  μάρτυρας υπεράσπισης, ο οποίος σε σχετικές ερωτήσεις της Πλημμελειοδίκη αποκρίθηκε ότι ονομάζεται _______  ________  γεννήθηκε το έτος 1950 στην Aγ. Παρασκευή Αττικής γνωρίζει απλώς τον κατηγορούμενο και δεν συγγενεύει με αυτόν. Επομένως ορκίστηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 218 Κ.Π.Δ. επί του Ιερού Ευαγγελίου και εξεταζόμενη κατέθεσε ότι :

«Δεν είχε πρόθεση να μην πληρώσει. Υπέστη πλήγμα από την οικονομική κρίση»

Αναγνωστέα συνέχεια:

  • Η υπ’αριθμ. 10782/8-9-2009 εφημερίδα Κυβερνήσεως
  • Η υπ’αριθμ 698/2010 αοιφ Π.Π.Α (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)
  • Το υπ’αριθμ Πρωτ. 40 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Ο κατηγορούμενος προσκλήθηκε από την Πλημμελειοδίκη να απολογηθεί και είπε:

Οι επιταγές ήταν μεταχρονολογημένες. Εκδόθηκαν πραγματικά περιίπου 8 μήνες πιο μπροστά δηλ. αρχές 2010.

Τότε δεν υπήρχε ιδιαίτερο πρόβλημα. Επιταγές είχα δώσει πολύ πιο πριν. Όταν εκδόθηκαν οι επιταγές δεν είχα υποψία. Είχαμε αρκετά καλή γνωριμία με τον κο _______. ‘Επαθα ζημιά με μαγαζιά δικά μου Franchise. Σήμερα είμαι συνταξιούχος. Δεν με βοήθησαν οι τράπεζες.

Περαιτέρω η Πλημμελειοδίκης ρώτησε τον Εισαγγελέα και τους διαδίκους αν έχουν ανάγκη να διενεργηθεί συμπληρωματική εξέταση ή να διασαφηνιστεί κάποιο στοιχείο και αφού έλαβε αρνητική απάντηση κήρυξε τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Ο Εισαγγελέας στον οποίο δόθηκε ο λόγος, αφού ανέπτυξε την κατηγορία, πρότεινε να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος.

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου αφού έλαβε το λόγο, ανέπτυξε την υπεράσπιση και ζήτησε την αναγνώριση ελαφρυντικών 84 2ε Π.Κ.’

Ο κατηγορούμενος ρωτήθηκε από την Πλημμελειοδίκη εάν έχει να προσθέσει οτιδήποτε για την υπεράσπιση του και απάντησε αρνητικά.

Κατόπιν τούτων η Πλημμελειοδίκης κήρυξε το πέρας της συζητήσεως.

Η Πλημμελειοδίκης στη συνέχεια, με την παρουσία και της Γραμματέας, κατάρτισε και δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίασή του την 16585/2017  απόφαση του, που έχει ως εξής:

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 Από την αποδεικτική διαδικασία, τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως, που νομότυπα εξετάστηκαν στο ακροατήριο, τα έγγραφα των οποίων έγινε η ανάγνωση στο ακροατήριο, σε συνδυασμό με την απολογία του κατηγορουμένου και την εν γένει συζήτηση της υποθέσεως, προέκυψε και το Δικαστήριο πείστηκε ότι, ο κατηγορούμενος έχει τελέσει τις αξιόποινες πράξεις που τ ο ο αποδίδονται με το κατηγορητήριο και πρέπει να κηρυχθεί ένοχος αυτών καθόσον αποδείχθηκαν τα κατά τόπο και χρόνο περιστατικά που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας.

Όσον αφορά τον ισχυρισμό για αναγνώριση των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθορυ 84 2 ΠΚ πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτος λόγω αοριστίας, αφού ουδόλως εκτέθηκαν από τον κατηγρούμενο περιστατικά που να μπορούν να υπαχθούν στις ως άνω διατάξεις. Ο ισχυρισμός για την ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 9 6 ΠΛ πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος καθώς τον Απρίλιο του 2010 η εταιρία ________ η οποία εκπροσωπούσε ο κατηγορύμενος υπέβαλε αίτηση υπαγωγής της στη διαδικασία συνδιαλλαγής του α 99 ΠΚ γεγονός που αποδεικνύει ότι κατά τον πραγματικό χρόνο έκδοσης των επιταγών (αρχές 2010) ο κατηγορούμενος αντιμετώπιζε προβλήματα ρευστότητας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ παρόντος  του  κατηγορούμενου _______  _______

ΚΗΡΥΣΣΕΙ αυτόν ένοχο χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών 84, 2α, β, ε ΠΚ του ότι

Στην Αθήνα στις 31 /08/2010 και 30/9/2010. Με περισσότερες από μία πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «ROLLINI Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ;» ,που εδρεύει στη Δάφνη Αττικής, τέλεσε το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών που δεν πληρώθηκαν στον κομιστή τους γιατί δεν είχαν τα αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια κατά το χρόνο της έκδοσης ή της πληρωμής τους  και πιο συγκεκριμένα εξέδωσε με πρόθεση ,

1] την υπ’ αριθμ. ________  επιταγή   με ημερομηνία  έκδοσης      την                                                                31/8/2010, για το ποσό των  8000 €

2] την υπ’ αριθμ. _________                επιταγή       με| ημερομηνία έκδοσης, 30/09/2010, για το ποσό των  8000 €

για να πληρωθούν αμφότερες οι ανωτέρω επιταγές από την τράπεζα _________   και σε διαταγή της εγκαλούσης εταιρίας ,με την επωνυμία ________, που εκπροσωπείται νόμιμα και είναι νόμιμος κομιστής αυτής .

Και αφού εμφανίστηκαν στις 01/09/2010 , και 01/10/2010: αντίστοιχα προς πληρωμή, δεν πληρώθηκαν από την πληρώτρια Τράπεζα, γιατί δεν υπήρχε  αντίκρισμα.

Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης.

Αφού άκουσε την Εισαγγελέα που πρότεινε να επιβληθεί εις βάρος του κατηγορούμενου, που κηρύχθηκε ένοχος ποινή φυλακίσεως ενός έτους και χρηματική ποινή 1600 ευρώ.

Το συνήγορο του κατ/νου που ζήτησε το ελάχιστο όριο της ποινής μετατροπής καθώς και το ελάχιστο όριο της ποινής κατά συγχώνευση.

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Οι πράξεις για τις οποίες κηρύχθηκε ένοχος κατηγορούμενος προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων ;

Επομένως παρέβη τα άρθρα 1, 12, 14, 26§1α|’27§1, 98§1 του Π.Κ. και άρθρ. 79§§ 1,4,5 Ν. 5960/1933 σε συνδ. προς άρθρ,1  Ν.Δ 337/69 ως αντικ. δι’ άρθρ. 1 Ν.Δ. 1325/1972 και προστ. με άρθρ. 4 1α Ν. 2408/96 και αντικ. με άρθ. 22§1 Ν. 2721/99. και αρ.15§3Ν.3472/06 .

Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας αφ’ ενός υπόψη του τη βαρύτητα του εγκλήματος που ο κατηγορούμενος έχει τελέσει και αφ’ ετέρου την προσωπικότητα του κατηγορούμενου,, κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί εις βάρος του η ποινή που αναφέρεται στο διατακτικό.

Το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην κρίση του αυτή, αφού έλαβε επίσης υπόψη του, κατά την εκτίμηση που έκανε όσον αφορά τη βαρύτητα του εγκλήματος και τα ακόλουθα αξιολογικά στοιχεία: Τη βλάβη που προξένησε το έγκλημα καθώς και τον κίνδυνο που προκλήθηκε εξαιτίας του εγκλήματος, τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος, τις περιστάσεις (χρόνος τόπος, τρόπος) κάτω από τις οποίες προπαρασκευάστηκε και τελέστηκε το έγκλημα, την ένταση του δόλου του κατηγορουμένου.

Το Δικαστήριο έλαβε ακόμη υπόψη του, για την εκτίμηση της προσωπικότητας του κατηγορούμενου , τα αίτια που τον ώθησαν να τελέσει το έγκλημα, την αφορμή που το προκάλεσε, τον σκοπό που ο κατηγορούμενος επεδίωξε, τον χαρακτήρα του και τον βαθμό της αναπτύξεώς του, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και τον πρότερο βίο του καθώς και την κατά τη διάρκεια της πράξεως αλλά και τη μετά την πράξη διαγωγή του. Τέλος το δικαστήριο έλαβε υπόψη του τους οικονομικούς όρους του κατηγορουμένου και των μελών της οικογένειας του.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον κατηγορούμενο σε φυλάκιση 8 μηνών και χρηματική ποινή 1600 ευρώ.

Στο σημείο αυτό ο συνήγορος του κατηγορουμένου έλαβε το λόγο και ζήτησε να ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκε σε βάρος του πελάτη του για μία τριετία.

Η Πλημμελειοδίκης ρώτησε τον κατηγορούμενο εάν έχει έως τώρα καταδικαστεί άλλη φορά και έλαβε αρνητική απάντηση.

Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο, πρότεινε την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε δυνάμει της προκειμένης αποφάσεως, εις βάρος του κατηγορουμένου για μια τριετία, και η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Ακολούθως το Δικαστήριο, με την παρουσία και της Γραμματέα του, κατάρτισε και Πλημμελειοδίκης δημοσίευσε την ταυτάριθμη με την παραπάνω απόφαση του, η οποία είναι η εξής:

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Κατόπιν της ως άνω δήλωσης του κατηγορουμένου, σε συνδυασμό με την μη ύπαρξη στην δικογραφία δελτίου ποινικού μητρώου, πρέπει να ανασταλεί για 3 έτη η εκτέλεση της ποινής φυλάκισης που του επιβλήθηκε.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκτέλεση της προαναφερόμενης ποινής φυλάκισης των 8 μηνών επί τριετία

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ εις βάρος του κατηγ/νου τα έξοδα δίκης ύψους 80 ευρώ κατόπιν ομοίας Εισ/κής πρότασης.

Η Πλημμελειοδίκης, τέλος κατέστησε γνωστούς στον κατηγορούμενο τους όρους με τους οποίους του χορηγήθηκε η αναστολή της εκτέλεσης της ποινής φυλάκισης που του έχει επιβληθεί.

Γίνεται μνεία ότι μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα και πριν από  την έκδοση κάθε απόφασης, δίδονταν ο λόγος κατά σειρά, σε όλους τους παράγοντες της., δίκης, τελευταία δε πάντοτε στον κατηγορούμενο.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριο του.

 

Αθήνα 10/2/2017

Η ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΗΣ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία