fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ 188/2014

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ TOY ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Α2′ Τμήμα – ως Συμβούλιο )

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο

Τσόλα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω κωλύματος της Αντιπροέδρου και του αρχαιοτέρου του Αρεοπαγίτη), Εμμανουήλ Κλαδογένη και Γεώργιο Κοντό – Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε στο Κατάστημά του, στις 10 Νοεμβρίου 2014, με την παρουσία και του Γραμματέα Αντώνιου Στυλιανουδάκη, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των αιτούντων: 1.________  ________ του ________ , 2.________ ________ του ________ , ________ ________ του ________ , κατοίκων Πειραιά, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Χρήστο Οικονομάκη.

Των καθ’ ων η αίτηση: των εταιρειών με την επωνυμία 1.«________ », που εδρεύει στον Πειραιά,                       νομίμως εκπροσωπούμενη η οποία εκπροσωπήθηκε από τον
πληρεξούσιο δικηγόρο της Γρηγόριο Τιμαγένη, 2. «______ S.A.» και 3. «________ INC», νόμιμα εκπροσωπούμενες που εδρεύουν στην Μονρόβια Λιβερίας, οι οποίες δεν εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Σε διαφορά μεταξύ των παραπάνω διαδίκων εκδόθηκαν οι αποφάσεις 4005/2009 προδικαστική, και 5327/201 1 οριστική του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, και στη συνέχεια η 945/2013 απόφαση του Εφετείου Πειραιώς. Κατά της παραπάνω εφετειακής απόφασης οι αιτούντες άσκησαν το ένδικο μέσο της αίτησης αναίρεσης, που συζητείται στο Α2′ Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου κατά τη δικάσιμο της 23 Μαρτίου 2015.

Με την κρινόμενη αίτηση οι αιτούντες (αναιρεσείοντες) .ζητούν να ανασταλεί η εκτέλεση της 945/2013 απόφασης του Εφετείου Πειραιώς, έως ότου εκδοθεί απόφαση του Αρείου Πάγου επί της παραπάνω αίτησης αναίρεσης.

Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που ορίστηκε αρχικά η δικάσιμο της 27-10-2014 και μετά από αναβολή για την αναφερομένη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, (στάθηκαν μόνο οι αιτούντες και η 1η από τις καθ’ ων, όπως παραπάνω αναφέρεται. Ο πληρεξούσιος των αιτούντων ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη στις καθ’ ων και δήλωσε όσα αναφέρονται στα πρακτικά. Ο πληρεξούσιος της α’ των καθ’ ων ζήτησε να απορριφθεί η αίτηση, να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη στους αιτούντες και δήλωσε όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι καθ’ ων η αίτηση «________S.A.» και «________ INC», νόμιμα εκπροσωπούμενες που εδρεύουν στην Μονρόβια Λιβερίας, δεν παραστάθηκαν κατά την πιο πάνω δικάσιμο, αν και κλητεύθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, όπως προκύπτει από τις με αριθμούς 3855Β’και 3854Β731-10-2014 εκθέσεις επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννη Κοπανά. Επομένως, παραδεκτά συζητήθηκε η προκειμένη αίτηση και ως προς αυτές χωρίς την παράστασή τους.

Η κρινομένη αίτηση, με την οποία ζητείται να ανασταλεί η εκτέλεση της 945/2013 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, είναι νόμιμη (άρθρο 565 παρ. 2 ΚΠολΔ). Από τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι και τη διαδικασία γενικά δεν πιθανολογήθηκε, ότι από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης θα προκύψει κίνδυνος βλάβης για τους αιτούντες, η αποκατάσταση της οποίας δεν θα είναι εύκολη. Επομένως, πρέπει η αίτηση να απορριφθεί και να καταδικαστούν οι αιτούντες στη δικαστική δαπάνη της παραστάσης αντιδίκου των (άρθρο 84 παρ. 2 Ν.4194/2013 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 3 Ν. 4236/2014).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 29-9-2014 αίτηση των ________  ________ κ.λ.π., για αναστολή εκτέλεσης της 945/2013 απόφασης του Εφετείου Αθηνών. ΚΑΙ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους αιτούντες στη δικαστική δαπάνη της 1ης των καθ’ ων, την οποία ορίζει σε χίλια οκτακόσια (1.800,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στις 10 Νοεμβρίου 2014

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝ              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία