fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1228/2017

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Αποτελούμενο από την Ρεγγίνα Αλεξίου Πρωτοδίκη την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του  Πρωτοδικείου Αθηνών.

Συνεδρίασε δημοσία στο ακροατήριο του στις 140217 χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέως.

Αφού έλαβε υπόψη του την από 20.01.2017 αίτηση:

Της _________   _________  του _________  και της _________  , συζύγου _________  _________  , κατοίκου Πετρουπόλεως, οδός _________  , κατόχου του Α.Δ.Τ. _________  εκδοθέντος υπό του Α.Τ. Πετρουπόλεως και κατόχου Α.Φ.Μ. _________  της Δ.Ο.Υ. Περιστεριού, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Αικατερίνης Μητρογιάννη του Νικολάου (ΑΜΔΣΑ 34937).

ΚΑΤΑ

Της καθ’ ης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «_________   ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (_________  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (πρώην «_________ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») και τον διακριτικό τίτλο «_________  » (_________  ), (ΦΕΚ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ _________  ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός _________  , με Α.Φ.Μ.: _________  , όπως νόμιμα εκπροσωπείται η οποία παρέστη δια της πληρεξουσίου  Δικηγόρου της δυνάμει του υπ’ αριθμ. 5078/11-4-14 Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Μαυρούδη που συζητήθηκε στις 1Η-0Ί-2017.

ΑΦΟΥ ΑΚΟΥΣΕ ΤΟΥΣ ΔΙΆΔΙΚΟΥΣ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα με την αίτησή της με και για τους λόγους που εκτίθενται σε αυτή, ζητείται να ανακληθεί η υπ’ αριθμόν 31454Σ/2011 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, δυνάμει της οποίας ενεγράφη προσημείωση υποθήκης, μη τραπείσα σε υποθήκη, στα Βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Ιλίου, και δη στον τόμο 423, φύλλο 37341 και αριθμό δύο (2), για το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (29.400 ΕΥΡΩ) επί ακινήτου ανήκοντος εις την αιτούσα κατά πλήρη κυριότητα, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην ανωτέρω απόφαση.

Το ανωτέρω ακίνητο έχε ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου 051211812016, όπως προκύπτει από το με αριθμ. Πρωτ. Αίτησης 05212/ 6703/ 23.01.2017 και με ημερομηνία 23.01.2017 πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου του Γραφείου Κτηματογράφησης Πετρουπόλεως.

Επειδή, η υπό κρίση αίτηση, με την οποία ζητείται να ανακληθεί, η υπ’ αριθμόν αριθμόν 31454Σ/2011 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, δυνάμει της οποίας ενεγράφη προσημείωση υποθήκης, μη τραπείσα σε υποθήκη, στα Βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Ιλίου, και δη στον τόμο 423, φύλλο 37341 και αριθμό δύο (2), για το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (29.400 ΕΥΡΩ) επί ακινήτου, που αναλυτικά περιγράφεται σε αυτή, είναι νόμιμη, για το λόγο ότι μεταβλήθηκαν τα περιστατικά στα οποία} βασίστηκε η έκδοσή της (άρθρο 696 παρ. 3 Κ.ΠολΔ και 1323 και 1330 Α.Κ).

Επειδή, η αίτηση αυτή πρέπει να γίνει δεκτή και σαν βάσιμη από ουσιαστική άποψη γιατί έχει εξοφληθεί η απαίτηση της καθ’ ης, για την εξασφάλιση της οποίας ενεγράφη η ως άνω προσημείωση υποθήκης.

Επειδή, το γεγονός τούτο συνομολογεί και η καθ’ ης, η οποία συναινεί για την ανάκληση της ανωτέρω αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζοντας αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Ανακαλεί την υτΓ αριθμ. 31454Σ/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), με σκοπό την εξάλειψη της δυνάμει αυτής εγγραφείσης προαημειώσεως υποθήκης (μη τραπείσης σε υποθήκη), εκ των Βιβλίων Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Ιλίου, εγγραφείσα την 10.2011, στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Ιλίου, στον τόμο 423 φύλλο 37341 και αριθμό δυο (2) επί του ακινήτου, που αναλυτικά περιγράφεται στην ανωτέρω απόφαση.

Κρίθηκε. αποφασίστηκε κα. δημοσιεύτηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριό τού συνεδρίαση στις 14.2.2011

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ