fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός 31042/2007

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Ο Δικαστής του Ειρηνοδικείου Αθηνών ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ. Έχοντας υπόψη την από 31-7-2007 αίτηση του _________   _________  του _________  , κατοίκου Γαλατσίου Αθηνών, οδός _________  που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Χρήστο Οικονομάκη ( AM ΔΣΠ 2517) .

ΚΑΤΑ

Του κ. _________  _________  του _________  , κατοίκου Αθηνών, οδός _________  .

Με την οποία ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τους τίτλους που αναφέρει στην αίτηση του .

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Ο αιτών επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τους τίτλο που αναφέρει ήτοι δύο γραμμάτια που ο καθού εξέδωσε στην Αθήνα την 15-6-2006 υπογεγραμμένα από αυτόν με την υπόσχεση να πληρώσει με τα εν λόγω μόνο γραμμάτια σε διαταγή στον κ. _________  _________  του _________  (κατοίκου Γαλατσίου Αθηνών, οδός _________  ), λήξεως αμφοτέρων την 28-2-2007, ποσού το πρώτο εξ αυτών 2.400 ευρώ και το δεύτερο εξ αυτών 2.650 ευρώ.

Τα εν λόγω γραμμάτια ο ανωτέρω κ. _________  _________  του _________  τα μεταβίβασε με οπισθογράφηση ‘ στον αιτούντα.

Τα ως άνω γραμμάτια αν και είχε δοθεί υπόσχεση από τον καθου για την πληρωμή τους σε ρητή ημερομηνία κι ενώ εμφανίστηκαν , δεν πληρώθηκαν κατά την λήξη τους και κατά συνέπεια ο αϊτών τυγχάνει νόμιμος δικαιούχος των ως άνω αξιόγραφων αφού αυτά βρίσκονται στην κατοχή του από νόμιμη οπισθογράφηση από αυτόν σε διαταγή του οποίου υποσχέθηκε η πληρωμή τους από τον καθού.

Η αίτηση είναι νόμιμη κατά το άρθρο 632 επ. ΚπολΔ και αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα και νόμιμα χαρτοσημασμένα γραμμάτιο.

Πρέπει, συνεπώς, να γίνει δεκτή και κατά ουσία όπως ορίζεται στο διατακτικό δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΑ και γραμμάτιο προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση .                                                                  .

Διατάσσει τον καθού η αίτηση να καταβάλλει στον αιτούντα το συνολικό ποσό των 5.050 ευρώ με το νόμιμο τόκο από της επόμενης της λήξεως των γραμματίου έως την εξόφλησή τους καθώς και 440 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα εκδόσεως της διαταγής πληρωμής.

Σημειώνεται ότι ο καθού η αίτηση έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της .

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 6 Σεπτεβρίου 2007.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία