fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αρ. Διαταγής 992/2011

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Η Ειρηνοδίκης Βιολέττα Λαγογιάννη. Λαμβάνοντας υπόψη: 1) Την από 26/4/2011 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «_________ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού _________ , που εκπροσωπείται νόμιμα, και που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Χρήστο Οικονομάκη του Γεωργίου, με ΑΜΔΣΠ 2517, κάτοικο Πειραιώς, οδός Ηρ. Πολυτεχνείου 42-44.

ΚΑΤΑ Της εταιρίας με την επωνυμία «_________ ΑΒΕΕ» που εδρεύει στα Καμίνια Πειραιά, οδός _________ , που εκπροσωπείται νόμιμα.

Με την οποία ζητεί την έκδοση Διαταγής Πληρωμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 623-634 Κ.Πολ.Δικ., με βάση τους τίτλους που αναφέρει στην αίτησή της.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα επιδιώκει να εκδοθεί Διαταγή Πληρωμής με βάση τους τίτλους που αναφέρει, ήτοι τέσσερα (4) τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που εξέδωσε στην έδρα της περί πληρωμής σταλιών με υπόχρεη την καθής η ανωτέρω αίτηση (και αφού γίνει μνεία ότι όλα τα κάτωθι τιμολόγια αφορούν Αριθ. Μερίδας _________ , Μεταφ. Μέσο _________ , Τόπος Φόρτωσης ______, Ημ/νία Αφιξης 11-4-2008, No Φορτωτικής _________ , Φορτωτής _________ LTD , Παραλήπτης _________ ) και συγκεκριμένα :

1.Την 30-9-2009 το με αριθμό 9515 τιμολόγιο, ποσού 133,28 ευρώ (αξία 112 ευρώ συν αναλογούντα ΦΠΑ 19% ήτοι 21,28 ευρώ), που αφορά την πληρωμή συμπληρωματικών σταλιών για το χρονικό διάστημα από 21-9-2009 έως 30-9-2009 ποσού 133,28 ευρώ [για ποσότητα 259 χαρτοκιβωτίων με περιεχόμενο πετσέτες (towels) μικτού βάρους 4.482 κιλών).

2. Την 9-10-2009 το με αριθμό 9559 τιμολόγιο, ποσού 159,94 ευρώ (αξία 134,40 ευρώ συν αναλογούντα ΦΠΑ 19% ήτοι 25,54 ευρώ) που αφορά την πληρωμή συμπληρωματικών σταλιών για το χρονικό διάστημα από 1-10-2009 έως 12-10-2009 ποσού 159,94 ευρώ [για ποσότητα 259 χαρτοκιβωτίων με περιεχόμενο πετσέτες (towels) μικτού βάρους 4.482 κιλών).

3. Την 20-10-2009 το με αριθμό 9611 τιμολόγιο, ποσού 93,30 ευρώ (αξία 78,40 ευρώ συν αναλογούντα ΦΠΑ 19% ήτοι 14,90 ευρώ) , που αφορά την πληρωμή σταλιών για το χρονικό διάστημα από 13-10-2009 έως 19-10-2009 ποσού 93,30 ευρώ [για ποσότητα 259 χαρτοκιβωτίων με περιεχόμενο πετσέτες (towels) μικτού βάρους 4.482 κιλών).

4. Την 17-12-2009 το με αριθμό 9922 τιμολόγιο, ποσού 399,84 ευρώ (αξία 336 ευρώ συν αναλογούντα ΦΠΑ 19% ήτοι 63,84 ευρώ) , που αφορά την πληρωμή σταλιών για το χρονικό διάστημα από 21-11-2009 έως 20-12-2009 ποσού 399,84 ευρώ [για ποσότητα 259 χαρτοκιβωτίων με περιεχόμενο πετσέτες (towels) μικτού βάρους 4.482 κιλών).

Ήτοι εν συνόλω από τα ανωτέρω ένα έως τέσσερα (1-4) τιμολόγια παροχής υπηρεσιών το ποσό των (133,28 + 159,94 + 93,30 + 399,84=) επτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (786,36 ευρώ).

Εξάλλου η καθ’ ης εταιρία ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει τα ως άνω αναγραφόμενα ποσά εκάστου επίδικου τιμολογίου εντός δύο ημερών από της εκδόσεως τους, ήτοι έως την 1-10-2009, 10-10-2009,21-10-2009, 18-12-2009 αντιστοίχως στην έδρα της αιτούσης.

Από τα ανωτέρω τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, τα οποία είναι υπογεγραμμένα από την καθ’ης στη θέση της παραλαβής τους, προκύπτει ότι η καθ’ης παρέλαβε και απεδέχθη ανεπιφύλακτα τα αναφερόμενα στα ως άνω τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.
Η αίτηση είναι νόμιμη κατά το άρθρο 623 επ Κ.Πολ. Δικ. και άρθρο 513 επ. ΑΚ και βάσιμη όπως προκύπτει από τα προσαγόμενα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και πρέπει να γίνει δεκτή.

Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή και κατ’ουσίαν, όπως ορίζεται στο διατακτικό για το αιτούμενο ποσό, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ των ΤΝ και Τ.Π.Δ.Α. και το αντίστοιχο γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση ως νόμιμη και βάσιμη.
Διατάσσει την καθ’ης η αίτηση να καταβάλει στην αιτούσα για το κεφάλαιο των ως άνω τιμολογίων παροχής υπηρεσιών το συνολικό ποσό των επτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (786,36 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της δήλης ημέρας πληρωμής εκάστου επίδικου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, ήτοι από την 1-10¬2009 για το πρώτο τιμολόγιο ευρώ 133,28, από την 10-10-2009 για το δεύτερο τιμολόγιο ευρώ 159,94 , από την 21-10-2009 για το τρίτο
τιμολόγιο ευρώ 93,30, από την 18-12-2009 για το τέταρτο τιμολόγιο 399,84 , μέχρι την πλήρη εξόφληση της αιτούσης, και Ευρώ 115 για δικαστικά έξοδα έκδοσης της Διαταγής Πληρωμής.

Σημειώνεται ότι η καθ’ης η αίτηση έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της Διαταγής αυτής σε προθεσμία δεκαπέντε ( 15 ) εργασίμων ημερών από την επίδοσή της. .

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά στις 29/4/2011

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία