fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9316/2013
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελσύμενο από τη Δικαστή Ευαγγελία Ζησοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 29 Μαρτίου 2013, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Α. Της αιτσύσας: _________ _________ του _________ , κατοίκου Πολιτείας Αττικής (οδός _________ ), ατομικά και ως ασκσύσης προσωρινά την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της, _________ και _________ η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Νικολάου Καραμανλή.

Του καθ’ου η αίτηση: _________ _________ του _________ , κατοίκου Πειραϊκής Πειραιώς (οδός _________ ), ο οποίος παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Χρήστου Οικονομάκη.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 11.6.2012 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 10.541/2012 και προσδιορίστηκε για να συζητηθεί, στις 21.11.2012, και μετά από αναβολή, κατά την παραπάνω δικάσιμο.

Β. Του αιταύντος: _________ -_________ του _________ , κατοίκου Πειραϊκής Πειραιώς (οδός _________ ), ο οττοίος παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Χρήστου Οικονομάκη.

Της καθ’ ης η αίτηση: _________ _________ του _________ , κατοίκου Πολιτείας Αττικής (οδός _________ ), η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Νικολάου Καραμανλή.

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 28.6.2012 αίτησή της, που κατατέθηκε Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 11.770/2012 και προσδιορίστηκε για να συζητηθεί, στις 21.11.2012, και μετά από αναβολή, κατά την παραπάνω δικάσιμο.

Γ. Του αιτσύντος: _________ _________ του _________ , κατοίκου Πειραϊκής Πειραιώς (οδός _________ ), ο οποίος παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Χρήστου Οικονομάκη.

Της καθ’ ης η αίτηση: _________ _________ του _________ , κατοίκου Πολιτείας Αττικής (οδός _________ ), η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Νικολάου Καραμανλή.

Ο αιτών, ζητεί να γίνει δεκτή η από 11.7.2012 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 12.776/2012 και προσδιορίστηκε για να συζητηθεί, στις 26.11.2012, και μετά από αναβολή, κατά την παραπάνω δικάσιμο.

Δ. Της αιτσύσας: _________ _________ του _________ , κατοίκου Πολιτείας Αττικής (οδός _________ ), η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Νικολάου Καραμανλή.

Του καθ’ου η αίτηση: _________ _________ του _________ , κατοίκου Πειραϊκής Πειραιώς (οδός _________ ), ο οποίος παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Χρήστου Οικονομάκη.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 16.7.2012 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 12.977/2012 και προσδιορίστηκε για να συζητηθεί, στις 26.11.2012, και μετά από αναβολή, κατά την παραπάνω δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης με τη σειρά της από το έκθεμα, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Φέρονται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, οι με αριθμούς καταθέσεως 10.541/2012, 11.770/2012, 12.776/2012 και 12.977/2012 αιτήσεις, οι οποίες πρέπει να συνεκδικασθσύν λόγω της συνάφειας που υπάρχει μεταξύ τους.

Με την με αριθμό κατάθεσης 10.541/2012 αίτηση, η αιτούσα, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητεί α) να της ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων της, _________ και._________ , που απέκτησε από τον γάμο της με τον καθ’ ου σύζυγό της, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον των ανηλίκων μετά την οριστική διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των γονέων τους, β) να υποχρεωθεί προσωρινά ο καθ’ συ να της καταβάλλει την πρώτη ημέρα κάθε μήνα, ως προσωρινή διατροφή για λογαριασμό των ως άνω ανηλίκων τέκνων της τα οποία αδυνατούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους, το ποσό των 4.582 ευρώ μηνιαίως για τη _________ και το ποσό των 4.107 ευρώ μηνιαίως για τον Ιωνά, και ως προσωρινή διατροφή της ίδιας, η οποία για εύλογη αιτία διέκοψε την έγγαμη συμβίωση , το ποσό των 1.200 ευρώ μηνιαίως, με το νόμιμο τόκο σε περίπτωση καθυστέρησης και γ) επικαλούμενη ότι η συνέχιση της συμβίωσή της με τον καθ’ συ στην συζυγική τους οικία εγκυμονεί κινδύνους περαιτέρω εκτράχυνσης των σχέσεων τους, ζητεί να διαταχθεί η μετοίκησή του από την οικία αυτή. Επικαλούμενη επίσης, ότι ο καθ’ ου με τη συμπεριφορά του παραβιάζει τις διατάξεις «περί ενδοοικογενειακής βίας», ζητεί να απαγορευθεί στον καθ’ ου να διαπληκτίζεται με την αιτούσα, να δημιουργεί επεισόδια με λεκτική ή σωματική βία σε βάρος της με την απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης, καθώς και να καταδικασθεί ο καθ’ συ στα δικαστικά της έξοδα. Η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ), είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1389, 1391, 1392, 1510-1514, 1516 παρ. 2, 1518, 1485-1487, 1489, 1493, 1496, 1498, 57, 340, 345 και 346 ΑΚ, 728, 729, 731, 732, 735 και 176 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Με την με αριθμό κατάθεσης 11.770/2012 αίτηση, ο αϊτών, καθ’ ου η παραπάνω αίτηση, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητά να ανατεθεί στον ίδιο προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας των παραπάνω ανηλίκων τέκνων του, _________ και _________ που απέκτησε από τον γάμο του με την καθ’ ης σύζυγό του, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον των ανηλίκων μετά την οριστική διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των γονέων τους και να καταδικασθεί η καθ’ ης στην πληρωμή των δικαστικών του εξόδων. Η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ), είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518 του ΑΚ, 682, 735 και 176 του ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσίαν.
Με την με αριθμό κατάθεσης 12.776/2012 αίτηση, ο αϊτών, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητά να ρυθμισθεί προσωρινά κατά τον ειδικότερα εκτιθέμενο στην αίτησή του, τρόπο, το δικαίωμα επικοινωνίας του με τα παραπάνω ανήλικα τέκνα του, _________ και _________ , που απέκτησε από το γάμο του με την καθ’ ης η αίτηση, η έγγαμη συμβίωσή του με την οποία διασπάσθηκε οριστικά και με την οποία διαμένουν τα ανήλικα και να καταδικασθεί αυτή στην πληρωμή των δικαστικών του εξόδων. Η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό κατά τη διαδικασία, πων ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του ΚΠολΔ), είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1520 του ΑΚ, 682, 735, 947 παρ. 1 και 176 ΚΠολΔ. Επομένως πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσίαν.

Με την με αριθμό κατάθεσης 12.977/2012 αίτηση, η αιτούσα, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητά να ρυθμισθεί προσωρινά κατά τον ειδικότερα εκτιθέμενο στην αίτησή της, τρόπο, το δικαίωμα επικοινωνίας του καθ’ συ με τα παραπάνω ανήλικα τέκνα του, _________ και _________ , που απέκτησε από το γάμο της με τον καθ’ ου η αίτηση, η έγγαμη συμβίωσή του με την οποία διασπάσθηκε οριστικός τα δε τέκνα της διαμένουν με την ίδια και να καταδικασθεί αυτός στην πληρωμή των δικαστικών της εξόδων. Η αίτηση, με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, καθόσον την αίτηση περί ρυθμίσεως του δικαιώματος επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο του νομιμοποιείται να υποβάλει μόνο ο γονέας που δεν ασκεί τη γονική μέριμνα ή δεν διαμένει με το τέκνο, δηλαδή εν προκειμένω ο καθ’ συ, στον οποίο ανήκει το δικαίωμα αυτό και όχι η αιτούσα, η οποία επομένως δεν νομιμοποιείται στην υποβολή τέτοιας αιτήσεως (Εφθεσ 256/2000 Αρμεν 2001, 1055, Εφθεσ 2333/1997 ΕλλΔνη 40, 358, ΕφΑΘ 1609/1995 ΕλλΔνη 38, 1603).

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος της αιτσύσας – καθ’ ης, _________ _________ και του μάρτυρα του αιτούντος – καθ’ ου, _________ _________ , που εξετάσθηκαν κατά τη συζήτηση, από τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα από τους διαδίκους έγγραφα, τις προσκομιζόμενες από την αιτούσα, με αριθμούς 1890/28.6.2012, 1889/28.6.2012 3513/2.11.2012, 3474/16.11.2012 και 2083/17.7.2012 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον της Ειρηνοδίκη Αμαρουσίου, την προσκομιζόμενη από τον καθ’ ου με αριθμό 4825/26.3.2013 ένορκη βεβαίωση που λήφθηκε ενώπιον της συμβολαιογράφου Πειραιά Αικατερίνης Βρεττάκου (οι προσκομιζόμενες από τον καθ’ ου με αριθμούς 4621/28.6.2012, 4623/28.6.2012, 4620/28.6.2012, 4622/28.6.2012 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου, δεν κατέστη δυνατό να αναγνωσθούν, καθόσον οι σελίδες δεν ήταν μεταξύ τους συ ραμμένες και από την ανάγνωση αυτών προέκυπτε ότι στη δικογραφία δεν υπήρχαν όλες οι σελίδες αυτών) και από όλη τη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στην Κηφισιά Αττικής, στις 17.4.2006 και από τον γάμο τους αυτό απέκτησαν δύο τέκνα, τη _________ , που γεννήθηκε στις 7.6.2006 και τον _________ , που γεννήθηκε, στις 17.9.2007. Συζυγική οικία των διαδίκων, απετέλεσε η μονοκατοικία, συνολικής επιφάνειας 365 τ.μ., συνιδιοκτησίας των τέκνων του καθ’ ου από τον πρώτο γάμο του, _________ _________ και _________ _________ , που βρίσκεται στην Πολιτεία Αττικής (οδός _________ )και αποτελείται από τρία επίπεδα (υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφό). Στην έγγαμη συμβίωση των διαδίκων εμφανίστηκαν προβλήματα. Ειδικότερα ο καθ’ ου, δημιουργούσε συχνά επεισόδια σε βάρος της αιτούσας, συζύγου του, με χειροδικίες, εξυβρίσεις και απειλές. Στις 9.12.2011, που το ζεύγος διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο, με αφορμή την παρατήρηση της αιτούσας ότι ο καθ’ ου ήταν ιδιαίτερα διαχυτικός όταν χαιρέτησε τη γυναίκα φιλικού τους ζευγαριού που εκεί συνάντησαν, ο τελευταίος την εξύβρισε, την τράβηξε από τα μαλλιά και την χαστούκισε. Μετά το επεισόδιο αυτό, η αιτούσα επισκέφθηκε το νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε μώλωπα δεξιού οφθαλμού (βλ. την ιατρική γνωμάτευση που υπογράφει ο ειδικευόμενος γιατρός Αθανάσιος Μανιώτης). Στις 11.3.2012, μετά από νυκτερινή έξοδο, την εξύβρισε με τις φράσεις «πούστη, αλήτη, βρωμόσκυλο, που είσαι πουτάνα όχι μόνο στο σώμα αλλά και στην ψυχή, που βρωμάει η ψυχή σου, βρωμερή, πουτάνας γέννημα», ενώ τη χτύπησε στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Την επομένη ημέρα η αιτούσα επισκέφθηκε το νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε εκδορές στο πρόσωπο (βλ. την ιατρική γνωμάτευση που υπογράφει ο γιατρός Φίλιππος Παπαδόπουλος). Για το επεισόδιο αυτό η αιτούσα, στις 14.5.2012, σε βάρος του καθ’ ου, κατέθεσε έγκληση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία έλαβε τον αριθμό ABM Β2012/2116. Ενώ η συμπεριφορά του καθ’ ου με εξυβρίσεις, απειλές και προσβολές, συνεχιζόταν ακόμη και μπροστά στα ανήλικα τέκνα τους, στις 6.5.2012, ο καθ’ συ εγκατέλειψε τη συζυγική οικία και εγκαταστάθηκε αρχικά σε σκάφος, ενώ η αιτούσα παρέμεινε στην συζυγική οικία με τα τέκνα της. Ακολούθως, η αιτούσα κατέθεσε την υπό κρίση αίτησή της κατόπιν δε σχετικού αιτήματος της διατάχθηκε, με την από 29.6.2012 προσωρινή διαταγή του Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου, προσωρινά η μετοίκηση του καθ’ ου από τη συζυγική τους οικία. Περαιτέρω, με την υπ’ αριθμ. 194/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου που εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως των προαναφερομένων συνιδιοκτητών της συζυγικής οικίας ενηλίκων τέκνων του καθ’ ου, η αιτούσα διατάχτηκε να αποδώσει τη νομή σε καθένα από τους αιτούντες και έτσι αναγκάσθηκε να αποχωρήσει από τη συζυγική οικία, τον Μάρτιο του 2013, για να εγκατασταθεί μαζί με τα τέκνα της στο διαμέρισμα, συνιδιοκτησίας αυτής και της μητέρας της που βρίσκεται στην Κηφισιά Αττικής (οδός _________ ). Από τα ανωτέρω πιθανολογήθηκε ότι ο καθ’ ου με τη συμπεριφορά του διέβρωνε τα θεμέλια της συζυγικής σχέσης, που βαθμιαία επιδείνωσαν τις σχέσεις τους και τελικά οδήγησαν το συζυγικό δεσμό σε διάσπαση. Ενόψει των ανωτέρω η αιτούσα, θεωρείται ότι διέκοψε την έγγαμη συμβίωση από εύλογη αιτία και δικαιούται κατ’ αρχήν να ζητήσει διατροφή, σύμφωνα με τις ανάγκες της όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης συνεκτιμωμένων και των διαφοροποιήσεων που συνεπάγεται η χωριστή διαβίωσή της με την προϋπόθεση ότι από τις εκατέρωθεν οικονομικές δυνάμεις των διαδίκων συζύγων και το συσχετισμό των οφειλομένων εκατέρωθεν συμβολών, προκύπτει διαφορά υπέρ αυτής (ΑΠ 132/2003 ΕλλΔνη 44. 1299). Από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν πιθανολογήθηκε ότι ο καθ’ ου έχει βάσιμο λόγο διαζυγίου κατά της αιτούσας αναγόμενο σε υπαιτιότητα αυτής. Ειδικότερα, δεν πιθανολογήθηκε η βασιμότητα των ισχυρισμών του καθ’ ου ότι η αιτούσα, σύζυγός του, δεν φρόντιζε τα ανήλικα τέκνα τους δεν μαγείρευε, δεν φρόντιζε το σπίτι τους πίεζε τα παιδιά να μην τρώνε από το φόβο της μην παχύνουν, ότι ήταν ακοινώνητη και ότι τον εξύβριζε. Ως εκ τούτου η προβαλλόμενη από αυτόν ένσταση ελαττωμένης διατροφής (άρθρ. 1495 και 1442 του ΑΚ), πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν. Πιθανολογήθηκε περαιτέρω, ότι και οι δύο διάδικος ηλικίας 37 ετών η αιτούσα – καθ ‘ης η οποία είναι φιλόλογος (πλην όμως δεν εργάζεται) και ηλικίας 66 ετών ο αϊτών – καθ’ ου, ο οποίος ήδη είναι συνταξιούχος, εφοπλιστής, αγαπούν τα τέκνα τους, λόγω όμως της μικρής ηλικίας τους, καταλληλότερο πρόσωπο για την ανατροφή τους είναι η αιτούσα μητέρα τους, η οποία τα περιβάλλει με τη δυσαναπλήρωτη μητρική στοργή της και αγάπη και τις φροντίδες της, των οποίων έχουν απόλυτη ανάγκη. Από κανένα δε πειστικό στοιχείο δεν πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα είναι ακατάλληλη μητέρα και ότι παραμελεί τα τέκνα της, απουσιάζοντας τις νύχτες για διασκεδάσεις, μη ασχολούμενη με το φαγητό τους και γενικότερα μαζί τους, προτιμώντας να ασχολείται αποκλειστικά με τον εαυτό της, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται ο αϊτών- καθ’ συ σύζυγός της. Αντίθετα, όπως πλήρως πιθανολογήθηκε, η αιτούσα ασχολείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον με τα τέκνα της, παραδίδει η ίδια αυτά στο σχολικό λεωφορείο και τα παραλαμβάνει από αυτό, τα δε τέκνα της είναι εξοικειωμένα και συνδεδεμένα με αυτή, τυχόν απομάκρυνσή τους δε απ’ αυτήν θα διαταράξει ανεπανόρθωτα την ομαλή ανάπτυξή τους. Με βάση τα παραπάνω το Δικαστήριο, με αποκλειστικό γνώμονα το αληθινό συμφέρον των ανηλίκων, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες τους, κρίνει ότι πρέπει να ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειάς τους αποκλειστικά στην αιτούσα, η οποία είναι καθ’ όλα ικανή για τη σωστή ανατροφή και διαπαιδαγώγησή τους. Εφόσον δε, τα ανήλικα τέκνα, στερούνται οποιοσδήποτε περιουσίας και εισοδήματος από οποιαδήποτε πηγή, έχουν δικαίωμα διατροφής σε χρήμα έναντι των γονέων τους, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις. Αυτά διαμένουν, όπως έχει ήδη λεχθεί, στην οικία, συνιδιοκτησίας της απούσας και της μητέρας της, στην Κηφισιά Αττικής στην οδό _________ και συνεπώς δεν βαρύνονται με δαπάνες στέγασης. Εκ των ανηλίκων τέκνων, η _________ , φοιτά στο Κολλέγιο Αθηνών, έναντι διδάκτρων 14.000 ευρώ, ετησίους και ο Ίων στο νηπιαγωγείο _________ , έναντι διδάκτρων 8.300 ευρώ ετησίως. Οι λοιπές μηνιαίες δαπάνες διαβίωσής τους ανέρχονται για καθένα από αυτά στο ποσό των 500 ευρώ για την τροφή, στο ποσό των 500 ευρώ για την ένδυση και υπόδηση, στο ποσό των 300 ευρώ για την ψυχαγωγία τους στο ποσό των 300 ευρώ για την περίθαλψή τους. Όπως προαναφέρεται ο καθ’ ου, είναι ήδη συνταξιούχος (εφοπλιστής), διαμένει σε διαμέρισμα 250 τ.μ., ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στον Πειραιά στην οδό _________ . Σύμφωνα με το από 29.11.2011 εκκαθαριστικό σημείωμα της Δ.Ο.Υ. Β’ Πειραιά, το ετήσιο εισόδημα του καθ’ ου ανέρχεται το ποσό των 28.430,99 ευρώ, διαθέτει δε δύο οχήματα. Ωστόσο από τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα, πιθανολογείται ότι ο καθ’ ου, διαθέτει περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας ή αποκόμιζα υψηλά εισοδήματα, καθόσον ο ίδιος κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης δαπανούσε μεγάλα ποσά για τις ανάγκες της οικογένειας του, αλλά και μετά τη διακοπή αυτής, συνεχίζει να δαπανά ανάλογα ποσά για τις ανάγκες των τέκνων του. Ενδεικτικά, στις 8.9.2012, δαπάνησε για την αγορά ειδών ένδυσης και υπόδησης των τέκνων του, το ποσό των 2.551 ευρώ (βλ. την υπ’ αριθμ. 6795/2012 απόδειξη καταστήματος _________ ), στις 17.11.2012 το ποσό των 2.043 ευρώ (βλ. την υπ’ αριθμ. 14756/2012 απόδειξη του ίδιου καταστήματος), στις 27.12.2012 το ποσό των 864 ευρώ (βλ. τηνυπ’ αριθμ. 16643/2012 απόδειξη του ιδίσυ καταστήματος), στις 30.3.2013 το ποσό των 3.735,07 ευρώ (βλ. την υπ’ αριθμ. 1507/2013 απόδειξη του ίδιου καταστήματος), στις 21.11.2012 το ποσό των 916 ευρώ για την αγορά ψαριών (βλ. την με ίδια ημερομηνία χειρόγραφη απόδειξη την οποία υπογράφει ο _________ ), στις 14.1.2013 το ποσό των 383 ευρώ επίσης για την αγορά ψαριών (βλ. προσκομιζόμενη από 14.1.2013 απόδειξη _________ _________ ). Επίσης για τις βαπτίσεις των τέκνων, διοργάνωσε δεξιώσεις, για τις οποίες δαπάνησε το ποσό των 100.000 ευρώ περίπου για κάθε βάπτιση, ενώ από την από 29.4.2012 προσκομιζόμενη επιστολή του προς την _________ , που είναι δημοσιευμένη στον ηλεκτρονικό τύπο, προκύπτει ότι ο καθ’ συ ήταν διατεθειμένος να αγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο της ανωτέρω ομάδας αντί του ποσού των 5.000.000 ευρώ. Η αιτούσα, τόσο κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης όσο και μετά τη διάσπαση αυτής, δεν εργαζόταν. Έχει στην ιδιοκτησία της δύο διαμερίσματα, ήτοι διαμέρισμα, 110 τ.μ., πρώτου ορόφου πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην Κηφισιά Αττικής (οδός _________ ), αδιαιρέτου και διαμέρισμα, 196 τ.μ., δευτέρου ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας, κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 30% εξ αδιαιρέτου και κατά ψιλή κυριότητα σε ποσοστό 70%. Στο πρώτο από τα διαμερίσματα αυτά διαμένει η μητέρα της αιτούσας και όπως προαναφέρθηκε έχει ήδη εγκατασταθεί η αιτούσα με τα ανήλικα τέκνα της ενώ το δεύτερο εκμισθώνεται, αντί μηνιαίου μισθώματος 800 ευρώ. Άλλα εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία δεν πιθανολογήθηκε ότι διαθέτει η αιτούσα. Με βάση τις παραπάνω οικονομικές δυνατότητες των γονέων των ανηλίκων, οι μηνιαίες ανάγκες αυτών, όπως προκύπτουν από τις προαναφερόμενες συνθήκες ζωής τους και ανταποκρίνονται στα απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή, ένδυση και υπόδηση, εκπαίδευση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχαγωγία τους ανέρχονται στο ποσό των 2.767 ευρώ για την _________ και στο ποσό των 2.291 ευρώ για τον _________ , συνυπολογιζομένων και της παροχής της προσωπικής εργασίας και των φροντίδων της μητέρας τους. Για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς που βαρύνει τους γονείς των ανηλίκων, πρέπει να γίνει αναγωγή της οικονομικής δυνατότητας κάθε γονέα στο σύνολο των εισοδημάτων τους. Με τα δεδομένα αυτά, ο καθ’ ου πατέρας τους πρέπει να μετέχει στην ανάλογη διατροφή τους με το ποσό των 2.367 ευρώ για τη διατροφή της _________ και με το ποσό των 1.691 ευρώ για τη διατροφή του _________ , ενώ κατά το υπόλοιπο ποσό των 600 ευρώ, πρέπει να συμμετέχει στην διατροφή του καθενός από αυτά και η αιτούσα μητέρα τους με την προσφορά της προσωπικής της εργασίας, και του εισοδήματος της από την εκμίσθωση του ανωτέρω διαμερίσματος, η οποία είναι αποτιμητή σε χρήμα, και του εισοδήματος της από την εκμίσθωση του ανωτέρω διαμερίσματος, σύμφωνα και με την εν μέρα βάσιμη σχετική ένσταση του καθ’ου. Περαιτέρω, ενόψει του ότι όπως προαναφέρεται η έγγαμη συμβία,, των διαδίκων διακόπηκε από εύλογη για την αιτούσα αιτία και με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων συζύγων, καθώς και των προαναφερομένων υποχρεώσεων τους, σε συσχετισμό των δυνάμεων του καθενός προς το άθροισμα των δυνάμεων και των δύο και με βάση τις διατροφικές ανάγκες της αιτούσας όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της’ έγγαμης συμβίωσής τους, από τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής, συνεκτιμωμένων και των νέων συνθηκών και αναγκών της, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μετά τη διάστασή τους, προκύπτει διαφορά υπέρ αυτής, ποσού 1.000 ευρώ το μήνα, το οποίο δικαιούται να αξιώσει από τον καθ’ συ, ως συνεισφορά του στη διατροφή της. Επομένως, κατά τα παραπάνω, ο καθ’ ου πρέπει να υποχρεωθεί να καταβάλει στην αιτούσα για την ίδια ατομικά, ως προσωρινή σε χρήμα διατροφή της το ποσό των 1.000 ευρώ και για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους, ως προσωρινή σε χρήμα διατροφή τους, τα προαναφερόμενα ποσά των 2.367 ευρώ και 1.691 ευρώ, εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, από την επίδοση της υπό κρίση αίτησής της και με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσεως μέχρι την εξόφληση. Όσον αφορά τον ισχυρισμό του καθ’ ου περί διακινδύνευσης της δικής του διατροφής από την καταβολή διατροφής για την αιτούσα σύζυγό του, πρέπει να απορριφθεί, διότι σε δίκη διατροφής μεταξύ» συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου, δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 1487 εδ α’ ΑΚ, κατά την οποία δεν έχει υποχρέωση διατροφής εκείνος, που ενόψει των λοιπών υποχρεώσεων του δεν είναι σε θέση να τη δώσει χωρίς να διακινδυνεύσει η δική τσυ διατροφή (αρθρ. 1391, 1392 ΑΚ, ΑΠ 132/2003 ΕλλΔ/νη 44. 1299, ΑΠ 1661/1997 ΕλλΔ/νη 39. 1293). Περαιτέρω πιθανολογήθηκε, ότι η προσκτηθείσα συμπεριφορά του (καθ’ ου) συνιστώ προσβολή της τιμής, υπόληψης και ελευθερίας του προσώπου της αιτούσας, δηλαδή της προσωπικότητάς της, ενώ ενόψει της συμπεριφοράς του αυτής, λαμβανομένου υπόψη αφενός ότι οι σχέσεις μεταξύ των διαδίκων δεν είναι καλές (ανταλλάσουν μεταξύ τους εξώδικα, υποβάλλει ο ένας στον άλλον μηνύσεις) αφετέρου ότι ο καθ’ ου εξακολουθεί να εξυβρίζει και να προσβάλει την αιτούσα αφήνοντας μηνύματα στον προσωπικό τηλεφωνητή της αιτούσας (όπως στις 15.7.2012 και στιΐ 26.3.2013), είναι πολύ πιθανόν να επαναληφτούν στο μέλλον ανάλογες ενέργειες προσβλητικές για την αιτούσα. Συντρέχει, επομένως, κατά την κρίση του Δικαστηρίου επείγουσα περίπτωση, για την προστασία της προσωπικότητας της αιτούσας, να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση, ώστε να υποχρεωθεί προσωρινά ο καθ’ ου να παραλείπει στο μέλλον κάθε παράνομη προσβολή της προσωπικότητάς της (αιτούσας), με εξυβρίσεις και απειλές με απειλή κατά του καθ’ ου προσωπικής κράτησης χρηματική ποινής για κάθε παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσής του,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Επομένως, ενόψει των ανωτέρω, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η με αριθμό καταθέσεως 10541/2012 αίτηση της αιτούσας και να ανατεθεί η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, _________ και_________ , στην αιτούσα, να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να καταβάλει στην αιτούσα ως προσωρινή σε χρήμα διατροφή για λογαριασμό των ως άνω ανηλίκων τέκνων τους, το ποσό των 2.367 ευρώ και 1.691 ευρώ, αντίστοιχα, και για την ίδια, το ποσό των 1.000 ευρώ, εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, από την επίδοση της υπό κρίση αίτησής της και με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσεως, μέχρι την εξόφληση, να υποχρεωθεί προσωρινά ο καθ’ συ να παραλείπει στο μέλλον κάθε παράνομη προσβολή της προσωπικότητας της αιτούσας με εξυβρίσεις, διαπληκτισμούς και απειλές αυτής, με την απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης. Η αίτηση για τη μετοίκηση του καθ’ ου από τη συζυγική οικία, καθίσταται άνευ αντικειμένου, καθόσον ο καθ’ ου έχει ήδη αποχωρήσει από τη συζυγική οικία.

Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι το συμφέρον των ανηλίκων επιβάλλει να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επικοινωνία με τον πατέρα τους, ώστε να διατηρηθεί και ενισχυθεί ο μεταξύ πατέρα και τέκνων ψυχικός δεσμός, που θα συμβάλλει στην περαιτέρω ομαλή ανάπτυξή τους, με βάση δε το συμφέρον αυτών, λαμβανομένης υπόψη της μικρής ηλικίας τους, η επικοινωνία τους με τον αιτούντα πατέρα τους κρίνεται ότι πρέπει να γίνεται, σύμφωνα με τον ακόλουθο τρόπο, ο οποίος κρίνεται από το Δικαστήριο ο πλέον κατάλληλος και ανταποκρίνεται στο συμφέρον τους ενώ συγχρόνως παρέχει στον αιτούντα τη δυνατότητα άμεσης γνώσης για την ανάπτυξη των τέκνων του και παρακολούθησης της όλης κατάστασής τους. Ειδικότερα: α) κάθε Τρίτη και Πέμπτη από ώρα 17:00 έως ώρα 20:00, β) κάθε δεύτερο και τέταρτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα από ώρα 10:00 του Σαββάτου μέχρι ώρα 20:00 της Κυριακής γ) τις εορτές των Χριστουγέννων από ώρα 10:00 της 23ης Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 20:00 της 29ης Δεκεμβρίου ή από ώρα 10:00 της 30ης Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 20:00 της 5ης Ιανουάριου, εναλλάξ κάθε χρόνο, δ) τις εορτές του Πάσχα από ώρα 10:00 της Μ. Δευτέρας μέχρι ώρα 20:00 της Κυριακής του Πάσχα ή από ώρα 10:00 της Δευτέρας της Διακαινησίμσυ μέχρι ώρα 20:00 της Κυριακής του Θωμά, εναλλάξ κάθε χρόνο και ε) τις θερινές διακοπές από ώρα 10:00 της 1ης Ιουλίου μέχρι ώρα 20:00 της 15ης Ιουλίου ή από ώρα 10:00 της 1ης Αυγούστου μέχρι ώρα 20:00 της 15ης Αυγούστου, εναλλάξ κάθε χρόνο. Ο αιτών – καθ’ ου θα παραλαμβάνει τα ως άνω ανήλικα τέκνα από την κατοικία της αιτούσας – καθ’ ης μητέρας τους και θα το επιστρέφει ο ίδιος προσωπικά στο ίδιο μέρος. Επομένως ενόψει των ανωτέρω, η με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 11770/2012 αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη και να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ουσίαν η με αριθμό 12776/2012 αίτηση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ τους, λόγω της σχέσεως ‘·. αυτών ως συζύγων (άρθρ. 179 του ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει τις με αριθμούς καταθέσεως 10.541/2012, 11.770/2012, 12.776/2012 και 12.977/2012 αιτήσεις, αντιμωλία διαδίκων.

Απορρίπτει την με αριθμό καταθέσεως 12977/2012 αίτηση.
Δέχεται εν μέρα την από 10.541/2012 αίτηση.

Αναθέτει την επιμέλεια του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων _________ _________ και_________ _________ , στην αιτούσα μητέρα τους.

Υποχρεώνει τον καθ’ ου η αίτηση να προκαταβάλει στην αιτούσα, ως προσωρινή σε χρήμα μηνιαία διατροφή για λογαριασμό των ως άνω ανηλίκων τέκνων της, το ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά (2.367) ευρώ για τη _________ _________ και των χιλίων εξακοσίων ενενήντα ενός (1.691) ευρώ για τον _________ _________ και για την ίδια ατομικά το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ μηνιαίως εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, για το μετά την επίδοση της αίτησης χρονικό διάστημα, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης.

Υποχρεώνει προσωρινά τον καθ’ ου η αίτηση να παραλείπει στο μέλλον κάθε παράνομη προσβολή της προσωπικότητας της αιτούσας με εξυβρίσεις διαπληκτισμούς και απειλές αυτής.
Απειλεί κατά του καθ’ συ προσωπική κράτηση ενός (1) μήνα και χρηματική ποινή χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσής του. Απορρίπτει την με αριθμό καταθέσεως 11770/2012 αίτηση.

Δέχεται εν μέρει την με αριθμό καταθέσεως 12.776/2012 αίτηση.

Ρυθμίζει προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος με τα παραπάνω ανήλικα τέκνα του, _________ _________ και _________ _________ , και ορίζει ότι αυτός έχει δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί τους: α) κάθε Τρίτη και Πέμπτη από ώρα 17:00 εώς ώρα 20:00, β) κάθε δεύτερο και τέταρτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα από ώρα 10:00 του Σαββάτου μέχρι ώρα 20:00 της Κυριακής γ) τις εορτές των Χριστουγέννων από ώρα 10:00 της 23ης Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 20:00 της 29ης Δεκεμβρίου ή από ώρα 10:00 της 30ης Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 20:00 της 5ης Ιανουάριου, εναλλάξ κάθε χρόνο, δ) τις εορτές του Πάσχα από ώρα 10:00 της Μ. Δευτέρας μέχρι ώρα 20:00 της Κυριακής του Πάσχα ή από ώρα 10:00 της Δευτέρας της Διακαινησίμαυ μέχρι ώρα 20:00 της Κυριακής του Θωμά, εναλλάξ κάθε χρόνο και ε) τις θερινές διακοπές από ώρα 10:00 της 1ης Ιουλίου μέχρι ώρα 20:00 της 15ης Ιουλίου ή, από ώρα 10:00 της 1ης Αυγούστου μέχρι ώρα 20:00 της 15ης Αυγούστου, εναλλάξ κάθε χρόνο.

Απειλεί κατά της καθ’ης η αίτηση προσωπική κράτηση ενός (1) μήνα και χρηματική ποινή τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παρεμπόδιση της επικοινωνίας του αιτούντος με τα ως άνω ανήλικα τέκνα του κατά την παραπάνω διάταξη.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς να παρευρίσκσνται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, στην Αθήνα, στις     5-8- 2013.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Για τη δημοσίευση