fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
Αριθμός 654/2007
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Η Δικαστής του Ειρηνοδικείου Νίκαιας Μαρία Σιγανού. Έχοντας υπόψη την από 23-10-2007 αίτηση της εταιρίας με την επωνυμία ”_______ ” που εδρεύει στην _______ , που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Οικονομάκη Χρήστο του Γεωργίου με ΑΜΔΣΠ 2517.

ΚΑΤΑ

Του κ. Ευάγγελου Γαλακτερού / κατοίκου Νεάπολης Νίκαιας, οδός Ιωάννου Γκούρα, αρ. 154.
Με την οποία ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τους τίτλους που αναφέρει στην αίτησή της.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τους τίτλους που αναφέρει ήτοι
Α. μια μεταχρονολογημένη επιταγή με αριθμό 4230183-1 της τράπεζας με την επωνυμία “ _______ Α.Ε.” (κατάστημα _______ ) που εξέδωσε ο καθού στην Νίκαια με ημερομηνία 15-4-2007 , ποσού 1.750 ευρώ εις διαταγή ” εμού του ιδίου” σε χρέωση του με αριθμοί _______ λογαριασμού που τηρούσε ο καθού στην πληρώτρια τράπεζα.

Η επίδικος επιταγή εν συνεχεία ‘ μεταβιβάστηκε ‘ δια οπισθογραφήσεως από τον καθού στην αιτούσα , που εν συνεχεία την οπισθογράφησε στην εταιρία με την επωνυμία ” _______ Α.Ε.Β.Ε” η οποία και την εμφάνισε νόμιμα και εμπρόθεσμα την 16-04¬2007 προς · πληρωμή στην τράπεζα ·με την επωνυμία «_______ Α.Ε.» (Υποκατάστημα ____) αλλά η επίδικος επιταγή δεν πληρώθηκε και σφραγίστηκε λόγω ελλείψεως υπολοίπου όπως εξακριβώθηκε μετά, τον έλεγχο του λογαριασμού του εκδότη μέσω του μηχανογραφικού κέντρου της τράπεζας με την επωνυμία «_______ » όπως αυτό αποδεικνύεται από την από 18-04-07 βεβαίωση της Τράπεζας ‘_______ Α.Ε” στο σώμα της επίδικης επιταγής ,η οποία έγινε μετά από ρητή εξουσιοδότηση της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός του εκδότη .
Εν συνεχεία η αιτούσα πλήρωσε το κεφάλαιο της εν λόγω επιταγής στην εταιρία με την επωνυμία ” _______ Α.Ε.Β.Ε” και η αιτούσα ανέλαβε το σώμα της επιταγής καθιστάμενη νόμιμη κομίστρια της επιταγής εξ αναγωγής.

Β. μια μεταχρονολογημένη επιταγή με αριθμό _______ της τράπεζας με την επωνυμία “ _______ Α.Ε.” (κατάστημα _______ ) εκδόσεως του καθού στην Νίκαια με ημερομηνία 21-4-2007 , ποσού 1.200 ευρώ εις διαταγή ” εμού του ιδίου” σε χρέωση του με αριθμό 028 _______ λογαριασμού που τηρούσε ο καθού στην πληρώτρια τράπεζα.

Η επίδικος επιταγή εν συνεχεία μεταβιβάστηκε δια οπισθογραφήσεως από τον καθού στην αιτούσα , που εν συνεχεία την οπισθογράφησε στον _______ ________ από τον ανωτέρω στην εταιρία με την επωνυμία « _______ΟΕ.» που εδρεύει στην Καλλιθέα (οδός _______ ) και εκπροσωπείται νόμιμα και εν συνεχεία από την ανωτέρω εταιρία οπισθογραφήθηκε στην εταιρία με την επωνυμία «_______» που εδρεύει στην Ελευσίνα, οδός _______ και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία και την εμφάνισε νόμιμα και εμπρόθεσμα την 26-04-2007 προς πληρωμή στην τράπεζα με την επωνυμία «_______» (Κατάστημα _______ ) αλλά η επίδικος επιταγή δεν πληρώθηκε και σφραγίστηκε λόγω ελλείψεως διαθεσίμου υπολοίπου όπως εξακριβώθηκε μετά τον έλεγχο του λογαριασμού του εκδότη μέσω του μηχανογραφικού κέντρου της τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός του εκδότη όπως αυτό αποδεικνύεται από την από 27-04-07 βεβαίωση της Τράπεζας με την επωνυμία «_______ ” (Κατάστημα _______ ) στο σώμα της επίδικης επιταγής ,η οποία έγινε μετά από ρητή εξουσιοδότηση της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός του εκδότη .

Εν συνεχεία η αιτούσα πλήρωσε το κεφάλαιο της εν λόγω επιταγής στην εταιρία με την επωνυμία «_______ ΑΒΕΞΕ» και η αιτούσα ανέλαβε ο σώμα της επιταγής καθιστάμενη η αιτούσα νόμιμη κομίστρια της επιταγής εξ αναγωγής.

Επειδή κατά συνέπεια η αιτούσα τυγχάνει νόμιμη κομίστρια των ως άνω επίδικων επιταγών.
Η αίτησή της είναι νόμιμη κατά το άρθρο 632 επ. .ΚπολΔ και ν. 5960/1933 «περί επιταγής» και αποδεικνύεται από τις προσκομιζόμενες και νόμιμα χαρτοσημασμένες επιταγή.

Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή και κατά ουσία όπως ορίζεται στο διατακτικό, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ένσημου με τα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΠ και γραμμάτιο –
προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής. 181929, 071958.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση . .

Διατάσσει τον καθού να καταβάλλει στην αιτούσα δια το κεφάλαιο των ως άνω επιταγών το συνολικό ποσό των ( 1.750- + 1.200=) 2.950 ευρώ και’ μάλιστα νομιμότοκα από την επίδοση στον καθού τηςπαρούσης αποφάσεως έως την εξόφληση καθώς και ΤϊτήΡ ευρώ για τα δικαστικά έξοδα εκδόσεως της διαταγής πληρωμής.

Σημειώνεται ότι ο καθού η αίτηση Αχεί δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της.

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στην Νίκαια στις 23-10-07

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΣΙΓΑΝΟΥ              ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ