fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός 15504/2009

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Δημοσθένης Βλάχος. Έχοντας υπόψη την από 17/09/2009 αίτηση του _______  _______ του _______ , κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, οδός _______ , που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Οικονομάκη Χρήστο του Γεωργίου με ΑΜΔΣΠ 2517.

ΚΑΤΑ

  1. Της εταιρίας με την επωνυμία «_______ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός _______ , και εκπροσωπείται νόμιμα.
  2. Της εταιρίας με την επωνυμία «_______ Ο.Ε.», η οποία εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, οδός _______ , και εκπροσωπείται νόμιμα.

Με την οποία ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τον τίτλο που αναφέρει στην αίτησή του.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τον τίτλο που αναφέρει ήτοι μία (1) μεταχρονολογημένη επιταγή με αριθμό ________ της Τράπεζας με την επωνυμία «_______ Α.Ε.» [κατάστημά _______] που εξέδωσε η πρώτη των καθών εταιρία, με ημερομηνία 30/06/2009, ποσού 14.000 ευρώ εις διαταγή «_______ Ο.Ε.» σε χρέωση του με αριθμό _______ λογαριασμού που τηρούσε στην πληρώτρια τράπεζα η εκδότρια εταιρία και πρώτη των καθών.

Η επίδικος επιταγή εν συνεχεία μεταβιβάστηκε δια οπισθογραφήσεως από την λήπτρια εταιρία και δεύτερη των καθών εις τον αιτούντα. Εν συνεχεία, και συγκεκριμένα την 14/05/2009, ο αϊτών εμφάνισε την επίδικη επιταγή νόμιμα και εμπρόθεσμα προς πληρωμή στην πληρώτρια τράπεζα και συγκεκριμένα στο κατάστημα Χαλανδρίου (268), αλλά η επιταγή δεν πληρώθηκε λόγω ελλείψεως διαθέσιμων κεφαλαίων καθόσον, όπως εξακριβώθηκε μετά τον έλεγχο του λογαριασμού της εκδότριας εταιρίας και πρώτης των καθών μέσω του Μηχανογραφικού Κέντρου της Τράπεζας, ο εν λόγω λογαριασμός είχε κλείσει, όπως αυτό αποδεικνύεται από την από 14/05/2009 βεβαίωση της πληρώτριας τράπεζας στο σώμα της επίδικης επιταγής, με αποτέλεσμα η επίδικη επιταγή να σφραγιστεί.

Επειδή κατά συνέπεια ο αϊτών τυγχάνει νόμιμος κομιστής της ως άνω επίδικης επιταγής από αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων.

Η αίτησή του είναι νόμιμη κατά το άρθρο 632 επ. ΚπολΔ και ν. 5960/1933 «περί επιταγής» και αποδεικνύεται από την προσκομιζόμενη και νόμιμα χαρτοσημασμένη επιταγή.

Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή και κατά ουσία όπως ορίζεται στο διατακτικό, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΑ και γραμμάτιο προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει έκαστο των καθών να καταβάλλουν στον αιτούντα εις άκληρον και αλληλέγγυα δια το κεφάλαιο της ως άνω επιταγής το ποσό των 14.000 ευρώ και μάλιστα νομιμότοκα από την επομένη της προς πληρωμή εμφανίσεως της επίδικης επιταγής έως την εξόφληση καθώς και 238 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα εκδόσεως της διαταγής πληρωμής.

Σημειώνεται ότι οι καθών η αίτηση έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της.

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 8/10/2009 .

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ