fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αριθμός απόφασης 3763/2013

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Ηλία Ξηροτύρη , Πρωτοδίκη , τον οποίο όρισε το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς και τη Γραμματέα Πετρούλα Δαμίγου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 12 Ιουνίου 2013 , για να δικάσει την υπόθεση:

Της Καλούσας – αιτούσας : _______ συζύγου  ________ ________  το γένος  ________ και  ________  ________ , κατοίκου Πειραιά , η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ιωάννας Μαρώση.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η αίτησή της , που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό 10372/2009 , προσδιορίστηκε δικάσιμος η 13 -1-2010 και γράφτηκε στο πινάκιο . Με την από 7-5-2010 κλήση που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό 6997/2010 και γράφτηκε στο πινάκιο, η αιτούσα επανέφερε την ως άνω αίτησή της προς συζήτηση για τη δικάσιμο της 5 -12-2012 , οπότε η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε εκ του πινακίου για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης , μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 1923/2010 μη οριστικής απόφασης αυτού του Δικαστηρίου με οποία είχε διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης, προκειμένου να προσκομισθεί με επιμέλεια της αιτούσας πρόσφατο κτηματολογικό φύλλο του επιδίκου ακινήτου.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις της.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Με την από 7-5-2010 (αρ. κατ. 6997/2010) κλήση , που κοινοποιήθηκε νομοτύπως και εμπροθέσμως στο Ελληνικό Δημόσιο (βλ . την υπ’ αρ. 4860/10-5-2013 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Πειραιώς Ευφροσύνης Βουγιουκλάκη), η αιτούσα επαναφέρει παραδεκτός προς συζήτηση την από 10-9-2009 (αρ. κατ. 10372/2009) αίτηση μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 1923/20 10 μη οριστικής απόφασης αυτού του Δικαστηρίου με την οποία είχε διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης της υπόθεσης , προκειμένου να προσκομισθεί με επιμέλεια της τελευταίας (αιτούσας) πρόσφατο κτηματολογικό φύλλο του επιδίκου ακινήτου.

Από ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα απόδειξης , που περιέχεται στα υπ αρ. 1923/2010 πρακτικά συνεδρίασης αυτού του Δικαστηρίου , και των έγγραφων που επικαλείται και προσκομίζει η αιτούσα , είτε για να ληφθούν υπόψη ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα , είτε για να χρησιμεύσουν για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων , αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Δυνάμει του υπ’ αρ. 68.089/27-2-1978 συμβολαίου αγοραπωλησίας αγροτεμαχίου του συμβολαιογράφου Πειραιώς Βασιλείου Πέππα , που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σαλαμίνας στον τόμο 251 και με αύξοντα αριθμό 449 , σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 74.673/25-7-1980 πράξη εξοφλήσεως συμβολαίου του ίδιου ως άνω συμβολαιογράφου που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σαλαμίνας στον τόμο 272 και με αύξοντα αριθμό 310 η αιτούσα εγινε κυρία του επιδίκου ακινήτου , εκτάσεως 211,70 τ.μ., που αποτελεί τμήμα του με ΚΑΕΚ 051293737006/0/0 γεωτεμαχίου , εκτάσεως 841 τ.μ. κατά το κτηματολόγιο , to οποίο (έλασσον γεωτεμάχιο) βρίσκεται στη θέση « ________ » της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Σαλαμίνας , εκτός σχεδίου πόλεως και Γ Π Σ εμφαίνεται με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο από Ιανουάριου 2008 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού  ________  ________ , που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87) και τις εκεί αναφερόμενες συντεταγμένες κορυφών , συνορεύει δε κατ’ αυτό βόρεια επί πλευράς Α-Β μήκους ,80 μέτρων με το υπ’ αρ. 2 αγροτεμάχιο του ίδιου διαγράμματος , νότια επί πλευράς Δ-Γ μήκους 15,60 μέτρων με αγροτική οδό , ανατολικά επί πλευράς Β-Γ μήκους 12,60 μέτρων με το υπ’ αρ. 3 αγροτεμάχιο του ίδιου διαγράμματος και δυτικά επι πλευράς Α-Δ μήκους 13,60 μέτρων με αγροτική οδό πλάτους 5 μέτρων .

Επομένως η αιτούσα απέκτησε την κυριότητα του επιδίκου ακινήτου με παράγωγο τρόπο (μεταβίβαση με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή). Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η κτηματική περιοχή στην οποία βρίσκεται το επίδικο γεωτεμάχιο κηρύχθηκε υπό κτηματογράφηση στα πλαίσια των εργασιών για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου σύμφωνα με το νόμο 2308/1995. Επειδή η αιτούσα παρέλειψε εκ παραδρομής να υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης της περιοχής του Δήμου Σαλαμίνας , κατά τις γενόμενες εγγραφές στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Σαλαμίνας το επίδικο ακίνητο αποτυπώθηκε εσφαλμένως ως τμήμα του μείζονος γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 051293737006/0/0 , φέρεται δε ως «αγνώστου» ιδιοκτήτη και όχι της αιτούσας (βλ. το από 17-6-2013 αντίγραφο του κτηματολογικού φύλλου του ακινήτου με τις αρχικές εγγραφές). Η ανωτέρω αρχική εγγραφή είναι ανακριβής και προσβάλλει το δικαίωμα κυριότητας της αιτούσας επί του επιδίκου ακινήτου , διότι αυτό εμφανίζεται στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Σαλαμίνας ως «αγνώστου» ιδιοκτήτη με υπό αίρεση δικαιούχο το Ελληνικό Δημόσιο . Κατ ακολουθία των ανωτέρω η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως και κατ ουσίαν βάσιμη και να διορθωθεί η ανακριβής πρώτη εγγραφή στα οικεία κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Σαλαμίνας, ώστε να δημιουργηθεί νέο κτηματολογικά φύλλο με ξεχωριστό ΚΑΕΚ όσον αφορά στο επίδικο ακίνητο που αποτελεί τμήμα του με ΚΑΕΚ 051293737006/0/0 γεωτεμαχίου , στο οποίο αντί του εσφαλμένου άγνωστος ιδιοκτήτης θα αναγραφεί η αιτούσα ως αποκλειστική κυρία αυτού , με τίτλο κτήσης το υπ αρ. 68.089/27-2-1978 συμβόλαιο αγοραπωλησίας αγροτεμαχίου του συμβολαιογράφου Πειραιώς Βασιλείου Πέππα , που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σαλαμίνας στον τόμο 251 και με αύξοντα αριθμό 449 , σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 74.673/25-7-1980 πράξη εξοφλήσεως συμβολαίου του ίδιου ως άνω συμβολαιογράφου , που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σαλαμίνας στον τόμο 272 και με αύξοντα αριθμό 310 . Τέλος πρέπει να διαταχθεί η διόρθωση του στοιχείου του εμβαδού του ακινήτου με ΚΑΕΚ 051293737006/0/0 , ώστε από το αναγραφόμενο 841 τ.μ. να αφαιρεθεί το τμήμα των 211,70 τ.μ. που αφορά στο επίδικο ακίνητο , το οποίο και θα αποτυπωθεί στο νέο αυτοτελές υπό δημιουργία κτηματολογικά φύλλο με ξεχωριστό ΚΑΕΚ .

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 Δέχεται εν μέρει την αίτηση .

Διατάσσει τη διόρθωση των ανακριβών πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικά βιβλίο του Κτηματολογικού Γραφείου Σαλαμίνας του ΚΑΕΚ

051293737006/0/0 , ώστε 1) να αποτυπωθεί το επίδικο γεωτεμάχιο εμβαδού 211,70 τ.μ., όπως αυτό περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας και στο από ανουαρίου 2008 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού  ________ ριτσικη , που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς (ΕΓΣΑ 87) και τις εκεί αναφερόμενες συντεταγμένες κορυφών , ως αυτοτελές ακίνητο και να δημιουργηθεί ιδιαίτερο κτηματολογικό φύλλο με ξεχωριστό ΚΑΕΚ , στο οποίο αντί του εσφαλμένου άγνωστος ιδιοκτήτης θα αναγραφεί η αιτούσα ως αποκλειστική κυρία αυτού , με τίτλο κτήσης το υπ’ αρ. 68.089/27-2-1978 συμβόλαιο αγοραπωλησίας αγροτεμαχίου του συμβολαιογράφου Πειραιώς Βασιλείου Πέππα , που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σαλαμίνας στον τόμο 251 και με αύξοντα αριθμό 449 , σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 74.673/25-7-1980 πράξη εξοφλήσεως συμβολαίου του συμβολαιογράφου Πειραιώς Βασιλείου Πέππα , που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σαλαμίνας στον τόμο 272 και με αύξοντα αριθμό 310 , 2) να διορθωθεί το στοιχείο του εμβαδού επί του ακινήτου με ΚΑΕΚ 051293737006/0/0, ώστε να αφαιρεθεί από το αναγραφόμενο 841 τ.μ. το τμήμα των 211,70 τ.μ. που αφορά στο σκεπτικό της παρούσας περιγραφόμενο επίδικο ακίνητο , το οποίο και θα αποτυπωθεί στο ιδιαίτερο αυτοτελές υπό δημιουργία κτηματολογικό φύλλο με ξεχωριστό ΚΑΕΚ .

Κρίθηκε , αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στον Πειραιά στις 2-7-2013 , χωρίς να παρευρίσκεται η αιτούσα και η πληρεξούσια δικηγόρος της .

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ