fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1041/2016

 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

 Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλική Πετροπούλου Πρωτοδίκη την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου [αναγράφεται στις αποφάσεις Πρωτοδικείου Πειραιώς]

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20-10-2016 χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέως.

Αφού έλαβε υπόψη του την από 20-10-2016 αίτηση:

  1. Του ________  ________   του ________  και της ________  , κατοίκου Κερατσινίου – Αττικής, οδός ________  , κατόχου του Α.Δ.Τ ________  Τ.Α. Κερατσινίου και κατόχου Α.Φ.Μ. ________  της Δ.Ο.Υ. Ε’ Κερατσινίου.
  2. Της ________ συζύγου ________  ________  , το γένος ________  και ________  ________  , κατοίκου Κερατσινίου – Αττικής, οδός ________  , κατόχου του Α.Δ.Τ. ________  Α.Τ. Δραπετσώνας και κατόχου Α.Φ.Μ. ________  της Δ.Ο.Υ. Ε’ Κερατσινίου, οι οποίοι παραστάθηκαν αμφότεροι δια της πληρεξούσιας αυτών δικηγόρου Μαρίας  Κανακάκη (Α.Μ./Δ.Σ.Α. 34956).

ΚΑΤΑ

Της καθ’ ης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ________  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΤΡΑΠΕΖΑ ________  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (πρώην «ΤΡΑΠΕΖΑ ________  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») και τον διακριτικό τίτλο «________  » (________  ), (ΦΕΚ  Α.Ε.  Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ  ________  ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ________  , με Α.Φ.Μ.: ________  , όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίου της Δικηγόρου ΝΙΣΚΟΥ ΘΑΛΕΙΑΣ του Βασιλείου (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 21394) δυνάμει του υπ’ αριθμ. 5078/2014 Πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικολάου Μαυρουδή, που συζητήθηκε στις 20-10-2016, με την οποία, και για τους λόγους που εκτίθενται σε αυτή, ζητείται να ανακληθεί η υπ’ αριθμόν 4034/2000 απόφαση απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, δυνάμει της οποίας ενεγράφη προσημείωση υποθήκης, μη τραπείσα σε υποθήκη, στα Βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Πειραιώς, για το ποσό των ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (93.325,00), επί ακινήτου ανήκοντος στους αιτούντες κατά πλήρη κυριότητα και κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου στον καθένα, όπως αυτό περιγράφεται στην ανωτέρω απόφαση.

Το ανωτέρω ακίνητο  έχει καταχωρισθεί στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιά, ΚΑΕΚ 050681631010/0/21 , όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 25-02-2016 απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και από το με ημερομηνία 11-07-2016 φύλλο του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιώς.


Αφού άκουσε τους διαδίκους
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Επειδή η υπό κρίση αίτηση, με την οποία ζητείται να ανακληθεί η υπ’ αριθμόν 4034/2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, δυνάμει της οποίας ενεγράφη προσημείωση υποθήκης ποσού ευρώ ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε (93.325,00) στα ακίνητα που περιγράφονται σε αυτήν, είναι νόμιμη, για το λόγο ότι μεταβλήθηκαν τα περιστατικά στα οποία βασίστηκε η έκδοσή της (άρθρο 696 παρ. 3 Κ.Πολ.Δικ., 1323, 1324 και 1330 Α.Κ., όπως τα τελευταία αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 του Εισ.Ν. Κ.Πολ.Δικ.).

Επειδή η αίτηση αυτή πρέπει να γίνει δεκτή και σαν βάσιμη από ουσιαστική άποψη γιατί έχει εξοφληθεί (ή έχει ασφαλισθεί άλλως) η απαίτηση της καθ’ ης, για την εξασφάλιση της οποίας ενεγράφη η ως άνω προσημείωση υποθήκης.

Επειδή το γεγονός τούτο συνομολογεί και η καθ’ ης, η οποία συναινεί για την ανάκληση της ανωτέρω αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

  • Δικάζοντας αντιμωλία των διαδίκων.
  • Δέχεται την αίτηση.
  • Ανακαλεί την υπ’ αριθμόν 3034/2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), με σκοπό την εξάλειψη της δυνάμει αυτής εγγραφείσης προσημειώσεως υποθήκης (μη τραπείσης σε υποθήκη), εκ των Βιβλίων Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Πειραιώς, εγγραφείσα την 01η-09-2000, στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Πειραιώς, στον τόμο 896 με αριθ. 1,
  • Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση στις 20-10-2016.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία