fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 70/2017

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Αποτελούμενο από   την Δικαστή, Κοραλία Παλιεράκη,  Πρωτοδίκη την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου Πειραιώς Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 16-01-2017 χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέως.

Αφού έλαβε υπόψη του την από 16-01-2017 αίτηση:

  1. Του _______ _______ του _______  και της _______  , κατοίκου Κερατσινίου – Αττικής, οδός _______  , κατόχου του Α.Δ.Τ _______  /Τ.Α. Κερατσινίου και κατόχου Α.Φ.Μ. _______  της Δ.Ο.Υ. Ε’ Κερατσινίου.
  1. Της ____________ __________ του _______  και  __________ _______          κατοίκου Κερατσινίου – Αττικής, οδός ______, κατόχου του _________ Δραπετσώνας και κατόχου Α.Φ.Μ. _______  της Δ.Ο.Υ. Ε’ Κερατσινίου, οι οποίοι παραστάθηκαν αμφότεροι δια της πληρεξούσιας αυτών δικηγόρου Μαρίας Κανακάκη (Α.Μ./Δ.Σ.Α. 34956).

ΚΑΤΑ

Της καθ’ ης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ _______  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» * (ΤΡΑΠΕΖΑ _______  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (πρώην «ΤΡΑΠΕΖΑ _______  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») και τον διακριτικό τίτλο «_______  » (_______  ), (ΦΕΚ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ _______  ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός _______  , με Α.Φ.Μ.: _______  , όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίου της Δικηγόρου ΝΙΣΚΟΥ ΘΑΛΕΙΑΣ του Βασιλείου (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 21394) δυνάμει του υπ’ αριθμ. 5078/2014 Πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικολάου Μαυρουδή, που συζητήθηκε στις 16-01-2017, με την οποία, και για τους λόγους που εκτίθενται σε αυτή, ζητείται να ανακληθεί η υπ’ αριθμόν 4034/2000 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, δυνάμει της οποίας ενεγράφη προσημείωση υποθήκης, μη τραπείσα σε υποθήκη, στα Βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Πειραιώς, για το ποσό των ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (93.325,00), επί ακινήτων ανηκόντων στους αιτούντες κατά πλήρη κυριότητα και κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου στον καθένα, όπως αυτά περιγράφεται στην ανωτέρω απόφαση.

Τα ανωτέρω ακίνητα έχουν καταχωρισθεί στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιά, αντίστοιχα: 1) το υπό στοιχεία Δ-2 διαμέρισμα με ΚΑΕΚ _______  και 2) η υπό στοιχεία Υ-2 αποθήκη με ΚΑΕΚ _______ .

Αφού άκουσε τους διαδίκους
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή η υπό κρίση αίτηση, με την οποία ζητείται να ανακληθεί η υπ’ αριθμόν 4034/2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, δυνάμει της οποίας ενεγράφη προσημείωση υποθήκης ποσού ευρώ ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε (93.325,00) στα ακίνητα που περιγράφονται σε αυτήν, είναι νόμιμη, για το λόγο ότι μεταβλήθηκαν τα περιστατικά στα οποία βασίστηκε η έκδοσή της (άρθρο 696 παρ. 3 Κ.Πολ.Δικ., 1323, 1324 και 1330 Α.Κ., όπως τα τελευταία αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 του Εισ.Ν. Κ.Πολ.Δικ.).

Επειδή η αίτηση αυτή πρέπει να γίνει δεκτή και σαν βάσιμη από ουσιαστική άποψη γιατί έχει εξοφληθεί (ή έχει ασφαλισθεί άλλως) η απαίτηση της καθ’ ης, για την εξασφάλιση της οποίας ενεγράφη η ως άνω προσημείωση υποθήκης.

Επειδή το γεγονός τούτο συνομολογεί και η καθ’ ης, η οποία συναινεί για την ανάκληση της ανωτέρω αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

  • Δικάζοντας αντιμωλία των διαδίκων.
  • Δέχεται την αίτηση.
  • Ανακαλεί την υπ’ αριθμόν 4034/2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), με σκοπό την εξάλειψη της δυνάμει αυτής εγγραφείσης προσημειώσεως υποθήκης (μη τραπείσης σε υποθήκη), εκ των Βιβλίων Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Πειραιώς, εγγραφείσα την 01η-09-2000, στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Πειραιώς, στον τόμο 896 με αριθ. 1.
  • Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση στις 16-01-2017.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ