fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός Απόφασης 252/2015
(αριθ. εκθ. καταθ. αγωγής 785/2011)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Σωτήριο Χαρμαντά, Δόκιμο Ειρηνοδίκη (λόγω κωλύματος των τακτικών Δικαστών), τον οποίον όρισε η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Χαλκίδας Πρόεδρος Πρωτοδικών, και από τη Γραμματέα Μαρία Κυρίμη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 21η Φεβρουάριου 2014 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: ________  ________   του ________  , κατοίκου Αγίας Φιλοθέης Αμαρουσίου Αττικής (οδός ________  ), η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ιωάννας Μαρώση (ΔΣΑ).

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) ________  συζ. ________  ________  , το γένος ________  , κατοίκου Λουτρών Αιδηψού Εύβοιας, 2) ________  ________   του ________  , κατοίκου Λουτρών Αιδηψού Εύβοιας, 3) ________  ________   του ________  , κατοίκου Γιάλτρων Αιδηψού Εύβοιας και 4) ________  ________   του ________  , κατοίκου Γιάλτρων Αιδηψού Εύβοιας, οι οποίοι παραστάθηκαν άπαντες μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Ελένης Καμπούρογλου (ΔΣ Χαλκίδας).

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 14-11-2011 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 785/28-12-2011, προσδιορίστηκε για να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 8-2-2013, κατόπιν αναβολής για συνεκφώνηση με συναφή για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιες δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της δίκης και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή της η ενάγουσα εκθέτει ότι οι εναγόμενοι ισχυρίστηκαν γι’ αυτήν ενώπιον τρίτων, εν γνώσει της αναλήθειάς τους, τα αναφερόμενα στην αγωγή της ψευδή γεγονότα, τα οποία ήταν ικανά να βλάψουν την τιμή και την υπόληψή της. Συγκεκριμένα, ότι η πρώτη εναγόμενη, στο πλαίσιο της αντιδικίας με το σύζυγό της, ________  ________  , κατέθεσε, δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της, διάφορα δικόγραφα, ενώπιον του Μονομελούς και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, με συκοφαντικό και δυσφημιστικό για την ενάγουσα περιεχόμενο, το οποίο επιβεβαίωσαν με τις ένορκες καταθέσεις τους, εξεταζόμενοι ως μάρτυρες ενώπιον των ανωτέρω Δικαστηρίων, η δεύτερη και ο τέταρτος των εναγομένων, με συνέπεια να λάβουν γνώση του περιεχομένου αυτού Δικαστές, Δικαστικοί Γραμματείς και Δικηγόροι, ενώ ο τρίτος των εναγομένων ισχυρίστηκε τα παραπάνω ενώπιον του συζύγου της ενάγουσας. Ότι συνεπεία της συμπεριφοράς αυτής των εναγομένων προσβλήθηκε η προσωπικότητα της και ετρώθη η τιμή, η αξιοπρέπεια και η υπόληψή της ως ατόμου, με αποτέλεσμα να υποστεί ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας δικαιούται χρηματικής ικανοποίησης. Με βάση αυτό το ιστορικό ζητεί, όπως το αίτημα της αγωγής της περιορίσθηκε παραδεκτά με τις έγγραφες προτάσεις της (άρθρο 223 ΚΠολΔ) αλλά και με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με τη παρούσα πρακτικά, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, με απόφαση προσωρινώς εκτελεστή, να της καταβάλουν, ευθυνόμενοι εις ολόκληρον, το ποσό των 40.000 ευρώ, νομιμότοκα από την επίδοση της υπό κρίση αγωγής έως πλήρους εξοφλήσεως, να απαγγελθεί σε βάρος τους λόγω της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς τους προσωπική κράτηση διάρκειας ενός έτους ως μέσο εκτέλεσης της εκδοθησόμενης απόφασης και να καταδικασθούν αυτοί στην καταβολή των δικαστικών της εξόδων.

Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αιτήματα η κρινόμενη αγωγή αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 7, 9, 10, 12 παρ. 1, 13, 14 παρ. 2, 22 ΚΠολΔ) για να συζητηθεί κατά την τακτική διαδικασία (άρθρα 215 επ. ΚΠολΔ) και είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 914, 932, 57, 59, 297, 299, 330, 345, 346 ΑΚ, 361 – 363 ΠΚ, 176, 1047, 907 και 908 περ. δ’ ΚΠολΔ. Συνεπώς, η κρινόμενη αγωγή πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι ο ενάγων κατέβαλε το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου, με τα αντιστοιχούντο σε αυτό ποσοστά υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ και του ΤΝ (βλ. σχετ. τα με αριθμούς 231126, 231127, 231128, 638079 αγωγόσημα της σειράς Α, το με αριθμό 717042 ένσημο σειράς Α και το με αριθμό ________  γραμμάτιο είσπραξης της ________  ).

Από την εκτίμηση της ένορκης εξέτασης του μάρτυρα και της ανωμοτί κατάθεσης της δεύτερης εναγομένης, που περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου, από όλα τα νομίμως επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα, δημόσια και ιδιωτικά, από τις με αριθμό 5949/2014 και 5950/2014 ένορκες βεβαιώσεις, που δόθηκαν ενώπιον της Συμβολαιογράφου Λουτρών Αιδηψού Αναστασίας Σιδηροπούλου, με μέριμνα της ενάγουσας, μετά από νόμιμη κλήτευση των εναγομένων, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στο πλαίσιο δίκης, που διεξήχθη την 29-1-2010 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, κατόπιν αγωγής διαζυγίου του συζύγου της, ________  ________  , η πρώτη εναγομένη, ______ συζ. ________  ________  , το γένος ________  , κατέθεσε ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου τις από 29-1-2010 προτάσεις της, υπογεγραμμένες από την πληρεξούσια δικηγόρο της Χρυσούλα Αναστασίου, στις οποίες αναφέρει: «Μετά το γεγονός αυτό, τα παιδιά μας με πληροφόρησαν ότι ο πατέρας τους είχε εξωσυζυγική σχέση… Συγκεκριμένα, ανακάλυψαν καρτοκινητό τηλέφωνο στο αυτοκίνητό του, την ύπαρξη του οποίου είχε αποκρύψει από όλους μας. Μετά από έρευνα, έλαβαν στα χέρια τους αναλυτικό λογαριασμό, από τον οποίο προκύπτει ότι το συγκεκριμένο τηλέφωνο το χρησιμοποιούσε αποκλειστικά και μόνο για να συνομιλεί με αριθμό που ανήκει σε συγκεκριμένη γυναίκα. Βέβαια το αρνήθηκε κατηγορηματικά στα παιδιά μας, βγάζοντάς τα κι αυτά παρανοϊκά και εν τέλει δικαιολογούμενος, είπε ότι με τη συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία να σημειωθεί, είναι γειτόνισσά μας, τον συνέδεε «βαθιά φιλία». Στη δίκη αυτή εξετάστηκε ενόρκως ως μάρτυρας της πρώτης εναγόμενης ο τέταρτος εναγόμενος αδελφός της, Ιωάννης Ράπτης, ο οποίος κατέθεσε σχετικά με τον αντίδικο: «Είχε σχέσεις. Τώρα έγινε με μια γειτόνισσά της εκεί πέρα που έχουν κάποια ενοικιαζόμενα δωμάτια. Αυτό έγινε προτού φύγει η αδερφή μου από το σπίτι, το Ό7… Ναι, τα παιδιά το διαπιστώσανε, βρήκαν ένα ιδιαίτερο κινητό μέσα στο αμάξι του, το οποίο είχε ένα κατεβατό ολόκληρο… με τα τηλέφωνα, τα κύρια συγκεκριμένα τηλέφωνα της κυρίας… Εγώ ο ίδιος συμπτωματικά πέρασα μια μέρα και είδα εκείνη την ώρα, ο κύριος στο αμάξι και αυτή στην είσοδό της, πιο έξω, να χαμογελάνε και του έδωσε κάτι σαν δώρο στο χέρι, εγώ το είδα με τα μάτια μου.», με το περιεχόμενο της κατάθεσης αυτής να επαναλαμβάνεται στην από 5-2-2010 προσθήκη – αντίκρουση της πρώτης εναγομένης ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου. Τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά αναφέρθηκαν, επίσης, στην από 10-12-2009 αγωγή διατροφής και στην από 6-8-2009 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής διατροφής της πρώτης εναγομένης, κατά του αντιδίκου συζύγου της, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων, που διεξήχθη την 14-10-2009, εξετάστηκε ενόρκως ως μάρτυρας της πρώτης εναγομένης και η δεύτερη εναγομένη κόρη της, ________  ________  , η οποία κατέθεσε ότι ο πατέρας της διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, γεγονός το οποίο διαπίστωσε τόσο η ίδια, όσο και ο αδελφός της, όταν ανακάλυψαν στο αυτοκίνητό του ένα κρυμμένο καρτοκινητό τηλέφωνο, την ύπαρξη του οποίου είχε αποκρύψει από όλους και με το οποίο είχε πραγματοποιήσει συνεχόμενες κλήσεις προς μια κυρία, η οποία διατηρεί ενοικιαζόμενα δωμάτια στην περιοχή της Αιδηψού, κατάθεση η οποία επαναλαμβάνεται και στο από 20-10-2009 σημείωμα της πρώτης εναγομένης ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου. Ο τρίτος εναγόμενος και γιος της πρώτης εναγομένης, _______  ________  , κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, συναντήθηκε την περίοδο του Πάσχα του έτους 2007 με το σύζυγο της ενάγουσας, ________  ________  και του ανέφερε ότι ο πατέρας του πρώτου διατηρεί εξωσυζυγική σχέση με τη σύζυγο του δεύτερου, επιδεικνύοντάς του, προς επίρρωση των λεγομένων του, έναν αναλυτικό λογαριασμό της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας ________  , στον οποίον εμφανιζόταν μια σειρά κλήσεων από τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του ________  ________   προς τον αριθμό κινητού τηλεφώνου της ενάγουσας. Η τελευταία, μόνιμη κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, είναι έγγαμη με τον ________  ________  , με τον οποίον έχουν αποκτήσει δύο τέκνα, και διατηρεί επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων με το διακριτικό τίτλο «________  » στην περιοχή ________  Λουτρών Αιδηψού Εύβοιας, στην οποία διαμένει και εργάζεται κατά τη θερινή τουριστική περίοδο. Μάλιστα, έχει κάνει διαφημιστική καταχώρηση της επιχείρησής της στη διαδικτυακή ιστοσελίδα «_______», με τηλέφωνο επικοινωνίας το προσωπικό της κινητό με αριθμό 6973764442. Ο σύζυγος της πρώτης εναγομένης, ________ ________  , είναι οικογενειακός φίλος του ζεύγους ________  ________   ήδη από το έτος 1993, διατηρεί ατομική επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων στην ίδια περιοχή και μάλιστα την περισσότερο γειτνιάζουσα με την επιχείρηση της ενάγουσας και καθώς δραστηριοποιείται και στον τομέα των χωματουργικών εργασιών, ανέλαβε την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών κατά την κατασκευή των ενοικιαζόμενων δωματίων της ενάγουσας, το έτος 2006. Κατά το ίδιο έτος απέκτησε ένα δεύτερο καρτοκινητό τηλέφωνο με αριθμό 6979690920, χωρίς να το γνωρίζουν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του, με το οποίο καλούσε σχεδόν αποκλειστικά το ανωτέρω προσωπικό κινητό τηλέφωνο της ενάγουσας. Το γεγονός αυτό αποκαλύφθηκε όταν η δεύτερη εναγομένη κόρη του, αφού βρήκε το συγκεκριμένο τηλέφωνο, ζήτησε την έκδοση αναλυτικού λογαριασμού από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ________  . Στο λογαριασμό αυτόν, ο οποίος αφορά στην περίοδο χρήσης από 30-11-2006 έως 27-2-2007, εμφαίνονται επί συνόλου 82 κλήσεων, 74 κλήσεις του ________  ________   προς το προσωπικό κινητό τηλέφωνο της ενάγουσας, σχεδόν σε καθημερινή βάση, πολλές φορές μέσα στην ίδια ημέρα και με διάρκεια κλήσης που ποικίλει, από λίγα δευτερόλεπτα έως μια ώρα. Οι ισχυρισμοί του μάρτυρα απόδειξης και συζύγου της ενάγουσας ότι στις συγκεκριμένες κλήσεις απαντούσε τις περισσότερες φορές ο ίδιος και όχι η σύζυγός του, προκειμένου να συζητήσουν με τον ________   διάφορα προσωπικά τους θέματα, στο πλαίσιο της στενής φιλικής τους σχέσης και ότι μάλιστα τα τηλεφωνήματα γίνονταν καθ’ υπόδειξη του ιδίου στο κινητό της συζύγου του, προκειμένου να μην υπάρχει χρέωση, αφού τόσο ο ________  , όσο και η σύζυγός του κατείχαν αριθμούς καρτοκινητού τηλεφώνου του προγράμματος «________  » της ________  , κρίνονται μη πειστικοί. Κι αυτό γιατί αφενός η πλειοψηφία των κλήσεων πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες, όταν ο σύζυγος της ενάγουσας δε θα μπορούσε να απαντήσει, αφού όπως καταθέτει ο ίδιος έλειπε στην εργασία του (βλ. κατάθεση μάρτυρα απόδειξης) και αφετέρου γιατί αν πράγματι ήθελε να συνομιλεί ο ίδιος με τον ________  , θα μπορούσε να αποκτήσει ένα δεύτερο αριθμό καρτοκινητού του προγράμματος «________  », με ασήμαντο κόστος αγοράς και χρήσης, τον οποίο θα έφερε διαρκώς μαζί του και θα τον διευκόλυνε, ενόψει της πληθώρας των καθημερινών συνομιλιών που αποδεδειγμένα γίνονταν, χωρίς να απαιτείται η παρεμβολή ενός τρίτου προσώπου και εν προκειμένω της συζύγου του. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι ο σύζυγος της πρώτης εναγομένης και η ενάγουσα ήταν δύο από τους τριάντα συνολικά συμμετέχοντες στο ταξίδι που διοργάνωσε με προορισμό τη Γαλικία της Ισπανίας, από τις 25 Νοεμβρίου ως τις 8 Δεκεμβρίου του έτους 2012, το Επιμελητήριο Εύβοιας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ο θερμαλισμός ως μετεξέλιξη του ιαματικού τουρισμού και η δημιουργία δικτύων υποδομών για την παροχή υπηρεσιών υγείας και ευεξίας», όπου οι ανωτέρω μετέβησαν ως ιδιοκτήτες επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέροντος, ο καθένας ατομικά, χωρίς να συνοδεύεται από άλλο μέλος της οικογένειάς του, προκειμένου να ενημερωθούν για τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τομέα τους. Τέλος, αποδείχθηκε ότι κατά τους μήνες της θερινής τουριστικής περιόδου, όταν η ενάγουσα διέμενε στην επιχείρησή της στην Εύβοια και τον περισσότερο καιρό ο σύζυγός της απούσιαζε στην Αθήνα, οι συναντήσεις των δύο (________   και ________  ) ήταν καθημερινές (βλ. ανωμοτί κατάθεση δεύτερης εναγομένης). Από όλα τα παραπάνω αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά, προκύπτει ότι η ενάγουσα με το σύζυγο της πρώτης εναγομένης είχαν κάτι περισσότερο από μια στενή φιλική σχέση και συγκεκριμένα είχαν συνάψει εξωσυζυγικό ερωτικό δεσμό, για τον οποίον άπαντες οι εναγόμενοι είχαν υπόνοιες, λόγω της στενής προσωπικής σχέσης των δύο κατά τους θερινούς μήνες και ο οποίος αποκαλύφθηκε όταν βρέθηκε το δεύτερο, κρυφό καρτοκινητό τηλέφωνο του συζύγου της πρώτης εναγομένης και διαπιστώθηκαν οι καθημερινές κλήσεις του προς την ενάγουσα κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν αυτή διέμενε στην Αθήνα. Συνεπώς οι σχετικές αναφορές των εναγομένων δεν υπήρξαν συκοφαντικές, αφού τα γεγονότα που κατέθεσαν ενώπιον τρίτων ήταν αληθή, ενώ δεν αποδείχθηκε πρόθεσή τους να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη της ενάγουσας, ούτε υπήρξε από μέρους τους σκοπός εξύβρισης, αντίθετα, απλώς κατέθεσαν πραγματικά περιστατικά που ήταν νομικά σημαντικά για τις δίκες στις οποίες συμμετείχαν, είτε ως διάδικος (η πρώτη), είτε ως μάρτυρες (η δεύτερη και ο τέταρτος). Ομοίως και για τον τρίτο εναγόμενο, ο οποίος απλώς ενημέρωσε το σύζυγο της ενάγουσας για την υπόθεση. Κατ’
ακολουθία των ανωτέρω και ενόψει του ότι δεν αποδείχθηκε παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά των εναγομένων από την οποία αιτιωδώς να προσεβλήθη η προσωπικότητα της ενάγουσας και να υπέστη αυτή ηθική βλάβη, η υπό κρίση αγωγή θα πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη, επειδή δεν αποδείχθηκε η ιστορική βάση αυτής. Τα δικαστικά έξοδα των εναγομένων, ύστερα από σχετικό αίτημά τους, θα πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της ενάγουσας, λόγω της ήττας της (άρθρο 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας απόφασης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ αντιμωλία των διαδίκων.

-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη.

-ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της ενάγουσας τα δικαστικά έξοδα των εναγομένων που ορίζει στο ποσό των οκτακόσιων (800) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στη Χαλκίδα, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιες δικηγόροι τους, την 24/7/2015

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ