fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός 11674/2007

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Η Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Αικατερίνη Ντελή. Έχοντας υπόψη την από 23-07-2007 αίτηση του κ. ________  ________   του ________, κατοίκου Αχαρνών, οδός ________  που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Οικονομάκη Χρήστο του Γεωργίου με ΑΜΔΣΠ 2517.

ΚΑΤΑ

Της κ. ________  ________  , κατοίκου Αθηνών , οδός ________  .

Με την οποία ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τους τίτλους που αναφέρει στην αίτησή του.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τους τίτλους που αναφέρει ήτοι δυο επιταγές εκδόσεως της καθής στην Αθήνα και συγκεκριμένα:

1) μια μεταχρονολογημένη επιταγή με αριθμό ________  της τράπεζας με την επωνυμία “ ________  Α.Ε” (κατάστημα ________  ) με ημερομηνία 30-7-2007 , ποσού 8.420 ευρώ εις διαταγή της εταιρίας ‘________   ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ’ σε χρέωση του με αριθμό ________  λογαριασμού που τηρούσε η καθής στην πληρώτρια τράπεζα.

Η επίδικος επιταγή εν συνεχεία μεταβιβάστηκε δια οπισθογραφήσεως από την εταιρία ________  στον αιτούντα , ο οποίος την μεταβίβασε δια οπισθογραφήσεως στην κ. ________  ________  , η οποία και την εμφάνισε την 5-7-2007 προς πληρωμή στην τράπεζα με την επωνυμία «________  ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (Κατάστημα ________  ) αλλά η επίδικος επιταγή δεν πληρώθηκε λόγω ελλείψεως υπολοίπου όπως εξακριβώθηκε μετά τον έλεγχο του λογαριασμού του εκδότη μέσω του ηλεκτρονικού της κέντρου, όπως αυτό αποδεικνύεται από την από 05-07­2007 βεβαίωση της ως άνω Τράπεζας στο σώμα της επίδικης επιταγής , και σφραγίστηκε την 05-07-2007.

Εν συνεχεία ο αιτών πλήρωσε το ποσό των 8.420 ευρώ στην τελευταία κομίστρια και ανέλαβε το σώμα της επιταγής καθιστάμενος νόμιμος κομιστής της επιταγής εξ αναγωγής.

2) μια επιταγή με αριθμό 42008451-7 της τράπεζας με την επωνυμία “ ________  Α.Ε” (κατάστημα ________  ) με ημερομηνία 31-05-2007 , ποσού 5.800 ευρώ εις διαταγή της εταιρίας ‘________  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ’ σε χρέωση του με αριθμό ________  λογαριασμού που τηρούσε στην πληρώτρια τράπεζα η καθής.

Η επίδικης επιταγή εν συνεχεία μεταβιβάστηκε δια οπισθογραφήσεως από την εταιρία «_________» στον αιτούντα ο οποίος εν συνεχεία, την εμφάνισε εμπρόθεσμα την 31/5/2007 για πληρωμή στην ως πληρώτρια τράπεζα αλλά η επίδικος επιταγή δεν πληρώθηκε και σφραγίστηκε αυθημερόν λόγω ελλείψεως αντίστοιχων διαθεσίμων κεφαλαίων όπως εξακριβώθηκε μετά τον έλεγχο του λογαριασμού του εκδότη μέσω του μηχανογραφικού κέντρου της  ________  Α.Ε όπως αυτό αποδεικνύεται από την από 04-06-07 βεβαίωση της ως άνω Τράπεζας στο σώμα της επίδικης επιταγής, η οποία έγινε μετά από ρητή εξουσιοδότηση της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός, του εκδότη.
Επειδή κατά συνέπεια ο αιτών τυγχάνει νόμιμος κομιστής των ως άνω επίδικων επιταγών.

Η αίτησή του είναι νόμιμη κατά το άρθρο 632 επ. ΚπολΔ και ν. 5960/1933 «περί επιταγής» και αποδεικνύεται από τις προσκομιζόμενες και νόμιμα χαρτοσημασμένες επιταγές.

Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή και κατά ουσία όπως ορίζεται στο διατακτικό, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΑ και γραμμάτιο προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει την καθής να καταβάλλει στον αιτούντα δια το κεφάλαιο των ως άνω επιταγών το ποσό των 14.220 ευρώ και μάλιστα νομιμότοκα από την επομένη της προς πληρωμή εμφανίσεως εκάστης εξ αυτών έως την εξόφληση για τα δικαστικά έξοδα εκδόσεως της διαταγής πληρωμής.

Σημειώνεται ότι η καθής η αίτηση έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της  διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της .

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 29-10-2007.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ