fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός απόφασης 8520/2007

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Ιωάννη Καράμπελα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίο όρισε ο Πρόεδ­ρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτο­δικείου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Φεβρουάριου 2007, χωρίς την σύμπραξη Γραμματέα.

Για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία : «________ Α.Ε.», που εδ­ρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός ________  και διατη­ρεί γραφεία στο Π. Φάληρο, οδός ________ , που εκπροσωπείται νόμιμα και που παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ελένης Σ. Τσάλλου

ΚΑΤΑ

Των καθ’ ων η αίτηση : 1) ________ ________ του ________ και της ________ , κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός ________ και 2) ________ ________ του ______ και της ________ , κατοίκου Ηρακλείου Αττικής, οδός ________ , που παραστάθηκαν διά της πληρε­ξούσιας δικηγόρου τους Παρασκευής Κουπλίδου.

Η αιτούσα ζητάει να γίνει δεκτή η από 4.8.2006 αίτησή της, που κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δι­καστηρίου αυτού με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 10792/2006, προσδιορίστηκε για τις 10.10.2006, οπότε και αναβλήθηκε για την παραπάνω δικάσιμο και εκ­φωνήθηκε από την σειρά του οικείου εκθέματος.

Κατά την συζήτηση της αίτησης οι πληρεξούσιες δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτησή της η αιτούσα ζητάει σαν ασφαλιστικό μέτρο να διαταχθεί η εγγραφή προση­μείωσης υποθήκης επί των επιδίκων ακινήτων του δευ­τέρου καθ’ ου, μέχρι του ποσού των 11.972,67 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων, προκειμένου να εξασφαλίσει την επίδικη απαίτησή της σε βάρος των καθ’ ων. Ειδι­κότερα η αιτούσα εκθέτει, μεταξύ άλλων, στην κρινόμενη αίτησή της ότι στις 2.11.2005 ο πρώτος καθ’ ου πούλησε στον σύζυγο της κόρης του ________ ________ και δεύτερο καθ’ ου τα επίδικα ακίνητα, αν και γνώρι­ζε ότι η αιτούσα είχε απαίτηση εναντίον του (του πρώ­του καθ’ ου) και ότι η ομόρρυθμη εταιρία, της οποίας ο τελευταίος και η παραπάνω κόρη του ήταν ομόρρυθμα μέλη, με την επωνυμία : «________ Ο.Ε.», περιερχόταν σε δεινή οικονομική κα­τάσταση. Επίσης η αιτούσα ζητάει όλως επικουρικά να διαταχθεί η δικαστική μεσεγγύηση των επιδίκων ακι­νήτων. Όπως είναι προφανές, λείπει η βασική προϋπό­θεση λήψης των ασφαλιστικών μέτρων, που είναι η ε­πείγουσα περίπτωση ή ο επικείμενος κίνδυνος, σύμφω­να με την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 682 του Κ.Πολ.Δ., αφού η υπό κρίση αίτηση κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού στις 1 1.9.2006. Πρέπει λοιπόν να γίνει δεκτή η σχετική έν­σταση των καθ’ ων και να απορριφθεί η υπό κρίση αί­τηση στο σύνολό της για τον προαναφερόμενο λόγο, να συμψηφιστούν όμως εξολοκλήρου τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων, αφού η ερμηνεία του κανόνα δι­καίου, που εφαρμόστηκε, ήταν ιδιαίτερα δυσχερής, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 179 του Κ.Πολ.Δ., όπως στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει με τους διαδίκους παρόντες.

Απορρίπτει την αίτηση. Και

Συμψηφίζει εξολοκλήρου τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκ­τακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα με απόντες τους διαδίκους και τις πληρεξού­σιες δικηγόρους τους στις 25/10/2007.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ