fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Εκούσια Δικαιοδοσία

Αριθμός Απόφασης 4652/2013
Συναινετικά Διαζύγια

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από το Δικαστή Ιωάννη Σιμιτσή, Πάρεδρο (κωλυομένων των τακτικών Δικαστών), που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, και από τη Γραμματέα Ελένη Μπαζάκα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 20-5-2013 για να δικάσει την υπόθεση των αιτούντων: 1) _______  _______   του _______  , κατοίκου Δάφνης Αττικής (οδός _______  ), ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του Ευάγγελου Ρεγκούτα και 2) _______  _______  του _______  , κατοίκου Νέας Σμύρνης Αττικής (οδός _______  ), η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του Γεωργίου Μιχόπουλου.

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 14-2-2013 κοινή αίτησή τους, για την έκδοση αποφάσεως συναινετικού διαζυγίου, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 30561/947/2013 και προσδιορίστηκε προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, γράφηκε στο πινάκιο και εκφωνήθηκε κατά τη σειρά της από αυτό.

Κατά τη συζήτηση της αιτήσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των αιτούντων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της δίκης και στις προτάσεις τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι αιτούντες σύζυγοι ζητούν με την κοινή τους αίτηση να λυθεί με συναινετικό διαζύγιο ο μεταξύ τους γάμος. Η αίτηση παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για να συζητηθεί κατά την προκειμένη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739 επ. ΚΠΔ) και είναι νόμιμη,
στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 1441 ΑΚ, όπως αυτή έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 4055/2012. Πρέπει, επομένως, να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από τα ταυτάριθμα με τη παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, καθώς και από τα προσκομιζόμενα έγγραφα αποδεικνύονται τα ακόλουθα περιστατικά: Οι αιτούντες τέλεσαν νόμιμο γάμο στη Νέα Σμύρνη Αττικής την 14-4-2011 (βλ. ακριβές αντίγραφο της με στοιχεία 109/69/2011 ληξιαρχικής πράξης γάμου της ληξίαρχου Νέας Σμύρνης Αττικής). Από το γάμο τους αυτό, οι αιτούντες απέκτησαν ένα άρρεν τέκνο, τον _______  _______  , που γεννήθηκε την 25-7-2011 και είναι ακόμη ανήλικο (βλ. το με αρ. πρωτ. 23278/16-5-2013 πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του δημάρχου Νέας Σμύρνης Αττικής καθώς και το απόσπασμα της με στοιχεία 158-43/2011 ληξιαρχικής πράξης γέννησης του ληξίαρχου του Δήμου Αθηναίων και το από 19-5-2013 πιστοποιητικό βαπτίσεως του εφημέριου του Ιερού Ναού Αγίας Φωτεινής Νέας Σμύρνης). Στη συνεδρίαση που έγινε κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, οι αιτούντες δήλωσαν νομότυπα προς το Δικαστήριο ότι συμφωνούν να λυθεί ο γάμος τους με διαζύγιο. Ειδικότερα, προσκομίζουν την από 14-2-2013 έγγραφη συμφωνία τους, νομίμως υπογεγραμμένη από τους ίδιους και τους ανωτέρω αναφερόμενους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, περί της λύσεως του γάμου τους. Η έγγραφη δε αυτή συμφωνία των αιτούντων καταρτίσθηκε μετά την πάροδο έξι (6) τουλάχιστον μηνών από την κατά τα ως άνω τέλεση του γάμου τους. Παράλληλα, οι αιτούντες προσκομίζουν και την από 14-2-2013 έγγραφη συμφωνία τους, που ρυθμίζει την επιμέλεια του ως άνω ανηλίκου, κοινού τέκνου τους, την επικοινωνία τους με αυτό καθώς και τη διατροφή του. Πρέπει, κατά συνέπεια, να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 14-2-2013 έγγραφη συμφωνία των αιτούντων περί της λύσεως τους γάμου τους, ο οποίος τελέστηκε στη Νέα Σμύρνη Αττικής την 14-4-2011.

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 14-2-2013 έγγραφη συμφωνία των αιτούντων, με την οποία ρυθμίζουν την επιμέλεια του ανηλίκου κοινού τέκνου τους, _________   _______  , την επικοινωνία τους με αυτό καθώς και τη διατροφή του.

ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ τη λύση του μεταξύ των αιτούντων γάμου, που τελέστηκε στη Νέα Σμύρνη Αττικής την 14-4-2011.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, την 12/9/2013.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ