fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

Αριθμός 227/2010

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΑΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ


Ο Δικαστής του Ειρηνοδικείου Ελευσίνος Παναγιώτα Γραμματικάκη.

Έχοντας υπόψη την από 19/07/2010 αίτηση _______  _______  του _______  , κατοίκου Πειραιώς, οδός _______  , που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Χρήστο Οικονομάκη του Γεωργίου με ΑΜΔΣΠ 2517.

ΚΑΤΑ

Της κ. _______  _______  , κατοίκου Αγρίνιου, οδός _______  , με ΑΦΜ ______ .

Με την οποία ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τους τίτλους που αναφέρει στην αίτησή του.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αϊτών επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τους τίτλους που αναφέρει, ήτοι πέντε συναλλαγματικές που ο αϊτών εξέδωσε την 21 -11-2009 στην Ελευσίνα Αττικής, τις οποίες η καθής αποδέχθηκε αυθημερόν στην Ελευσίνα , ποσού η πρώτη εξ αυτών 1.500 ευρώ και οι λοιπές ποσού 1.000 έκαστη, άπασες σε διαταγή «_______  _______  » (ήτοι του αιτούντος), λήξεως την 3-12-2009,30-1-2010, 28-2-2010,30-3-2010 και 30-4-2010 αντίστοιχα , οι οποίες κατά την λήξη τους δεν πληρώθηκαν και των οποίων κατά συνέπεια ο αιτών τυγχάνει νόμιμος κομιστής.

Επειδή η καθής οφείλει συνολικά στον αιτούντα το ποσό των 5.500 ευρώ από την ανωτέρω αιτία.

Επειδή η αίτησή του είναι νόμιμη κατά το άρθρο 632 επ. ΚΠολΔ και αποδεικνύεται από τις νομότυπα συντεταγμένες και χαρτοσημασμένες συναλλαγματικές, ενώ έχουν καταβληθεί τα τέλη συζητήσεως και το ανάλογο δικαστικό ένσημο , με τα ποσοστά όπως αυτό προκύπτει από τα προσαγόμενα διπλότυπα αποδείξεως .

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση .

Διατάσσει την καθής να καταβάλλει στον αιτούντα δια το κεφάλαιο των ως άνω συναλλγματικών πέντε χιλιάδες πεντακόσια (5.500)ευρώ και όλα αυτά τα ποσά νομιμοτόκως  από την επομένη της λήξεως εκάστης συναλλαγματικής καθώς και 140 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα εκδόσεως της διαταγής πληρωμής.

Σημειώνεται ότι η καθής η αίτηση έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της.

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στην Ελευσίνα στις 27-7-2010.

 

ΔΙΚΑΣΤΗΣ                             ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ