fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός 25320/2007

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Η Δικαστής του Ειρηνοδικείου Αθηνών ΙΣΣΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ Έχοντας υπόψη την από 2-07-2007 αίτηση της εταιρίας με την επωνυμία, ‘_______   ΟΕ” με έδρα το Περιστέρι, οδός _______  που εκπροσωπείται νόμιμα και που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Οικονομάκη Χρήστο.

ΚΑΤΑ

  1. Της Ομορρύθμου Εταιρίας με την επωνυμία ‘’_______  Ο.Ε” και διακριτικό τίτλο ‘’_______  ” με έδρα τα Κάτω Πετράλωνα οδός _______   που εκπροσωπείται νόμιμα.
  2. Του κ. _______ _______  του _______  κατοίκου Γλυφάδας, οδός _______  , ομόρρυθμου εταίρου της ανωτέρω εταιρίας
  3. Του κ. _______ _______  του _______  και της _______  , κατοίκου Ταύρου Αττικής, οδός _______  , ομορρύθμου εταίρου της ανωτέρω εταιρίας .
  4. Του κ. _______ _______  του _______  κατοίκου Αιγάλεω, _______  .
  5. Της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «_______ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» με έδρα το Αιγάλεω οδός _______  , που εκπροσωπείται νόμιμα.

Με την οποία ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τον τίτλο που αναφέρει στην αίτησή της.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τον τίτλο που αναφέρει ήτοι μία μεταχρονολογημένη επιταγή εκδόσεως της πρώτης των καθών στην Αθήνα με αριθμό _______  της τράπεζας με την επωνυμία “_______  Α.Ε.” (κατάστημα Αγίας Ελεούσας, _______  ) με ημερομηνία 25-1-2007 , ποσού 10.000 ευρώ σε διαταγή του κ. ______ _______  (τέταρτου των καθών) σε χρέωση του με αριθμό _______   λογαριασμού που τηρούσε στην πληρώτρια τράπεζα η εκδότρια τράπεζα.

Είνεται μνεία ότι ο δεύτερος και τρίτος των καθών τυγχάνουν ομόρρυθμοι εταίροι της πρώτης των καθών , δυνάμει του από 26-6-2003 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συστάσεως Ομορρύθμου Εταιρίας, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών , με αύξοντα αριθμό 8398/2003.

Η επίδικος επιταγή εν συνεχεία μεταβιβάστηκε δια οπισθογραφήσεως από τον τέταρτο των καθών στην πέμπτη των καθών Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «_______  Μονοπρόσωπη ΕΠΕ”, η οποία την οπισθογράφησε με τη σειρά της στην αιτούσα .

Η αιτούσα εν συνεχεία μεταβίβασε την επίδικη επιταγή την 2-9­2006 ως αξία λόγω ενεχύρου στην τράπεζα με την επωνυμία «_______  Α.Ε.», κατάστημα Πατησίων (Κ.Α. 167). Εν συνεχεία η αιτούσα εξόφλησε το αντίτιμο της επίδικης επιταγής στην ανωτέρω Τράπεζα και ανέλαβε εκ το σώμα αυτής, καθιστάμενης της αιτούσης νόμιμης κομίστριας της εν λόγω επιταγής και εν συνεχεία την εμφάνισε προς πληρωμή την 31-1-2007 στην πληρώτρια Τράπεζα, οπότε και δεν πληρώθηκε λόγω ελλείψεως διαθεσίμων κεφαλαίων και σφραγίστηκε την 31-1-2007, όπως αυτό αποδεικνύεται από την από 31-1-2007 βεβαίωση της πληρώτριας Τράπεζας στο σώμα της επίδικης επιταγής.

Επειδή κατά συνέπεια η αιτούσα τυγχάνει νόμιμη κομίστρια της επίδικης επιταγής από νόμιμη και αδιάκοπη οπισθογράφηση.

Η αίτησή της είναι νόμιμη κατά το άρθρο 632 επ. ΚπολΔ και ν. 5960/1933 «περί επιταγής» και αποδεικνύεται από την προσκομιζόμενη και νόμιμα χαρτοσημασμένη επιταγή.

ΕΙρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή και κατά ουσία όπως ορίζεται στο διατακτικό, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΑ και γραμμάτιο προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 Δέχεται την αίτηση .

Διατάσσει έκαστο των καθών να καταβάλλουν στην αιτούσα εις ολόκληρον και αλληλέγγυα δια το κεφάλαιο της ως άνω επιταγής το ποσό των 10.000 ευρώ και μάλιστα νομιμότοκα από την επομένη της προς πληρωμή εμφανίσεως αυτής έως την εξόφληση καθώς και 170 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα εκδόσεως της διαταγής πληρωμής.

Σημειώνεται ότι οι καθών η αίτηση έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της .

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 24 Ιουλίου 2007.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ