fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 Αριθμός: 973/2007

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Πειραιώς Ηλίας Σταυρόπουλος.

Έχοντας υπόψη την από 25-10-2007 αίτηση του _______   _______   του _______   κατοίκου Καλλιθέας , οδός _______  που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο  δικηγόρο του Οικονομάκη Χρήστο του Γεωργίου   με ΑΜΔΣΠ 2517.

Κ  Α  Τ  Α

 1) Του κ _______  _______  του _______  , κατοίκου Αθηνών , οδός  _______ .

2) Του κ _______  _______  ,   κατοίκου Καμινίων, οδός _______  .

Με την οποία ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τους τίτλους που αναφέρει στην αίτησή του.

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τους τίτλους που αναφέρει ήτοι δυο επιταγές εκδόσεως του πρώτου των καθών και συγκεκριμένα

Α) μία μεταχρονολογημένη επιταγή εκδόσεως του πρώτου των καθών στην Ν. Σμύρνη υπ’ αριθμόν _______  της τράπεζας με την επωνυμία “ _______  Α.Ε” [κατάστημα Νέας Σμύρνης _______  ] με ημερομηνία 29-9-2007 , ποσού 28.000 ευρώ εις διαταγή “εμού του ιδίου”  σε χρέωση του με αριθμό _______  λογαριασμού που τηρούσε στην πληρώτρια τράπεζα ο πρώτος των καθών, η οποία  εν συνεχεία  μεταβιβάστηκε δια οπισθογραφήσεως από τον εκδότη της στον δεύτερο των καθών,   ο οποίος εν συνεχεία τη  μεταβίβασε  δια οπισθογραφήσεως στον αιτούντα, ο οποίος και την εμφάνισε την 3/10/2007 νομότυπα και εμπρόθεσμα προς  πληρωμή στην τράπεζα με την επωνυμία «_______  Α.Ε.» [κατάστημα Νέας Σμύρνης _______  ] αλλά  η επίδικος επιταγή δεν πληρώθηκε από την πληρώτρια τράπεζα λόγω ελλείψεως επαρκούς υπολοίπου όπως εξακριβώθηκε μετά τον έλεγχο του λογαριασμού του εκδότη μέσω του Μηχανογραφικού Κέντρου της Τράπεζας, όπως αυτό αποδεικνύεται από την από  03-10-2007 βεβαίωση της ως άνω Τράπεζας στο σώμα της επίδικης επιταγής και σφραγίστηκε αυθημερόν.

Β)  μία μεταχρονολογημένη επιταγή εκδόσεως του πρώτου των καθών στην Ν. Σμύρνη υπ’αριθμόν _______  της τράπεζας με την επωνυμία “ _______  Α.Ε” [κατάστημα Νέας Σμύρνης _______  ] με ημερομηνία 28-9-2007 , ποσού 17.625 ευρώ εις διαταγή ¨εμού του ιδίου’’  σε χρέωση του με αριθμό _______  λογαριασμού που τηρούσε στην πληρώτρια τράπεζα, η οποία  εν συνεχεία  μεταβιβάστηκε δια οπισθογραφήσεως από τον εκδότη της στον δεύτερο των καθών,    ο οποίος εν συνεχεία τη  μεταβίβασε  δια οπισθογραφήσεως στον αιτούντα, ο οποίος και την εμφάνισε την 3/10/2007 νομότυπα και εμπρόθεσμα προς  πληρωμή στην τράπεζα με την επωνυμία «_______   Α.Ε.» [κατάστημα Νέας Σμύρνης _______  ]  αλλά  η επίδικος επιταγή δεν πληρώθηκε από την πληρώτρια τράπεζα λόγω ελλείψεως επαρκούς υπολοίπου όπως εξακριβώθηκε μετά τον έλεγχο του λογαριασμού του εκδότη μέσω του Μηχανογραφικού Κέντρου της Τράπεζας, όπως αυτό αποδεικνύεται από την από  03-10-2007 βεβαίωση της ως άνω Τράπεζας στο σώμα της επίδικης επιταγής και σφραγίστηκε αυθημερόν.

Επειδή  κατά συνέπεια ο αιτών τυγχάνει  νόμιμος κομιστής των ως άνω επίδικων επιταγών.

Η αίτησή του είναι νόμιμη κατά το άρθρο 632 επ. ΚπολΔ και ν. 5960/1933 «περί επιταγής» και αποδεικνύεται από τις προσκομιζόμενες και νόμιμα χαρτοσημασμένες επιταγές.

Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή και κατά ουσία όπως ορίζεται στο διατακτικό, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΑ και γραμμάτιο προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση .

Διατάσσει  έκαστο των καθών  να καταβάλλουν  στον αιτούντα εις ολόκληρον και αλληλέγγυα δια το κεφάλαιο των  ως άνω επιταγών το   ποσό των  45.626  ευρώ και μάλιστα νομιμότοκα από την επομένη της προς πληρωμή εμφανίσεως εκάστης εξ αυτών έως την εξόφληση καθώς και  1300 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα εκδόσεως της διαταγής πληρωμής.

Σημειώνεται ότι οι καθών η αίτηση έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της .

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά στις 30-10-2007

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ