fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός: 974/2007

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς. Έχοντας υπόψη την από 25-10-2007 αίτηση του  _______  _______   του Παύλου κατοίκου Καλλιθέας , οδός _______  που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο  δικηγόρο του  Χρήστο Οικονομάκη του Γεωργίου, με ΑΜΔΣΠ 2517.

Κ  Α  Τ  Α

1) Του  κ _______  _______   του _______  κατοίκου Αθηνών , οδός  _______

2) Του κ _______   _______  , κατοίκου Καμινίων, οδός _______

Με την οποία ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τους τίτλους που αναφέρει στην αίτηση του .

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τους τίτλους που αναφέρει ήτοι δύο συναλλαγματικές που ο πρώτος των καθών αποδέχτηκε την 8-8-2007 στον Πειραιά , εκδόσεως του αιτούντος την 8-8-2007 στον Πειραιά, ποσών 16.000 ευρώ και 12.170 ευρώ αντίστοιχα, λήξεως την 20-9-2007 και την 5-10-2007 αντίστοιχα, οι οποίες εκδόθηκαν εις διαταγήν του αιτούντα  («_______  ») και στο Κατάστημα 137 της τράπεζας με την επωνυμία «_______  Α.Ε.» υπέρ των οποίων τριτεγγυήθηκε ο δεύτερος των καθών.

Οι ως άνω συναλλαγματικές κατά την λήξη τους δεν πληρώθηκαν και κατά συνέπεια ο αιτών τυγχάνει νόμιμος κομιστής αυτών ως εκδότης.

Η αίτησή του είναι νόμιμη κατά το άρθρο 632 επ. ΚπολΔ και νόμου περί συναλλαγματικής και αποδεικνύεται από τις προσκομιζόμενες νόμιμα συνταγμένες συναλλαγματικές.

Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή και κατά ουσία όπως ορίζεται στο διατακτικό , δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΠ και γραμμάτιο προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση .

Διατάσσει αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστο των καθών  να καταβάλλουν στον αιτούντα  δια το κεφάλαιο των δύο ως άνω συναλλαγματικών το συνολικό ποσό των   είκοσι οχτώ χιλιάδων εκατόν εβδομήντα (28.170)  Ευρώ  και όλα αυτά τα ποσά νομιμότοκα από την επομένη της λήξεως εκάστης εκ των συναλλαγματικών έως την εξόφληση τους καθώς και ευρώ για τα δικαστικά έξοδα εκδόσεως της διαταγής πληρωμής.

Σημειώνεται ότι οι καθών  η αίτηση έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της .

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά στις 30 Οκτωβρίου 2007.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ