fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Απόφασης 13222/2014
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ηλιάνα Ζαμανίκα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 11 Δεκεμβρίου 2014, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει τις υποθέσεις μεταξύ:

Του αιτούντος – ανακόπτοντος: _______ _______ του _______ , κατοίκου Βάρης Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξούσιας Δικηγόρου Ζωής Παπαγεωργίου.

Της καθ’ ης η αίτηση και η ανακοπή: _______ _______ του _______ , με την ιδιότητά της ως ασκούσας (προσωρινά) την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της _______  και _______ , κατοίκου Αλίμου Αττικής, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο με τον πληρεξούσιο Δικηγόρο Κυριάκο Βιγελη.

Ο αιτών-ανακόπτων ζητεί να γίνουν δεκτές α) η από 8.12.2014 (αριθ.εκθ.καταθ. 137075/15397/2014) ανακοπή και β) η από 8.12.2014 (αριθ.εκθ.καταθ. 137082/15400/2014) αίτηση, που προσδιορίστηκαν για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και συνεκφωνήθηκαν.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η από 8.12.2014 (αριθ.εκθ.καταθ.137082/15400/2014) αίτηση αναστολής εκτέλεσης του άρθρου 938 ΚΠολΔ και η από 8.12.2014 (αριθ.εκθ.καταθ.137075/15397/2014) ανακοπή του άρθρου 954 παρ.4 ΚΠολΔ είναι εκκρεμείς ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, υπάγονται στο ίδιο είδος διαδικασίας (άρθρα 686επ. ΚΠολΔ) και πρέπει να ενωθούν και να συνεκδικαστούν διότι έτσι διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης.

Ι. Όταν έχει ασκηθεί ανακοπή κατά της εκτέλεσης (άρθρο 933 ΚΠολΔ) και ζητείται η ακύρωση της κατασχετήριας έκθεσης και ταυτόχρονα υποβάλλεται αίτηση αναστολής της επισπευδόμενης εκτέλεσης κατ’ άρθρο 938 ΚΠολΔ, για τους λόγους που αναφέρονται στην ανακοπή, δεν μπορεί να ασκηθεί παράλληλα και χωρίς τη ρήτρα της επικουρικότητας (άρθρο 219 παρ.1 ΚΠολΔ) η ανακοπή του άρθρου 954 παρ.4 ΚΠολΔ, με την οποία θα ζητείται η διόρθωση της ίδιας κατασχετήριας έκθεσης αναφορικά π.χ. ως προς την εκτίμηση και την τιμή   πρώτης προσφοράς η ως προς την περιγραφή Του ακινήτου. Η ανακοπή Κατά της εκτέλεσης και συνακόλουθα και η αίτηση αναστολής Του άρθρου 938 ΚΠολΔ αντιφάσκουν με την ανακοπή Του άρθρου 954 παρ.4 ΚΠολΔ, καθόσον η δεύτερη προϋποθέτει το έγκυρο της κατασχετήριας  έκθεσης (ζητείται απλώς η διόρθωση), εναντίον του οποίου, όμως, βάλλει η ανακοπή κατά της ίδιας έκθεσης. Μάλιστα, η αποδοχή της ανακοπής του άρθρου 954 παρ.4 ΚΠολΔ έχει ως συνέπεια τη διεξαγωγή (με διορθωμένη την κατασχετήρια έκθεση) του ήδη ορισθέντος πλειστηριασμού ή τον ορισμό νέου πλειστηριασμού, εάν δεν επαρκεί ο υπολειπόμενος χρόνος για την τήρηση των δημοσιεύσεων, ενώ η αποδοχή της αίτησης ανάστολής του άρθρου 938 ΚΠολΔ σταματά την εξέλιξη της εκτελεστικής διαδικασίας και ως εκ τούτου δεν δύναται να διεξαχθεί ο πλειστηριασμός μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής. Δεν είναι δυνατόν κατά συνέπεια το Δικαστήριο να αναστείλει την επισπευδόμενη αναγκαστική εκτέλεση και ταυτόχρονα να διορθώσει την κατασχετήρια έκθεση, ώστε να διενεργηθεί ο ήδη ορισθείς πλειστηριασμό ή να ορίσει νέο πλειστηριασμό. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ασκηθούν παράλληλα και χωρίς τη ρήτρα της επικουρικότητας τα δύο ένδικα βοηθήματα πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη η εκ του άρθρου 954 παρ.4 ΚΠολΔ ανακοπή, καθόσον με την αναστολή εκτέλεσης του άρθρου 938 ΚΠολΔ (και την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ) επιτυγχάνεται πληρέστερη δικαστική προστασία του οφειλέτη, με δεδομένο ότι και τα δύο ένδικα βοηθήματα αποσκοπούν ακριβώς σε αυτό. Εν προκειμένω, ο ________ _______ του _______ άσκησε κατά της _______ _______ του _______ την από 8.12.2014 (αριθ. εκθ. καταθ. 137082/1 5400/2014) αίτηση αναστολής εκτέλεσης της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, που επισπεύδεται εις βάρος Του, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της από 8.12.2014 ανακοπής, με την οποία (ανακοπή) εισάγει αντιρρήσεις περί την εκτέλεση και ζητεί την ακύρωση α) της υπ’αριθ.1963/4.11.2004 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Ιφιγένειας Γκιούλου και β) της υπ’αριθ. 1967/24.11.2014 περίληψης κατασχετήριας έκθεσης της ίδιας ως άνω Δικαστικής Επιμελήτριας. Η αίτηση είναι νόμιμη. Στηρίζεται στα άρθρα 933, 938 ΚΠολΔ, και δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ ΚΠολΔ). Περαιτέρω, ο ίδιος με την από 8.12.2014 (αριθ.εκθ.καταθ. 137075/ι5397/2014) ανακοπή του (άρθρο 954 παρ.4 ΚΠολΔ), που στρέφει επίσης Κατά της ίδιας καθ’ης, ζητεί να διορθωθούν α) η υπ’αριθ.1963,4 1 1.2014 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείο~ Αθηνών Ιφιγένειας Γκιούλου και β) η υπ’αριθ.1967/24.ι 1.2014 περίληψη κατασχετήριας έκθεσης της ίδιας ως άνω Δικαστικής Επιμελήτριας, ως Προς την περιγραφή του ακινήτου (διαμέρισμα) και την εκτίμηση και την τιμή Πρώτης προσφοράς, να οριστεί νέα ημέρα πλειστηριασμού και να διαταχθεί η επανάληψη των σχετικών γνωστοποιήσεων και δημοσιεύσεων. Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, στην υπό στοιχείο (I) νομική σκέψη της παρούσας, Πρέπει να απορριφθεί η κυρίως (όχι με τη ρήτρα της επικουρικότητας) ασκηθείσα εκ του άρθρου 954 παρ.4 ΚΠολΔ ως άνω ανακοπή ως μη νόμιμη, καθόσον αντιφάσκει με την εκ του άρθρου 938 ΚΠολΔ παραπάνω αίτηση αναστολής. Τα δικαστικά έξοδα επί της απορρίψεως βαρύνουν τον αιτούντα (άρθρο 178 παρ.3 Κώδικα Δικηγόρων). Πρέπει, εν συνεχεία να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ουσία η από 8.12.2014 (αριθ.εκθ. καταθ. 137082/15400/2014) αίτηση αναστολής εκτέλεσης.

ΙΙ. Σύμφωνα με ιο άρθρο 933 παρ.4 ΚΠολΔ, σι Ισχυρισμοί σι οποίοι αφορούν στην απόσβεση της απαίτησης, για την Ικανοποίηση της οποίας γίνεται η εκτέλεση, πρέπει να αποδεικνύονται αμέσως (παραχρήμα), διαφορετικά απορρίπτονται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτοι. Η ρύθμιση, που καθιερώνει η διάταξη αυτή, είναι ειδική και υπερισχύει των διατάξεων της τακτικής ή της ειδικής διαδικασίας, με την οποία εκδικάζεται κατά τα λοιπά η ανακοπή, και αποσκοπεί, με το απαράδεκτο που καθιερώνει, στην αποφυγή παρέλκυσης της εκτελεστικής διαδικασίας και τον περιορισμό των δικών περί την εκτέλεση, ώστε να μην αποδυναμώνονται οι εκτελεστοί τίτλοι με την καθυστέρηση της εκτέλεσής τους. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, όπως Προκύπτει από το περιεχόμενο και το σκοπό της, αλλά και από το γεγονός ότι αφορά δίκες περί την εκτέλεση, όπου σι απαιτήσεις είναι εξοπλισμένες με εκτελεστό τίτλο άμεση απόδειξη δεν σημαίνει απλώς προαπόδειξη, με την οποία, αν και την προϋποθέτει δεν ταυτίζεται εννοιολογικά, αλλά απόδειξη των αποσβεστικών της εκτελούμενης απαίτησης ισχυρισμών κατά την υποβολή τους, μόνο με έγγραφα ή δικαστική ομολογία, γιατί αλλιώς κινδυνεύει να φαλκιδευτεί και το δικαίωμα του αντιδίκου για ανταπόδειξη. Ειδικότερα, ως έγγραφο που αποδεικνύει αμέσως, νοείται όχι μόνο το συμβολαιογραφικό έγγραφο, αλλά και το ιδιωτικό, εφόσον όμως προέρχεται από τον επισπεύδοντα την εκτέλεση ή ενδεχομένως και από τρίτο αν είναι έγγραφο διάθεσης και όχι έγγραφο μαρτυρίας, όπως είναι το περιέχον βεβαίωση ή μαρτυρία του εκδότη έγγραφο για κάποιο περιστατικό ευρισκόμενο εκτός αυτού (ΕφΑΘ 805/1987,ΕλΔ 1988.307,ΕφΑΘ 5632/1985,ΕλΔ 1986.117, Π.Γέσιου – Φάλτση, Δίκαιο Αναγκαστικής εκτέλεσεως, Γενικό Μέρος, σελ. 642). Συνεπώς, για την απόδειξη των ανωτέρω ισχυρισμών των αποσβεστικών της απαίτησης (όπως είναι οι ισχυρισμοί για την εξόφληση της απαίτησης, για τη δόση αντί καταβολής, για την ύπαρξη ανανέωσης, για τον συμβιβασμό, για την ύπαρξη συμφωνίας αφέσεως χρέους, για την ύπαρξη συμφωνίας συμψηφισμού κ.λ.π.) δεν επιτρέπονται αποδεικτικά μέσα, που δεν πληρούν τους όρους της ως άνω διάταξης, ούτε ένορκες βεβαιώσεις, ούτε εξέταση μαρτύρων, γιατί τα μέσα αυτά θεωρούνται ως μη παρέχοντα «παραχρήμα» απόδειξη. Η αδυναμία «παραχρήμα» απόδειξης δεν άγει σε ουσιαστική απόρριψη των αποσβεστικών ισχυρισμών, αλλά σε απόρριψή τους ως απαράδεκτων και αυτεπάγγελτα (ΟλΑΠ 10/1993,ΕλΔ 1994.1242, ΑΠ 622/1999,ΕλΔ 2000.81, ΕφΑΘ 5379/2006, ΕλΔ 2008.255, ΕφΑΘ 5377/2001,ΕλΔ 2003.529, ΜΠΑ 2849/2008, αδημοσίευτη).

Από την κατάθεση των μαρτύρων των διαδίκων, _______ _______ και _______  _______ , που εξετάστηκαν ενόρκως στο ακροατήριο, καθώς και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι, πιθανολογούνται τα ακόλουθα ουσιώδη πραγματικά γεγονότα: Οι διάδικοι τυγχάνουν εν διαστάσει σύζυγοι. Επί των από 30.7.2011 και 29.6.2011 αντίθετων αιτήσεων των νυν διαδίκων, εκδόθηκε, μετά από συζήτηση που έλαβε χώρα στις 23.1.2012, η υπ’αριθ.5167/2012 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) με την οποία, γενομένης εν μέρει δεκτής της από 29.6.2011 αίτησης, υποχρεώθηκε ο ήδη αϊτών να προκαταβάλει στην ήδη καθ’ ης, μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, το ποσό των 1.000 ευρώ μηνιαίως, ως προσωρινή διατροφή της ίδιας και το ποσό των 2.000 ευρώ μηνιαίως, ως προσωρινή διατροφή για το καθένα από τα ανήλικα τέκνα τους, ήτοι το συνολικό ποσό των 5.000 ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της ως άνω αίτησης και της καθυστερήσεως κάθε μηνιαίας δόσης. Εντός μηνός από την έκδοση της άνω απόφασης, η νυν καθ’ης η αίτηση, άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) την τακτική αγωγή της, επι της οποίας, αφού συνεκδικάστηκε με την αντίθετη τακτική αγωγή του νυν αιτούντος, εκδόθηκε η υπ’αριθ.663/2014 οριστική απόφαση, με την οποία υποχρεώθηκε μεταξύ άλλων ο νυν αϊτών να της καταβάλει, ως ατομική μηνιαία διατροφή, ποσό 2.000 ευρώ και για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων της, ποσό 3.000 ευρώ, για το καθένα, ήτοι το συνολικό ποσό των 8.000 ευρώ, με το νόμιμο τόκο. Πριν την έκδοση της άνω οριστικής απόφασης, η νυν καθ’ης, με την από 7.4.2014 επιταγή κάτω από αντίγραφο της υπ’αριθ. 5167/2012 απόφασης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), που επιδόθηκε στον ήδη αιτούντα την 7.4.2014, τον επιτάσσει να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 88.197,14 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής: 1) για επιδικασθέν κεφάλαιο 81.990 ευρώ, 2) για νόμιμους τόκους του πιο πάνω κεφαλαίου μέχρι τη σύνταξη της επιταγής, το ποσό των 5.827,14 ευρώ, και 3) για λήψη αντιγράφου και για δικαιώματα σύνταξης και επίδοσης της επιταγής το ποσό των 380 ευρώ. Με τον δεύτερο λόγο της κρινόμενης αίτησης ο αϊτών διατείνεται ότι εξοφλήθηκε ολοσχερώς η απαίτηση της καθ’ης καθόσον η άνω απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων ίσχυε προσωρινά, ήτοι από 23.7.2011 έως 29.6.2012, και: I) για το χρονικό διάστημα από 23.7.2011 έως 31.12.2011, κατέβαλε συνολικά Α) το ποσό των 14.000 ευρώ και συγκεκριμένα για την καθ’ης το ποσό των 5.290,32 ευρώ, για τον υιό του Στυλιανό το ποσό των 4.354,84 ευρώ και για την κόρη του _______ το ποσό των 4.354,84 ευρώ, Β) κατέβαλε μετά από συμφωνία με αυτή (καθ’ης): α) στα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια _______ , για τον γιο του το συνολικό ποσό των 7.180 ευρώ και για την κόρη του το συνολικό ποσό των 7.000 ευρώ (Δίδακτρα Σχολικού Έτους 2011-2012) β) για ρουχισμό των άνω τέκνων του, To συνολικό πoσό των 624,86 ευρώ, γ) για ασφάλιστρα των τέκνων του, στην Ασφαλιστική Εταιρία _______ , το συνολικό ποσό των 4.766,28 ευρώ και ΙΙ) για το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 έως 29.6.2012, κατέβαλε συνολικά A) Tο ποσό των 7.700 ευρώ και συγκεκριμένα για την καθ’ης To ποσό των 3.000 ευρώ, για τον υιό του ______ τo ποσό των 2.350 ευρώ και για την κόρη του ______ τo ποσό των 2.350 ευρώ, B) κατέβαλε μετά από συμφωνία με αυτή (καθ’ης): α) στα Ιδιωτικά Εκτταιδευτήρια ______, για τον γιο του το συνολικό ποσό των 2.975,13 ευρώ και για την κόρη του, τo συνολικό ποσό των 5.585,42 ευρώ (Δίδακτρα Σχολικού Έτους 2011-2012) β) για ρουχισμό των άνω τέκνων του, τo συνολικό ποσό των 729,15 ευρώ, γ) για ασφάλιστρα των τέκνων του, στην Ασφαλιστική Εταιρία ______, Το συνολικό ποσό των 4.766,28 ευρώ. Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στην υπό στοιχείο (ΙΙΙ) νομική σκέψη της παρούσας, ο σχετικός λόγος της κρινόμενης αίτησης περί εξόφλησης απόσβεσης της απαίτησης πιθανολογείται ότι θα απορριφθεί, πρωτίστως ως απαράδεκτος κατ’άρθρο 933 παρ.4 ΚΠολΔ, γιατί δεν αποδεικνύεται αμέσως (παραχρήμα) με δικαστική ομολογία ή με έγγραφο προερχόμενο από την επισπεύδουσα καθ’ης ή με έγγραφο διάθεσης προερχόμενο από τους τρίτους. Εξάλλου, όλως επικουρικώς και εάν ήθελε εκτιμηθεί ο ισχυρισμός αυτός του ανακόπτοντος ως ισχυρισμός συμψηφισμού της προηγούμενης εκ μέρους του καταβολής των ανωτέρω ποσών με την εκ της διατροφής απαίτηση της καθ’ης απορρίπτεται ως μη νόμιμος, γιατί απαγορεύεται ο συμψηφισμός κατ’ απαιτήσεων εκ διατροφής (άρθρα 451 AK, 982 παρ.2 στοιχ.γ ΚΠολΔ) και αν ακόμη η προς συμψηφισμό προτεινόμενη απαίτηση απορρέει και αυτή από καταβληθέντα Προηγουμένως αχρεωστήτως ποσά διατροφής (ΕφΑθ 509/Ι993,Αρμ 1993.532). Επίσης, πιθανολογείται ότι θα απορριφθούν και σι λόγοι της κρινόμενης ανακοπής που αφορούν στην καταχρηστική συμπεριφορά της καθ’ ης, καθώς, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του αιτούντος, αυτή ενώ γνώριζε ότι έπαυσε αυτοδικαίως η ισχύς της άνω απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων, μετά την έκδοση της άνω οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, του επέδωσε την από 7.42014 επιταγή προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθ.5167,2012 απόφασης αυτού του Δικαστηρίου (τμήμα ασφαλιστικών μέτρων), καθώς η ως άνω επιταγή προς πληρωμή επιδόθηκε στον αιτούντα στις 7.4.2014, ήτοι πριν την έκδοση της υπ’αριθ.663,’8 82014 οριστικής απόφασης του ως άνω Δικαστηρίου και συνεπώς δεν απώλεσε την ισχύ της ως εκτελεστού τίτλου για τα ως άνω οφειλόμενα ποσά, δεδομένου ότι η ισχύς της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων δεν παύει αναδρομικά Όσον αφορά στον τέταρτο λόγο της ανακοπής, περί καταχρηστικής συμπεριφοράς της καθ’ ης, διότι ενώ επιχείρησε να εκπλειστηριάσει σε προηγούμενο χρόνο την ψιλή κυριότητα μιας οικίας του αιτούντος στη συνέχεια, αφού δεν επιτεύχθηκε ο πλειστηριασμός του άνω ακινήτου, τώρα επισπεύδει με τις προσβαλλόμενες εκθέσεις κατασχέσεως και τις περιλήψεις αυτών, τον πλειστηριασμό δυο άλλων ακινήτων του στον Ταύρο Αττικής, πιθανολογείται ότι Θα απορριφθεί ως μη νόμιμος, καθώς η ανωτέρω συμπεριφορά της καθ’ης, όπως περιγράφεται στο δικόγραφο της ανακοπής, δεν υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλουν η καλή πιστή η τα χρηστά ήθη η ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, καθώς σε περίπτωση μη ικανοποίησης του δανειστή από τον πλειστηριασμό ακινήτου του οφειλέτη έχει δικαίωμα να επιδιώξει την ικανοποίηση της απαίτησης του από άλλο προσφορότερο προς εκποίηση ακινήτου του τελευταίου, ιδιαίτερα μάλιστα όταν η προηγουμένη συμπεριφορά του οφειλέτη μπορεί να δημιουργήσει ιδιαίτερα επαχθείς συνέπειες στο δικαιούχο (δανειστή) από την μη ικανοποίηση του δικαιώματος του,  όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση όπου η μη καταβολή της άνω οφειλόμενης διατροφής στην καθ’ης (για την ίδια ατομικά και για τα ανήλικα τέκνο της) πιθανολογείται ότι την έχει οδηγήσει σε μόνιμη οικονομική δυσχέρεια, με αποτέλεσμα να μη δικαιολογείται η πεποίθηση του αιτούντος, ότι μετά τη μη επίτευξη πλειστηριασμού της ψιλής κυριότητας του ακινήτου στον Άλιμο, λόγω συνεχόμενων ματαιώσεων αυτού εξαιτίας της μη ύπαρξης πλειοδοτών η καθ’ης η αίτηση δεν Θα ασκούσε το δικαίωμά της να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της λοιπής ακίνητης περιουσίας του, προκειμένου να εισπράξει την οφειλόμενη σε αυτή και στα ανήλικα τέκνα της προσωρινή διατροφή, που της επιδικάστηκε με την υπ’αριθ.5167/2012 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου. Τέλος, όσον αφορά στον ισχυρισμό του αιτούντος που ερείδεται στο αρθ.951παρ.2 ΚΠολΔ, περί κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων του, που υπερβαίνουν κατά πολύ την απαίτηση της καθ’ης, πιθανολογείται ότι θα απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος, καθώς από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα πιθανολογήθηκε ότι τα κατασχεθέντα ακίνητα (δυο διαμερίσματα στον Ταύρο Αττικής, στη θέση «____», επι του δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας κτισμένης επί της οδού ______, επιφάνειας 50,85 τ.μ. και 49,23 τ.μ., αντίστοιχα, στην αποκλειστική χρήση των οποίων ανήκουν αντίστοιχα και οι Ρ- 21, Ρ-20 θέσεις στάθμευσης του ακάλυπτου του χώρου οικοπέδου), έχουν συνολική αξία 79.465 ευρώ (40365 +39.100), σύμφωνα με την εκτίμηση της Δικαστικής Επιμελήτριας Ιφιγένειας Γκούλιου και συνεπώς δεν πιθανολογείται η ύπαρξη προφανούς δυσαναλογίας ανάμεσα στην απαίτηση της καθ’ης, ποσού 88.197,14 ευρώ, και στην αξία των άνω ιδιοκτησιών του αιτούντος. Κατ’ακολουθίαν αυτών, αφού δεν πιθανολογείται η ευδοκίμηση της ανακοπής, που άσκησε ο απών, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτησή του ως αβάσιμη κατ’ουσίαν και να επιβληθούν σε βάρος του τα δικαστικά έξοδα της καθ’ης η αίτηση, κατά παραδοχή του σχετικού αιτήματος της τελευταίας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 178 παρ.3 του Κώδικα περί Δικηγόρων, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων την από 8.12.2014 (αριθ.εκθ.καταθ. 137082/15400/2014) αίτηση αναστολής εκτέλεσης και την από 8.12.2014 (αριθ.εκθ.καταθ. 137075/15397/2014) ανακοπή.

Απορρίπτει την αίτηση αναστολής και την ανακοπή.

Επιβάλλει σε βάρος του αιτούντος τα δικαστικά έξοδα της καθ’ης η αίτηση, τα οποία ορίζει στο ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι τους, στις 15/12/2014.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ηλιάνα Ζαμανίκα