fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αριθμός αποφάσεως 4917/2007

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αμαλία Εφεντάκη, Πρωτόδικη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιά, και τη Γραμματέα Ειρήνη Σκευοφύλακα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 23 Φεβρουάριου 2006, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της ενάγουσας ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «________ Ο.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εμφανίσθηκε, ούτε με άλλον νόμιμο τρόπο παραστάθηκε.

Της εναγομένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «________ » και το διακριτικό τίτλο «________ Α.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Μαρίνα Τούντα.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 11-10-2004 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 7925/2004, προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο της 13ης
5-2005 και γράφτηκε στο πινάκιο. Κατά τη δικάσιμο εκείνη η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, στο πινάκιο της οποίας και γράφτηκε.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος της εναγομένης, αφού ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της, ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις της.


ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τη διάταξη του άρθρου 260 παρ. 1 του Κ,Πολ.Δ., με την οποία ορίζεται ότι αν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης δεν εμφανίζονται όλοι οι διάδικοι ή εμφανίζονται, αλλά δεν μετέχουν κανονικά στη συζήτηση, η συζήτηση ματαιώνεται, συνάγεται ότι σε περίπτωση μη εμφάνισης ή μη προσήκουσας εμφάνισης όλων ανεξαιρέτως των διαδίκων η συζήτηση της υπόθεσης ματαιώνεται (πρβλ. Α.Π. 1479/1996 ΕλλΔνη 38.546, Εφ.ΑΘ. 8862/2000 ΕλλΔνη 43.846). Περαιτέρω κατά τη γενική διάταξη του άρθρου 226 παρ. 4 εδαφ. β και γ του Κ,Πολ.Δ., αν η συζήτηση της υπόθεσης αναβληθεί, ο γραμματέας οφείλει αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίασης να μεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων που πρέπει να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο που ορίσθηκε. Κλήση του διαδίκου για εμφάνιση στη δικάσιμο αυτή δεν χρειάζεται και η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προϋπόθεση όμως της εγκυρότητας της κλήτευσης αυτής, συνεπεία της αναβολής της υπόθεσης και της εγγραφής αυτής στο πινάκιο, είναι ότι ο απολειπόμενος κατά την μετ’ αναβολή δικάσιμο διάδικος είτε είχε επισπεύσει εγκύρως τη συζήτηση ή είχε νομίμως και εμπροθέσμώς κλητευθεί να παραστεί για τη δικάσιμο, κατά την οποία αναβλήθηκε η υπόθεση, είτε είχε παραστεί νομίμως κατά την πρώτη αυτή δικάσιμο (Α.Π. 1473/2003 Αρχ.Ν. ΝΕ. 234, 252). Στην προκειμένη περίπτωση η ενάγουσα είχε επισπεύσει τη συζήτηση της ένδικης αγωγής για τη δικάσιμο της 13ης-5-2005, που με επιμέλειά της είχε ορισθεί (βλ. την από 18-10-2004 επισημείωση του αρμόδιου δικαστικού επιμελητή Αθανασίου Κομβόκη επί του προσκομιζόμενου από την εναγομένη αντιγράφου της ίδιας αγωγής, από την οποία προκύπτει ότι με επιμέλεια της ενάγουσας επιδόθηκε τότε στην αντίδικο της το εν λόγω αντίγραφο, μετά της κάτωθι τούτου πράξης ορισμού δικασίμου και κλήσης προς συζήτηση για την ανωτέρω δικάσιμο). Στη δικάσιμο εκείνη η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, κατά την οποία και δεν εμφανίσθηκε, ούτε με άλλον νόμιμο τρόπο παραστάθηκε η ενάγουσα (βλ. περί τούτων σχετική επισημείωση του Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού επί του φακέλου της δικογραφίας σε συνδυασμό και προς τα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά). Εφόσον δε η απολειπόμενη ενάγουσα είχε εγκύρως επισπεύσει τη συζήτηση της υπόθεσης για την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 13ης-5-2005 και δεν χρειαζόταν από το λόγο αυτόν κλήτευσή της για την παρούσα νέα, μετ’ αναβολή, δικάσιμο, σύμφωνα και με τα όσα εκτέθηκαν στην αρχή της παρούσας σκέψης, θεωρείται αυτή ως μη εμφανισθείσα κατά τη συζήτηση της υπόθεσης. Αλλά και η εναγομένη, αν και παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση της υπόθεσης, λογίζεται ως δικονομικά απούσα, κατ’ αυτεπάγγελτη προς τούτο έρευνα του Δικαστηρίου τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν.δ. 199/1969, αφού η ίδια ναι μεν κατέθεσε προτάσεις, πλην όμως αυτές στερούνται οποιοσδήποτε χαρτοσήμανσης. Κατόπιν των ανωτέρω το παρόν Δικαστήριο θεωρεί τη συζήτηση της υπόθεσης αναδρομικά ματαιωμένη κατά το άρθρο 260 του Κ,Πολ.Δ.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζοντας ερήμην των διαδίκων.

Θεωρεί τη συζήτηση της υπόθεσης αναδρομικά ματαιωμένη.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά, σ έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και η πληρεξούσια δικηγόρος της εναγομένης, στις 10/10/2007.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ