fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Απόφασης 1646/2012

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ευαγγελία Μαρμαρά Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και από το Γραμματέα Ηλία Ηλιάδη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Απριλίου 2012 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ: _______ _______  του ______, κατοίκου Αγίου Δημητρίου Αττικής, ο οποίος παραστάς δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Παναγιώτη Μηνακάκη.

ΤΗΣ ΚΑΘΉΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: _______ _______ του _______ συζύγου _______ , κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, η οποία παραστάς δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Ελευθερίου Φυλλαδάκη.

Ο ανακόπτων, ζητεί να γίνει δεκτή η από 07/04/2008 αγωγή του που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό καταθέσεως 3884/2008 προσδιορίστηκε στις 17/11/2009 και γράφτηκε στο πινάκιο. Κατά την δικάσιμο εκείνη η συζήτηση αναβλήθηκε για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση ανακοπή, ο ανακόπτων ζητά να ακυρωθεί η με αριθμό 7/07-4-08 έκθεση εκτελέσεως- αποβολής του , από ακίνητο ιδιοκτησίας της καθής η ανακοπή, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2978/2007 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου (διαδικασία απόδοσης μισθίου), η οποία κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή, κατά της οποίας ο ανακόπτων, έχει ήδη ασκήσει έφεση, για τον λόγο ότι παρότι η προσωρινή εκτελεστότητα της ως άνω απόφασης , ανεστάλη δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2839/2008 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου (ασφ. Μέτρα), παρά ταύτα, η καθής και μετά την ως άνω αναστολή, προέβη στην αποβολή του ανακόπτοντος από το επίδικο μίσθιο δυνάμει της προσβαλλόμενης έκθεσης εκτελέσεως – αποβολής, καθώς και να καταδικασθεί η καθής στην δικαστική του δαπάνη.

Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα, η ένδικη ανακοπή, αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (αρθρ. 933 παρ. 1 και 2, 584 και 22 Κπολδ) κατά την τακτική διαδικασία, πλην όμως δεν μπορεί να διαπιστωθεί εάν αυτή έχει ασκηθεί εμπροθέσμως και παραδεκτώς κατ’ αρθρ. 934 παρ. 1α και 2 Κπολδ, αφού ο ανακόπτων ούτε προσκομίζει έκθεση επίδοσης της ένδικης ανακοπής στο φάκελλο του αλλά και ούτε επικαλείται στις προτάσεις του μία τέτοια έκθεση επίδοσης, το δε Δικαστήριο, δεν μπορεί με κανένα τρόπο να διαπιστώσει τον τρόπο και τον χρόνο επίδοσης της, αφού ούτε η καθής προσκομίζει το σχετικό αντίγραφο που της επεδόθη, ώστε να προκόψει ο χρόνος επίδοσης από την σφραγίδα στην έμπροσθεν σελίδα αυτής του επιδόσαντος δικ. Επιμελητή. Παρόλα αυτά όμως, η ένδικη ανακοπή, τυγχάνει απορριπτέα και λόγω ελλείψεως εννόμου συμφέροντος, αφού όπως ο ίδιος ο ανακόπτων αναφέρει στις προτάσεις του, εξεδόθη ήδη απόφαση επί της ασκηθείσας εφέσεως του, ενόψει της οποίας είχε ανασταλεί η προσωρινή εκτέλεση σε βάρος του την οποία προσβάλει με την ένδικη ανακοπή, με την οποία εξαφανίστηκε η υπ’ αριθμ. 2978/07 οριστική απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου (διαδικασία απόδοσης μισθίου), και διατάχθηκε η επανεγκατάσταση του ανακόπτοντος στο επίδικο ακίνητο, έτσι ώστε η παρούσα ανακοπή, να μην έχει πλέον αντικείμενο συζήτησης, αφού η προσβαλλόμενη έκθεση εκτέλεσης -αποβολής βασίζεται σε ανύπαρκτη απόφαση, ενώ η βλάβη του ανακόπτοντος έχει ήδη αποκατασταθεί διά της επανεγκαταστάσεως του στο μίσθιο δυνάμει της υπ αριθμ. 5727/2008 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, το οποίο σημειωτέον και στις δύο αποφάσεις ( τόσο του Δικαστηρίου τούτου όσο και του Εφετείου) αναφέρεται ότι βρίσκεται στην οδό _______ και όχι στην _______ όπως αναφέρει ο ανακόπτων στην ανακοπή του).

Επομένως και σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω, η ένδικη ανακοπή, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη, ο δε ανακόπτων να καταδικασθεί στα δικαστικά έξοδα της καθής ένεκα της ήττας του ( αρθρ. 176 Κπολδ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την ανακοπή.

Καταδικάζει τον ανακόπτοντα στα δικαστικά έξοδα της καθής τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150).

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 30 Μαΐου 2012.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ