fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός: 93/2014

Διαταγή Πληρωμής

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Ο/Η Δικαστής του Ειρηνοδικείου Πειραιά Σοφία Σουρέλη. Έχοντας υπόψη την από 13/1/2014 αίτηση της _______  _______ του _______ και της _______ , κατοίκου Πειραιώς, οδός ______, η οποία υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της  Χρήστο Οικονομάκη του Γεωργίου, με ΑΜΔΣΠ 2517.

Κ  Α  Τ  Α

  1. Της κ. _______ _______ , του _______ και της _______ , κατοίκου _______ .
  2. Του κ. _______ _______ , κατοίκου Αιγάλεω οδός _______ Α.Δ.Τ _______ Α.Τ Σκάλας Λακωνίας.

Με την οποία ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τους τίτλους που αναφέρει στην αίτηση της.

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τους τίτλους που αναφέρει ήτοι πέντε (5) συναλλαγματικές εκδόσεως της αιτούσας στον Πειραιά την 12/01/2012,  τις οποίες η πρώτη των καθ’ ων αποδέχτηκε την 12/01/2012 στον Πειραιά, συνολικού ποσού 2.500 € (δυο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ), και ο δεύτερος  των καθ’ ων τριτεγγυήθηκε υπέρ αυτής οι οποίες εκδόθηκαν εις διαταγή της αιτούσας (_______  _______ ).

Συγκεκριμένα η  καθ’ ης  αποδέχτηκε την 12/1/2012 στον Πειραιά πέντε (5) συναλλαγματικές εκδόσεως της αιτούσας στον Πειραιά την 12/1/2012, ποσού πεντακοσίων ευρώ (500 €)  εκάστης εξ αυτών, λήξεως την 20/09/2012, 20/10/2012, 20/11/2012, 20/12/2012 και 20/01/2013 αντιστοίχως, οι οποίες εκδόθηκαν εις διαταγή της αιτούσας (_______  _______ ).

Ο δεύτερος των καθ’ ων τριτεγγυήθηκε υπέρ της πρώτης των καθ’ ων υπέρ των πέντε (5) προαναφερόμενων συναλλαγματικών την 12/01/2012.

Οι ως άνω συναλλαγματικές κατά τη λήξη τους δεν πληρώθηκαν και κατά συνέπεια η αιτούσα τυγχάνει νόμιμη κομίστρια αυτών ως εκδότρια.

Η αίτησή της είναι νόμιμη κατά το άρθρο 632 επ. ΚπολΔ και νόμου περί συναλλαγματικής και αποδεικνύεται από τις προσκομιζόμενες νόμιμα συνταγμένες συναλλαγματικές.

Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή και κατά ουσία όπως ορίζεται στο διατακτικό, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΠ και γραμμάτιο προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει  την πρώτη των καθ’ ων ως αποδέκτη των ανωτέρω επιταγών και τον δεύτερο των καθ’ ων ως τριτεγγυητή υπέρ αυτής  να καταβάλλουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον έκαστος εξ αυτών στην αιτούσα δια το συνολικό κεφάλαιο των πέντε (5) ως άνω συναλλαγματικών το συνολικό ποσό των ( 500 Ε +500 Ε+ 500 Ε +500 Ε +500 Ε)   δυο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (2.500€) και όλα αυτά τα ποσά νομιμότοκα από την επομένη της λήξεως εκάστης εκ των συναλλαγματικών  έως την εξόφληση τους καθώς και   135 ευρώ  για τα δικαστικά έξοδα εκδόσεως της διαταγής πληρωμής.

Σημειώνεται ότι αμφότεροι των καθ’ ων η αίτηση έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της .

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά στις 16-1-2014.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ