fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αριθμός: 2241/2011

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Ο Δικαστής του Μονομέλους Πρωτόδικε ίου Πειραιά Πρωτοδικών Νικόλαος Νταής. Έχοντας υπόψη την από 8/8/2011 αίτηση του _______  _______ του _______ με ΑΔΤ _______ Α.Τ. Κορυδαλλού, κάτοικου Κορυδαλλού, οδός _______ , που υπογράφεται; από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Χρήστο Οικονομάκη του Γεωργίου με ΑΜΔΣΠ 2517.

ΚΑΤΑ

Του _______ _______ , του _______ , κάτοικου Κυψέλης Αθηνών, οδός _______ , κατόχου του με αριθμό Α.Δ.Τ _______ .

Mε την οποία ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τον τίτλο που αναφέρει στην αίτηση της.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚATA ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση συμβάσεις δανείου που συνήφθησαν μεταξύ τους, την 7/9/2007 για ποσό 15.000 ευρώ και την-1571/2008 για ποσό 15.000 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 30,000 ευρώ, με υποχρέωση εκ μέρους του καθ’ ού την αποπληρωμή του σε κάθε ζήτηση από τον αιτούντα εντός διαστήματος δυο ετών από τη σύναψη της κάθε σύμβασης.

Επιπροσθέτως, η αναγνώριση του χρέους αυτού αποδεικνύεται από τη  συναίνεση του καθ’’ ου σε εγγραφή υποθήκης επί του κατωτέρω περιγραφέντος ακινήτου του προς εξασφάλισή του αιτούντος.

Στα 50/100 εξ αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητας ενός οικοπέδου κείμενου εντός του οικισμού της Κοινότητας _______ στην ειδική θέση _______ , εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 250, οριζόμενου γύρωθεν Ανατολικά με αιγιαλό, Δυτικά με ιδιοκτησίες κληρονόμων _______ _______ , Βόρεια με ιδιοκτησία _______ _______ και Νότια με ιδιοκτησία _______ ______. Τα ως άνω 50/100 εξ αδιαιρέτου του εν λόγω οικοπέδου αντιστοιχούν σε ένα διαμέρισμα οριζόντιας ιδιοκτησίας που καταλαμβάνει τον ισόγειο όροφο της επί του οικοπέδου υπάρχουσας διορόφου οικοδομής και αποτελείται από 2 κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και οφφίς, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 32 και ποσοστό 50/100 εξ αδιαιρέτου επί των λοιπών κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων, μερών πραγμάτων και εγκαταστάσεων της οικοδομής. Το εν λόγω ακίνητο αποκτήθηκε από τον καθ ‘ου δυνάμει πράξεως γονικής παροχής από τη μητέρα του _______ σύζυγο ______ _______ το γένος _______ και _______ _______ δυνάμει τον με αριθμό 39913/5-10-1995 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Άργους Στυλιανού Προκοπίου.

Η αποπληρωμή των εν λόγω δανείων συμφωνήθηκε να γίνει εντός διαστήματος 2 ετών, όπως αποδεικνύεται από την από 5/11/2008 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, του αιτούντος προς εγγραφή προσημείωσης υποθήκης στο ανωτέρω ακίνητο του καθ’ ου προς εξασφάλιση της απαίτησης τού,, αίτηση επί της οποίας ο καθού συναίνεσε και εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ’ αρ. 9024/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (ασφαλιστικά μέτρα), βάσει της οποίας έγινε. δεκτή η εν λόγω αίτηση. Επομένως, η αποπληρωμή έπρεπε να λάβει χώρα έως την 6/9/2009 για το από 7/9/2007 δάνειο και έως την 14/1/2010 για το από 15/1/2008 δάνειο.

Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή και κατά ουσία όπως ορίζεται στο διατακτικό, δεδομένου ότι έχει  καταβληθεί το ανάλογο τέλος  δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΊΓΠΔΑ και γραμμάτιο προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.                    ·..

Διατάσσει τον καθού να καταβάλλει στον «αιτούντα εκ της οφειλής το ποσό των 30.000 € (τριάντα χιλιάδων ευρώ) λόγω δανείων που έλαβε από τον αιτούντα και αυτό το ποσό το οφείλει νομιμότοκα από την λήξη της ημέρας κατά την οποία είχαν συμφωνήσει την αποπληρωμή του (λήξη 6/9/2009 για το από 7/9/2007 δάνειο ποσού 15.000€: (δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ) και 14/1/2010 για το από 15/1/2008 δάνειο ποσού 15,000€ (δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ), ήτοι από την 7/9/2009 για το από 7/9/2007 δάνειο ποσού 15.000 ευρώ και την 15/10/2010 για το από 15/1/2008 δάνειο ποσού 15.000 ευρώ,, νομιμότοκα  καθώς και ευρώ για τα δικάστικά έξοδα εκδόσεως της διαταγής πληρωμής.

Σημειώνεται ότι ο καθ’ού η αίτησή έχει δικαίωμα να ασκήσει

ανακοπή κατά της διαταγής αυτής- μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της.

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά στις 17-11-11.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ