fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός απόφασης:  163/2016

Αριθμός κατάθεσης αίτησης: 105.406/19.11.2015

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αποτελούμενο από το Δικαστή Χαράλαμπο Σεβαστίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Ιανουάριου 2016, χωρίς της σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του αιτούντος _______ _______  του _______ και της _______ , κατοίκου Κερατσινίου Αττικής (οδός _______ ), ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου Δημητρίου Χριστόπουλου, ο οποίος κατέθεσε σημείωμα.

Του καθ’ ου η αίτηση _______ _______ του _______ και της _______ , κατοίκου Πειραιά (οδός _______ ), ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας του δικηγόρου Μαρίας Κανακάκη, η οποία κατέθεσε σημείωμα.

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 10.11.2015 αίτησή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με γενικό αριθμό κατάθεσης 105.406/19.11.2015, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 10.12.2015, κατά την οποία η συζήτηση αναβλήθηκε για τη σημερινή δικάσιμο (της 7.1.2016), οπότε και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Με την υπό κρίση αίτησή του ο αϊτών, επικαλούμενος άμεσο έννομο συμφέρον του ως δανειστή του καθ’ ου, ζητεί να διαταχθεί η διενέργεια νέου πλειστηριασμού των ακινήτων του καθ’ ου, σε βάρος του οποίου επισπεύδει αναγκαστική εκτέλεση, με κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς, για το λόγο ότι οι δύο προηγούμενοι πλειστηριασμοί με την τιμή που είχε οριστεί ματαιώθηκαν λόγω μη εμφανίσεως πλειοδοτών. Η αίτηση αυτή αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο εισάγεται στο Δικαστήριο αυτό (άρθρο 933 παρ. 1 ΚΠολΔ) για να δικαστεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ), είναι δε νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 68, 966 παρ. 3 και 1003 παρ. 4 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων απόδειξης (_______ _______ )    και ανταπόδειξης (_______ _______ ), που εξετάστηκαν νομότυπα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και τα έγγραφα, που οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με επίσπευση του αιτούντος και δυνάμει της με αριθμό 1.150Β/15.7.2014 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αθανασίου Γεωργαντοπούλου , κατασχέθηκε αναγκαστικά η ακίνητη περιουσία του καθ’ ου η αίτηση και συγκεκριμένα το δικαίωμα επικαρπίας Α) της υπό στοιχεία Υ-3 αποθήκης του υπογείου, επιφάνειας 6,02 τετραγωνικών μέτρων με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 1/1000 που συνορεύει βόρεια με την υπό στοιχεία Υ-2 αποθήκη και με το υπό στοιχεία Κ-2 κατάστημα, ανατολικά με κοινόχρηστο διάδρομο, νότια με την υπό στοιχεία Υ-6 αποθήκη και δυτικά με άσκαπτο χώρο του οικοπέδου και Β) του υπό στοιχεία Ε-1 διαμερίσματος του πέμπτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφάνειας 74,28 τετραγωνικών μέτρων με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 174/1000, που συνορεύει βόρεια με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, με κλιμακοστάσιο και πλατύσκαλο, νότια με κλιμακοστάσιο και με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και δυτικά με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και πέραν αυτού με την οδό _______ . Στο διαμέρισμα αυτό ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση η με αριθμό (6) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου, επιφάνειας 11,00 τετραγωνικών μέτρων, η οποία εμφαίνεται στο προσαρτημένο στη με αριθμό 66.858/2005 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Αθηνών Αντωνίας Καλκάκου σχεδιάγραμμα κάτοψης ισογείου. Οι ως άνω ιδιοκτησίες αποτελούν ανεξάρτητες, αυτοτελείς, διηρημένες και διακεκριμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες από μία πολυκατοικία που είναι κτισμένη σε οικόπεδο εκτάσεως 365,42 τετραγωνικών μέτρων και κατά νεότερη καταμέτρηση 368,71 τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, της Δημοτικής Ενότητας Παλαιού Φαλήρου, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής, στη θέση ______ και ήδη ______, της περιφέρειας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του ομώνυμου Δήμου και εκτός κτηματογραφημένης ζώνης, εντός του 286 Ο.Τ. και επί της οδού _______ , αριθ. __. Με την προαναφερόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ορίστηκε 1) η αξία του Α ακινήτου (ήτοι της επικαρπίας) σε 532,50 ΕΥΡΩ και η τιμή πρώτης προσφοράς του σε 355,00 ΕΥΡΩ, ενώ η αντικειμενική του αξία ανέρχεται σε 353,52 ΕΥΡΩ και 2) η αξία του Β ακινήτου (ήτοι της επικαρπίας) σε 51.315,00 ΕΥΡΩ και η τιμή πρώτης προσφοράς του σε 34.210,00 ΕΥΡΩ, ενώ η αντικειμενική του αξία ανέρχεται σε 34.207,36 ΕΥΡΩ. Με τη με αριθμό 1.159Β/2014 περίληψη κατασχετήριας έκθεσης του ως άνω δικαστικού επιμελητή ορίστηκε ημερομηνία πλειστηριασμού η 1.10.2014, οπότε δεν εμφανίστηκε πλειοδότης και ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε. Ακολούθως, με τη με αριθμό 1.216Β/2014 Α’ επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσης του ίδιου προαναφερόμενου δικαστικού επιμελητή ορίστηκε νέος πλειστηριασμός για την 12.11.2014, οπότε και πάλι δεν εμφανίστηκε πλειοδότης και ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε για δεύτερη φορά. Περαιτέρω, πιθανολογείται ότι η μη προσέλευση πλειοδοτών οφείλεται στην υψηλή τιμή πρώτης προσφοράς των επιδίκων ακινήτων. Ενόψει τούτων και δεδομένου ότι η τιμή πρώτης προσφοράς κατά την κρίση του Δικαστηρίου αποτρέπει την προσέλευση πλειοδοτών στον πλειστηριασμό, πρέπει να διαταχθεί η διενέργεια νέου πλειστηριασμού μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση της παρούσας απόφασης στον υπάλληλο του πλειστηριασμού με τιμή πρώτης προσφοράς 1) για το Α ακίνητο το ποσό των 250,00 ΕΥΡΩ και 2) για το Β ακίνητο το ποσό των 20.000,00 ΕΥΡΩ. Πρέπει, επομένως, να γίνει μερικά δεκτή η ένδικη αίτηση ως ουσιαστικά βάσιμη, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. Τέλος, πρέπει να καταδικαστεί ο καθ’ ου η αίτηση λόγω της ήττας του στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του αιτούντος, κατόπιν αιτήματος της τελευταίας (άρθρο 176 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ μερικά την αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της παρούσας απόφασης στον αρμόδιο επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, διενέργεια νέου πλειστηριασμού για τα αναφερόμενα στο ιστορικό της παρούσας ακίνητα του καθ’ ου η αίτηση, που κατασχέθηκαν αναγκαστικά με τη με αριθμό 1.150Β/15.7.2014 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αθανασίου Γεωργαντόπουλου, με την ακόλουθη τιμή πρώτης προσφοράς: 1) για το περιγραφόμενο στο σκεπτικό υπό Α ακίνητο, ήτοι για το δικαίωμα επικαρπίας τ υπό στοιχεία Υ-3 αποθήκης του υπογείου, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην ένδικη αίτηση και στην προαναφερόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ΕΥΡΩ και 2) για το περιγραφόμενο στο σκεπτικό υπό Β ακίνητο, ήτοι για το δικαίωμα επικαρπίας του υπό στοιχεία Ε-1 διαμερίσματος του πέμπτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην ένδικη αίτηση και στην προαναφερόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ΕΥΡΩ.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη των γνωστοποιήσεων και των δημοσιεύσεων.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του καθ’ ου η αίτηση τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος, τα οποία ορίζει σε τριακόσια (300,00) ΕΥΡΩ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, δίχως την παρουσία των διαδίκων, στην Αθήνα, στις 11-1-2016.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ