fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός: 27820/2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 22/9/2016

Σύνθεση του Δικαστηρίου: ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πρόεδρος Πλημ/κων, ΤΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πλημμελειοδίκης (αντί του Στασινόπουλου Ευάγγελου,λόγω κωλύματος του), ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έμμισθη Δικαστική Πάρεδρος (διότι οι τακτικοί Δικαστές κωλύονται), ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αντιεισαγγελέας Πλημ/κων (διότι ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών κωλύεται) Κατηγορούμενοι: 1) _______ _______ του ________ ΠΑΡΟΥΣΑ 2) __________ _________ του ____________ ΠΑΡΩΝ Κατηγορούμενοι Πράξεις: 1) Μη συμμόρφωση με δικαστική απόφαση 2) Ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη 3) Ενδοοικογενειακή απειλή 4) Εξύβριση

Κατά τη σημερινή δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, ο Πρόεδρος εκφώνησε τα ονόματα των κατηγορουμένων, οι οποίοι αφού εμφανίστηκαν και ρωτήθηκαν από την Πρόεδρο σχετικά με την ταυτότητά τους κλπ. είπαν ότι ονομάζονται όπως αναγράφεται παραπάνω και διορίζουν συνηγόρους τους για να τους υπερασπιστούν η μεν πρώτη την παρούσα δικηγόρο Σεραφείμ Μαγδαληνή, ο δε δεύτερος τον παρόντα δικηγόρο Χρήστο Οικονομάκη.

Το Δικαστήριο στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και της Γραμματέως του, κατάρτισε και ο Πρόεδρός του δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίασή του την υπ’ αριθμόν 27820/2016 απόφασή του, που έχει ως εξής:

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την αποδεικτική διαδικασία, τα έγγραφα των οποίων έγινε η ανάγνωση στο ακροατήριο, σε συνδυασμό με τις καταθέσεις των μαρτύρων και τις απολογίες τους ως κατηγορούμενοι και την εν γένει συζήτηση της υποθέσεως, προέκυψε ότι:

Αρ. Απόφασης: 27820/2016

Οι κάτ/νοι τέλεσαν την 17η.1.2009 νόμιμο γάμο από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα την ____________ και τον __________. Μετά από επτά έτη γάμου επήλθε μεταξύ τους διακοπή της έγγαμης συμβίωσης λόγω διαφωνιών τους και με σχετικές αιτήσεις τους που κατατέθηκαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ζήτησαν να ρυθμιστεί προσωρινά η πρώτη κατ/νη η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους, την οποία ζήτησε να της ανατεθεί προσωρινά και ο δεύτερος κατ/νος να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του με τα ως άνω ανήλικα τέκνα του. Επί των πιο πάνω αιτήσεων τους μετά τη συζήτηση τους εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 251/2016 απόφαση του προαναφερόμενου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των κατ/νων στην πρώτη εξ αυτών και ρυθμίστηκε προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του δεύτερου κατ/νου, που δεν έχει προσωρινά την επιμέλεια τους, μ’ αυτά κατά τον τρόπο που αναφέρεται ειδικότερα στο διατακτικό της πιο πάνω δικαστικής απόφασης. Σημειωτέων, ότι η πιο πάνω δικαστική απόφαση εκδόθηκε κατόπιν συμβιβασμού των κατ/νων, οι οποίοι καθένα από αυτούς συνομολόγησε την αίτηση του άλλου. Η ως άνω δικαστική απόφαση δημοσιεύτηκε την 1.6.2016 και επιδόθηκε στον δεύτερο κατ/νο στις 2.6.2016, όπως αποδείχθηκε από την σχετική επισημείωση του δικαστικού επιμελητή επί του σώματος της ως άνω απόφαση στη πρώτη σελίδα αυτής. Ειδικότερα, δυνάμει της παραπάνω αναφερόμενης απόφασης όσο αφορά τη προσωρινή ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του δεύτερου κατ/νου με τα ανήλικα τέκνα του δόθηκε προσωρινά το δικαίωμα στον δεύτερο κατ/νο να επικοινωνεί με τα ανήλικα τέκνα του την πρώτη εβδομάδα μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης από ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 έως ημέρα Σάββατο και ώρα 20:00 και την επόμενη εβδομάδα την ημέρα Σάββατο και από ώρα 10:00 έως ώρα 19:00 της ίδιας ημέρας, εναλλάξ για κάθε επόμενη εβδομάδα, με υποχρέωση να παραλαμβάνει ο ίδιος τα τέκνα του από την οικία της πρώτης κατ/νης και να επιστρέφει και πάλι ο ίδιος εκεί τις παραπάνω αναφερόμενες ώρες. Σε εκτέλεση του διατακτικού της παραπάνω απόφασης, της οποίας έλαβε γνώση ο δεύτερος κατ/νος μετά την επίδοση του σ’ αυτόν, ο τελευταίος παρέλαβε τα ανήλικα τέκνα του, ηλικίας σήμερα 7 ετών η ________ και 5,5 ετών η ___________, την 3η.9.2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 από την οικία της πρώτης κατ/νης στο __________ ____________, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα επικοινωνίας του με αυτά. Ωστόσο, την 19η:00 της ιδίας ως άνω ημέρας δεν τα επέστρεφε στην οικία της πρώτης κατ/νης, ενώ ήταν υποχρεωμένος δυνάμει της ως άνω δικαστικής απόφασης να τα επιστρέφει την παραπάνω ώρα στην οικία της πρώτης κατ/νης, αφού περί ώρα 19:10 της ανωτέρω ημερομηνίας μετέβη στην οικία της πρώτης κατ/νης – εγκαλούσας με τα ανωτέρω ανήλικα τέκνα του και αρνήθηκε να τα παραδώσει σ’ αυτήν, προφασιζόμενος ότι τα ανήλικα τέκνα τους δεν ήθελαν να πάνε στην μητέρα τους – πρώτη κατ/νη και τα επιβίβασε εκ νέου στο αυτοκίνητο του και αποχώρησε από την οικία της πρώτης κατ/νης, παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό την παραπάνω δικαστική απόφαση. Στην προσπάθεια της η πρώτη κατ/νη να σταματήσει τον δεύτερο κατ/νο ενώ είχε τα χέρια της στην πόρτα το οδηγού ο δεύτερος κατ/νος έκλεισε το παράθυρο αυτής και έκλεισε τα χέρια της, προκαλώντας της με την ως άνω ενέργεια του σωματική βλάβη σ’ αυτά και ειδικότερα εκχύμωση διαμέτρου 2,4 εκ. στην πλάγια έσω επιφάνεια της μεσότητας του δεξιού βραχίονος, καθώς και μικρή εκχύμωση διαμέτρου 0,90 εκ. στην πλάγια έσω επιφάνεια στο κάτω τριτημόριο του αριστερού βραχίονος. Η παραπάνω σωματική βλάβη είναι όλως ελαφρά, όπως άλλωστε χαρακτηρίστηκε και από. τηυ από 5.9.2016 ιατροδικαστική έκθεση του ιατροδικαστή Γεωργίου ΝτιΛΕΡΝΙΑ.αποδείχθηκε ότι ο δεύτερος κατ/νος στον ίδιο πιο πάνω τόπο και χρόνο απείλησε πρώτη κατ/νη εγκαλοόσα με τις φράσεις «Θα δεις τι θα πάθεις από εδώ και πέρα, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για εσένα δεν έχει δει τίποτε ακόμα, Σειρά έχουν σι υπόλοιποι» προκαλώντας της έτσι με τον τρόπο αυτό τρόμο και ανησυχία. Αντιθέτως, ως προς την πρώτη κατ/νη δεν αποδείχθηκε από κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι στον ίδιο πιο πάνω χρόνο και τόπο απείλησε τον δεύτερο κατ/νο με τις φράσεις «Θα σας κάψω το σπίτι. Θα βάλω αλβανούς συγγενείς μου να σας σκοτώσουν όλους. Ακόμα και τον εξάδελφο σου τον δικηγόρο και την οικογένεια του, γιατί είναι και αυτός ________________ σαν κι εσένα και δεν έχει αρχίδια», καθώς και ότι τον εξύβρισε με τις φράσεις : «Είσαι πούστης, δεν έχεις αρχίδια. Θα σου γαμήσω την _______», καθόσον ο δεύτερος κατ/νος ουδέν κατέθεσε περί αυτών κατά την ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου ένορκη εξέταση του. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω αποδειχθέντων πρέπει να κηρυχθεί αθώα η πρώτη κατ/νη για τις πράξεις που φέρεται ότι τέλεσε στο ___________ ____________, την 3η.9.2016, σε βάρος του δεύτερου κατ/νου – εγκαλούντα, της ενδοοικογενειακής απειλής και της εξύβρισης (άρθρα 1, 2, 14, 16, 17,18 β’, 26 παρ. 1, 27 παρ. 1, 51, 53, 94, 361 ΠΚ και άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 3500/2007 σε συνδ. με 333 ΠΚ), ενώ ο πρώτος κατ/νος πρέπει να κηρυχθεί ένοχος της μη συμμόρφωσης με δικαστική απόφαση και της ενδοοικογενειακής απειλής (άρθρα 1, 2, 14, 16, 17, 18 β’, 26 παρ. 1, 27 παρ. 1, 51, 53, 94, 232Α ΠΚ και άρθρα 7 παρ. 2 του Ν. 3500/2007 σε συνδ. με 333 ΠΚ). Αντιθέτως, ως προς την β’ πράξη, δηλ. αυτή της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης (1, 2, 14,16, 17,18 β’, 26 παρ. 1, 27 παρ. 1, 51, 53 ΠΚ kol άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3500/2007 σε συνδ. με 308 παρ. 1 α’ ΠΚ), για την οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του δεύτερου κατ/νου, εφόσον αποδείχθηκε ότι αυτή είναι εντελώς ελαφρά (άρθρο 308 παρ. 1 εδ. β’ ΠΚ) και όχι απλή (άρθρο 308 παρ. 1 εδ. α’ ΠΚ), πρέπει κατ’ ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό να χαρακτηρισθεί αυτή ως εντελώς ελαφρά και, εφόσον δεν αποδείχθηκε ότι αυτή προκλήθηκε με συνεχή συμπεριφορά, ελλείπει δηλ. το πρόσθετο αυτό στοιχείο που απαιτείται για την πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης του αδικήματος της εντελώς ελαφρός ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης (άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3500/2007), θα πρέπει στη προκειμένη περίπτωση να εφαρμοστούν οι κοινές διατάξεις του Π.Κ. που προβλέπουν και τιμωρούν την εντελώς ελαφρά σωματική βλάβη (άρθρο 308 παρ. 1 εδ. Β ΠΚ και όχι η διάταξη της παρ. 1 του άρθ. 6 του Ν. 3500/2007) και θα πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η ασκηθείσα ποινική δίωξη για την ως άνω αξιόποινη πράξη, επειδή η εγκαλούοα – πρώτη κατ/νη κατά την υποβολή της έγκλησης της για την ως άνω πράξη, αλλά ούτε και σήμερα, δεν κατέθεσε παράβολο υπέρ του δημοσίου, ποσού 100 ευρώ, που απαιτείται για το παραδεκτό της υποβολής έγκλησης για τα κατ’ έγκληση διωκόμενα εγκλήματα, όπως είναι και η εντελώς ελαφρά σωματική βλάβη που προβλέπεται και τιμωρείται από την διάταξη του άρθρου 308 παρ. 1 εδ. β ΠΚ (άρθρα 46 παρ. 2 ΚΠΔ σε συνδ. με το άρθρο 315 παρ. 1 ΠΚ).

Κηρύσσει τον β’ κατηγορούμενο ένοχο των ότι :

Στον ως άνω τόπο και χρόνο:

Με πρόθεση δεν συμμορφώθηκε σε διάταξη δικαστικής αποφάσεως, με την οποία υποχρεωνόταν σε πράξη που δεν μπορούσε να γίνει απο τρίτο πρόσωπο και ηί επιχείρησή της εξηρτάτο αποκλειστικά από τή βούλησή του.

Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος, έχοντας, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 251/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, δικαίωμα επικοινωνίας με τα ανήλικα τέκνα αυτού και της-εγκαλούσας εν διαστάσει συζύγου του και πρώτης  κατηγορούμενης, _______ ________, τα οποία ονομάζονται __________ ____________, ηλικίας 7 ετών και ___________  _________, .ηλικίας 5,5 ετών, μεταξύ άλλων, την επόμενη εβδομάδα από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ημέρα Σάββατο από ώρα 10:00 έως ώρα 19:00 της ίδιας ημέρας, εναλλάξ για κάθε επόμενη εβδομάδα, αυτός (ο κατηγορούμενος) αν και παρέλαβε από τα ανωτέρω εγκαλούσα τα ανωτέρω ανήλικα τέκνα τους, την 03/09/2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα επικοινωνίας με αυτή,_δεν τα επέστρεψε στην εγκαλούσα την 19:00 της ανωτέρω ημερομηνίας ως όφειλε, αλλά αντίθετα περί ώρα 19:10 της ανωτέρω ημερομηνίας, μετέβη στην οικία της εγκαλούσας με τα ανωτέρω ανήλικα τέκνα τους, αρνούμενος να τα παρέδωσε σε αυτήν, ενώ στη συνέχεια περί ώρα 19:50 της ανωτέρω ημερομηνίας επιβίβασε εκ νέου τα ανωτέρω ανήλικα τέκνα τους στο αυτοκίνητό του και αποχώρησε από την οικία της εγκαλούσας , μη συμμορφούμενος  με την ανωτέρω δικαστική απόφαση.

Απείλησε άλλο μέλος της οικογένειάς του με παράνομες πράξεις που θα “επιχειρήσει εναντίον του και συγκεκριμένα στον ανωτέρω τόπο και χρόνο απείλησε την εγκαλούσα εν διαστάσει ύζυγό του και πρώτη κατηγορούμενη ________ ___________, με τις φράσεις : «Θα δεις τι θα πάθεις από εδώ και πέρα, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για σένα, δεν έχεις δει τίποτα ακόμα. Σειρά έχουν οι υπόλοιποι», προκαλώντας σ’ αυτήν με αυτόν τον τρόπο τρόμο και ανησυχία.

Αναφορικά με την πράξη της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, κατ’ ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό, μετατρέπει αυτή σε άλως ελαφρά και, ως εκ τούτου, ελλείψει παράβολου, κηρύσσει την ποινική δίωξη απαράδεκτη ως προς την πράξη αυτή, ήτοι του ότι :Στον ως άνω τόπο και χρόνο ο 2ος κατ/νος

Με πρόθεση προξένησε σε άλλο μέλος της οικογένειάς του σωματική κάκωση και βλάβη της υγείας του, δηλαδή ευρισκόμενος έξωθεν της επί της οδού ___________ ______ οικίας, της εγκαλούσας εν διαστάσει συζύγου του και πρώτης κατηγορούμενης ______ ________, επετέθη κατά αυτής και με τα χέρια του, έπιασε αυτήν βιαίως από το χέρι της, ενώ στη συνέχεια της έκλεισε τα χέρια της με το παράθυρο του αυτοκινήτου του, προκαλώντας σε αυτήν σωματικές κακώσεις στα ανωτέρω σημεία του σώματός της.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι πράξεις για τις οποίες κηρύχθηκε ένοχος ο β’ κατηγορούμενος προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων : 1,12,14,16,17,186,26 Παρ.1α,27 Παρ 1,51,53,94 Παρ 1,232 Α ΠΚ αρθ. 7 Παρ. Ν. 3500/2007, σε συνδ ε αρθ 333 ΠΚ

Το Δικαστήριο λαμβάνοντας αφ’ ενός υπόψη του τη βαρύτητα των εγκλημάτων που ο β’ κατηγορούμενος έχει τελέσει και αφ’ ετέρου την προσωπικότητα του β’ κατηγορουμένου, κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί σε βάρος του η ποινή που αναφέρεται στο διατακτικό.

Το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην κρίση του αυτή, αφού έλαβε επίσης υπόψη του, κατά την εκτίμηση που έκανε όσον αφορά τη βαρύτητα των εγκλημάτων, και τα ακόλουθα αξιολογικά στοιχεία:. Τη βλάβη που προξένησαν τα εγκλήματα καθώς και τον κίνδυνο που προκλήθηκε εξαιτίας των εγκλημάτων, τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος, τις περιστάσεις (χρόνος, τόπος, τρόπος) κάτω από τις οποίες προπαρασκευάστηκαν και τελέστηκαν τα εγκλήματα, την ένταση του δόλου του β’ κατηγορουμένου.

Το Δικαστήριο έλαβε ακόμα υπόψη του, για την εκτίμηση της προσωπικότητας του β’ κατηγορουμένου τα αίτια που τον ώθησαν να τελέσει τα εγκλήματα, την αφορμή που τα προκάλεσε, τον σκοπό που ο β’ κατηγορούμενος επιδίωξε, τον χαρακτήρα του και τον βαθμό της αναπτύξεως  του, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και τον πρότερο βίο του καθώς και την κατά τη διάρκεια των πράξεων αλλά και τη μετά τις πράξεις διαγωγή του. Τέλος, το Δικαστήριο, έλαβε υπόψη του τους οικονομικούς όρους του β’ κατηγορουμένου και των μελών της οικογένειάς του.

Τέλος η περί χρηματικής ικανοποιήσεως αίτηση της παθούσας πολιτικώς ενάγουσας είναι νόμιμη και πρέπει να γίνει εν όλω δεκτή για πενήντα (50,00) ευρώ με επιφύλαξη. Το ποσό αυτό κρίνεται εύλογο ως χρηματική της ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που πράγματι έχει υποστεί η πολιτικώς ενάγουσα εξαιτίας των αδικημάτων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον β’ κατηγορούμενο, _________ __________ του ________, σε ποινή φυλακίσεως επτά (7) μηνών για την πράξη της μη συμμόρφωσης με δικαστική απόφαση και σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) μηνών για την πράξη της ενδοοικογενειακής απειλής.

Κατόπιν όμοιας εισαγγελικής πρότασης, επιβάλλει στον β’ κατηγορούμενο συνολική ποινή φυλάκισης εννέα (9) μηνών, που αποτελείται από τη βαρυτέρα των ποινών των επτά (7) μηνών, ως ποινή βάσης, προαυξανομένης κατά δύο (2) μήνες από την άλλη.                    ^

Επιβάλλει σε βάρος του β’ κατηγορουμένου τα έξοδα της δίκης ποσού διακοσίων (200,00) ευρώ.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν όλω την περί αποζημιώσεως λόγω ηθικής βλάβης αίτηση της πολιτικώς ενάγουσας.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον β’ κατηγορούμενο να καταβάλει στην πολιτικώς ενάγουσα το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ με επιφύλαξη, ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που έχει αυτή υποστεί εξαιτίας των αδικημάτων.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριό του.

Αθήνα, 22/9/2016

Ο Πρόεδρος                                                                                     Η Γραμματέας

Ακολούθως το Δικαστήριο, κατόπιν μυστικής διασκέψεως, με την παρουσία και της Γραμματέως του, κατήρτισε και ο Πρόεδρός του δημοσίευσε την ταυτάριθμη με την παραπάνω απόφασή του, η οποία είναι η εξής:

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 99 παρ. 1 του π.Κ , το Δικαστήριο υποχρεούται να ελέγξει και χωρίς αίτημα τη συνδρομή των προϋποθέσεως αναστολής εκτέλεσης της ποινής και να αιτιολογήσει ειδικώς την τυχόν αρνητική κρίση του.

Στην προκειμένη περίπτωση ο β’ κατηγορούμενος καταδικάστηκε με την παρούσα απόφαση σε συνολική ποινή φυλάκισης εννέα (9) μηνών, δηλαδή ποινή που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, ελλείψει δε δελτίου ποινικού του μητρώου στη δικογραφία και κατά δήλωσή του, δεν προκύπτει ότι αυτός έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για κακούργημα ή πλημμέλημα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή ανωτέρα του ενός έτους με μία μόνη ι^με περισσότερες αποφάσεις που οι ποινές δεν υπερβαίνουν συνολικώς το ανωτέρω όριο. Επομένως συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις αναστολής εκτέλεσης της παραπάνω ποινής που επιβλήθηκε σ’ αυτόν και πρέπει να διαταχθεί αυτή, όπως ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκτέλεση της προαναφερόμενης συνολικής ποινής φυλάκισης των εννέα (9) μηνών, που επιβλήθηκε στον β1 κατηγορούμενο δυνάμει της προκείμενης απόφασης, για μια τριετία.

Κατόπιν όμοιας εισαγγελικής πρότασης, αφαιρεί χρόνο κράτησης δύο (2) ημερών.

Γίνεται μνεία ότι μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα και πριν από την έκδοση κάθε απόφασης, δίδονταν ο λόγος κατά σειρά σε όλους τους παράγοντες της δίκης, τελευταία δε πάντοτε στους κατηγορούμενους.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριό του.

Αθήνα, 22/9/2016

Ο Πρόεδρος                                                          Η Γραμματέας