fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός ΑΤ 3824/2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Α’ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Συνεδρίαση  της  13/05/2010

Σύνθεση του Δικαστηρίου: ΠΕΤΤΑ – ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Πρόεδρος Πρωτοδικών, ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πλημμελειοδίκης, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δικαστικός Πάρεδρος, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΩΗ Εισαγγελέας  Πλημ/κών ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Γραμματέας

Κατηγορούμενος:  ______________ ______  του _________________ και της ________________  ΑΠΩΝ

Πράξεις:  1) Σωματική βλάβη από αμέλεια  2) Παράβαση  αρθρ.43 ΚΟΚ 3) Παράβαση αρθρ. 12 ΚΟΚ

Στη συνέχεια παρουσιάσθηκε η _______________ ________________ και δήλωσε ότι είναι πολιτικώς ενάγουσα στη δίκη αυτή κατά του παραπάνω κατηγορουμένου για ηθική βλάβη που έπαθε από το αδίκημα κι ότι ζητεί να της καταβάλει  το ποσό των 44 ευρώ  για χρηματική του ικανοποίηση,με τη ρητή επιφύλαξη να ασκήσει πλήρως τα δκαιώματά του στα πολιτικά δικαστήρια,διόρισε δε πληρεξούσιο της την παρούσα δικηγόρο Μαρώση Ιωάννα.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την αποδεικτική διαδικασία και τα έγγραφα των οποίων έγινε η ανάγνωση στο ακροατήριο,καθώς και από την κατάθεση του μάρτυρα κατηγορίας που εξετάστηκε νομότυπα στο ακροατήριο,σε συνδυασμό με την απολογία του κατηγορουμένου και την εν γένει συζήτηση της υποθέσεως προέκυωε και το Δικαστήριο πείστηκε  ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε την 1η των αποδιδόμενων σ’αυτόν πράξεων. Ειδικότερα δε, προέκυψαν τα εξής: Στη ________ ____________ και επί της οδού  ____ ____________ αρ.______ την 4η-7-2005,περί ώρα ______ ο κατ/νος εξερχόμενος από ιδιωτικό χώρο σταθμεύσεως με την όπισθεν προκειμένου να ακολουθήσει πορεία από ___________ προς ____ __________,από έλλειψη της προσοχής,την οποία όφειλε από τις περιστάσεις και μπορούσε να επιδείξει,δεν αντελήφθη την εγκαλούσα ____________ ___________, που επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα την οδό ____ ___________ από δεξιά προς τα αριστερά του, με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να τους προκαλέσει κάταγμα αριστερού ισχύου. Πρέπει συνεπώς να κηρυχθεί ένοχος για την εν λόγω πράξη του.Όσον αφορά τη δεύτερη των αποδιδόμενων στον κατηγορούμενο πράξεων,από τα προαναφερόμενα αποδεικτικά μέσα,προέκυωε ότι ο κατ/νος δεν αντελήφθη χτύπησε την εγκαλούσα και όταν επληροφορήθη το συμβάν επέστρεψε στο σημείο του ατυχήματος και μετέφερε την παθούσα στο Νοσοκομείο (βλ. κατάθεση εγκαλούσας). Με τα δεδομένα αυτά  δεν στοιχειοθετείται το εν λόγω αδίκημα και ο κατ/νος πρέπει να κηρυχθεί αθώος γι’αυτό. Επίσης αθώος πρέπει να κηρυχθεί ο κατ/νος και για την τρίτη πράξη, η οποία είναι πταισματική και έχει καταστεί ανέγωγως μείον μόνο διοικητικό πρόστιμο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει απόντα τον κατηγορούμενι ____________ ______ του _____________

Κηρύσσει αυτόν ένοχο ότι:

 

Στη _______ _________ και επί της οδού _____

__________ ______, την 4η-7-.2005,και περί ώρα ___________ π.μ„ με περισσότερες πράξεις τέλεσε περισσότερα εγκλήματα, και συγκεκριμένα

Α) από αμέλειά του προκάλεσε σωματικές κακώσεις άλλου, και ειδικότερα από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε από τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει, δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα που προκάλεσε η πράξη του, ήτοι ενώ ήταν οδηγός του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας _______ ________ _____ αυτοκινήτου δεν είχε διαρκώς τεταμένη την προσοχή του και εξερχόμενος από ιδιωτικό χώρο σταθμεόσεως ποιούμενος προς τα πίσω (δηλ με την όπισθεν) γαι να ακολουθήσει στη συνέχεια πορεία από τη ________ προς την ___ ___________, δεν αντελήφθη την πεζή (εγκαλούσα) __________ ____________ που επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα την οδό ___ __________ από δεξιά προς τα αριστερά του, με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να της προκαλέσει τροχαίο ατύχημα από το οποίο επήλθε σωματική βλάβη σε άνθρωπο, απομακρυνθείς από τον τόπο του ατυχήματος για την περίθαλψη του τραυματία δεν ειδοποίησε την πλησιέστερη αστυνομική αρχή το ταχύτερο δυνατόν, και ειδικότερα αν και ενεπλάκη ως οδηγός του υπ’ αριθμ, κυκλοφορίας ______ __________ ______ αυτοκινήτου στο ανωτέρω οδικό τροχαίο ατύχημα, από το οποίο προκλήθηκε σωματική βλάβη στην εγκαλούσα, απομακρυνθείς από τον τόπο του ατυχήματος προκειμένου να την μεταφέρει σε νοσοκομείο, δεν ειδοποίησε την πλησιέστερη αστυνομική αρχή το ταχύτερο δυνατόν, αλλά την 23η:00 ώρα της 5ης.7.2005, και

Γ) ενώ ήταν οδηγός οχήματος, δεν οδηγούσε με σύνεση και με διαρκώς τεταμένη την προσοχή του, και ειδικότερα ενώ ήταν οδηγός του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας _______ ________ ________ αυτοκινήτου, εξερχόμενος από ιδιωτικό χώρο σταθμεύσεως κινούμενος προς τα πίσω, δεν οδηγούσε με σύνεση και με διαρκώς τεταμένη την προσοχή του, με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί την όπισθεν αυτού κίνηση της ανωτέρω πεζής.

Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε. Πειραιάς 13/05/2010

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η πράξη  για την  οποία κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων,1,12,14,26,27,28,51,53,57,61,63,64,79,94,314,Παρ 1α, 315 παρ 1 Ποιν.Κώδικα.

To Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη του τη βαρύτητα του εγκλήματος που ο κατηγορούμενο έχει τελέσει και αφετέρου την προσωπικότητα του κατηγορουμένου κρίνει ότι πρέπει να του επιβληθεί η ποινή που αναφέρεται στο διατακτικό.

Το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην κρίση του αυτή ,αφού έλαβε υπόψη του ,κατά την εκτίμηση που έκανε όσον αφορά τη βαρύτητα του εγκλήματος και τα ακόλουθα αξιόλογα στοιχεία. Τη βλάβη που προξένησε το έγκλημα καθώς και τον κίνδυνο που προκλήθηκε εξαιτίας του εγκλήματος τη φύση , το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος ,τις περιστάσεις (χρόνος ,τόπος, τρόπος) κάτω από τις οποίες προπαρασκευάστηκε και τελέστηκε το έγκλημα τον βαθμό της αμέλειας του κατηγορουμένου

Το Δικαστήριο έλαβε ακόμη υπόψη του, για την εκτίμηση της προσωπικότητας του κατηγορουμένου ,τα αίτια που τον ώθησαν να τελέσει το έγκλημα ,την αφορμή που το προκάλεσε ,τον σκοπό που ο κατηγορούμενος επεδίωξε , τον χαρακτήρα του και τον βαθμό της αναπτύξεως του ,τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και τον πρότερο βίο του καθώς και την κατά τη διάρκεια της πράξης αλλά και την μετά την πράξη διαγωγή του .Τέλος το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του τους οικονομικούς ορούς του κατηγορουμένου και των μελών της οικογένειας του .

Εξάλλου, από την έρευνα του χαρακτήρα του κατηγορουμένου και από τις λοιπές περιστάσεις, το Δικαστήριο κρίνει ότι η επιβολή της χρηματικής ποινής αρκεί για να τον αποτρέψει από το να τελέσει άλλες αξιόποινες πράξεις Συντρέχει,επομένως, νόμιμη περίπτωση να μετατραπεί η παρακάτω αναφερόμενη ποινή σε^ χρηματική ποινή. Πρέπει, ως εκ τούτου, ενόψει και των εν γένει οικονομικών όρων του κατηγορουμένου να υπολογιστεί η κάθε ήμερα φυλακίσεως προς 10,00 ΕΥΡΩ

Τέλος η περί χρηματικής ικανοποίησης αίτηση της παθούσας πολιτικώς ενάγουσας είναι νόμιμη και πρέπει να γίνει δεκτή εν όλω για ηθική βλάβη .

Το ποσό αυτό κρίνεται εύλογο ως χρηματική της ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί η πολιτικώς ενάγουσα εξαιτίας του αδικήματος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον κατηγορούμενο σε φυλάκιση οκτώ μηνών (8)

Καθώς και τα έξοδα της δίκης 85 ΕΥΡΩ στον καθένα.

Μετατρέπει την προαναφερόμενη ποινή φυλακίσεως που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο σε χρηματική ποινή και καθορίζει το ποσό για την κάθε ημέρα φυλακίσεως σε 10,00 ΕΥΡΩ

ΔΕΧΕΤΑΙ εν όλο την περί αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης αίτηση της πολιτικώς ενάγουσας και μηνύτριας

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον κατηγορούμενο να πληρώσει στην πολιτικώς ενάγουσας 44 ΕΥΡΩ ως χρηματική της ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί από το αδίκημα πληρωτέες και με το νόμιμο τόκο υπολογιζόμενο από σήμερα έως την εξόφλησή τους.

Ακολούθως η Εισαγγελέας πρότεινε η έφεση που τυχόν ασκηθεί από τον κατηγορούμενο να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Κατόπιν αυτών το Δικαστήριο αποφάνθηκε:

Η έφεση που τυχόν ασκηθεί από τον κατηγορούμενο θα έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Γίνεται μνεία ότι πριν την έκδοση κάθε απόφασης δίδονταν ο λόγος κατά σειρά σε όλους τους παράγοντες της δίκης,

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε.
Πειραιάς 13/05/2010

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία