fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                  ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

ΜΕ ΤΕΚΝΑ

Αριθμός 314/04

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

Αποτελούμενο από τον  Δικαστή ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ Πρωτόδικη, τον οποίον  όρισε ο Πρόεδρος του του Τριμελούς Συμβουλίου του Πρωτοδικείου Αθηνών και τη  γραμματέα ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 1 ΝΟΕ 2004 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ:

1) ______________ ______________ του ___________ και 2) ___________ ____________________ του _______________ κατοίκων _____________ τους οποίους εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος Χρήστος Οικονομάκης

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η κοινή τους αίτηση για την έκδοση αποφάσεως διαζυγί­ου που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό 3541/03 και προσδιορί­στηκε δικάσιμος η 1-11-04 από την οποία αναβλήθηκε για την παραπάνω δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της αιτήσεως ο πληρεξούσιος  δικηγόρος των αιτούντων ζήτησε , να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της δίκης και στις προτάσεις που κατέθεσαν

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι αιτούντες σύζυγοι ζητούν με την κοινή τους αίτηση να λυθεί με συναινετικό διαζύγιο ο μεταξύ τους γάμος.

Η αίτηση παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία της.εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 739 ΚΠΔ) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις δια­τάξεις του άρθρου 1441 του Α.Κ. όπως αυτή έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 16 του Ν.1329/1983. Πρέπει, επομένως να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από τα υπ’αριθμ. και τα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως του Δικαστηρίου καθώς και από τα προσκομιζόμενα έγγραφα αποδεικνύονται τα ακό­λουθα περιστατικά; Οι αιτούντες τέλεσαν νόμιμο γάμο στον Ιερό Ναό _______ ______________ _____________ στις 24 Ιουνίου 1995   (βλ. το απόσπασμα ___________________ της ληξιαρχικής πράξεως γάμου τους που έχει εκδώσει ο ληξίαρχος Δήμου __________ )

Η κοινή αίτηση τους κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 7-11-2003 Επομένως ο γάμος τους έχει διαρκέσει έναν και πλέον χρόνο πριν από την κατάθεση της ένδικης αίτησης ;|ε\,δάό συνεδριάσεις που έγιναν στις 7-11-2003  και  στις 1-11-2004  και συνεπώς απέχουν μεταξύ τους κατά έξη (6) τουλάχιστον, μήνες, οι αιτούντες δήλωσαν νομότυπα προς το Δικαστήριο ότι συμφωνούν να λυθεί ό γάμος τους με διαζύγιο».

Προσκομίζουν εξάλλου οι αιτούντες την από 16-9-2003 έγγραφη συμφωνία τους που ρυθμίζει την επιμέλεια των ανηλίκων κοινών τέκνων τους και την επικοινωνία τους με αυτά.

πρέπει κατά συνέπεια να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση ως βάσιμη και από την ουσια­στική της άποψη όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της απόφασης.

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Απαγγέλει τη λύση του μεταξύ των αιτούντων γάμου, που τελέστηκε στις 24-6-1995 στον Ιερό Ναό ____ _______ ________

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 16-9-2003 συμφωνία των αιτούντων με την οποία ρυθμίζουν την επιμέλεια των  ανηλίκων τέκνων τους και την επικοινωνία τους με αυτά.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 22 Νοεμ. 2004.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                           Η ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία