fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

Τι Προσφέρουμε

Οι δικηγόροι και οι συνεργάτες της “Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρία” σε Ελλάδα και εξωτερικό (διαθέτουμε 13 γραφεία σε 10 χώρες) είναι διαθέσιμοι μέσω email και τηλεφώνου, και μαζί με το υπόλοιπο υποστηρικτικό προσωπικό της Εταιρίας μας παραμένουμε στη διάθεσή σας καθ’ όλη τη διάρκεια της βιοτικής περίπτωσης που σας απασχολεί. Έτσι, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας απέναντι στους εντολείς μας να ανταποκρινόμαστε άμεσα, με γνώση, εμπειρία και εχεμύθεια κάθε φορά που παρίσταται σχετική ανάγκη.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Στόχος της οικογενειακής διαμεσολάβησης αλλά και στόχος της δικής μας παρέμβασης και συμβουλής είναι να διευθετηθούν ζητήματα όπως:
• η επιμέλεια και διατροφή τέκνων και συζύγων
• η επικοινωνία και εν γένει οι σχέσεις γονέων και τέκνων
• η διανομή όσων έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια του γάμου και γενικώς, η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα
• όλα τα επιμέρους οικογενειακά και οικονομικά θέματα που προκύπτουν από τη διάσταση και μέχρι την έκδοση του διαζυγίου, το οποίο τυπικά/ νομικά πρέπει σε κάθε περίπτωση να εκδοθεί από δικαστήριο κατόπιν σχετικής διαδικασίας.

Τι είναι η Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης των οικογενειακών διαφορών, κατά την οποία τα μέρη ρυθμίζουν προσωπικά και οικονομικά τους θέματα, με τη συνδρομή ενός ουδέτερου τρίτου, του Διαμεσολαβητή, ο οποίος βοηθά τα μέρη να καταλήξουν σε επιμέρους λύσεις με σκοπό, πάντα, την πλήρη διευθέτηση κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών, όλων των μεταξύ τους ζητημάτων.

H οικογενειακή διαμεσολάβηση εστιάζει, άλλωστε, στα συμφέροντα των παιδιών αλλά και βοηθάει τους γονείς να διατηρήσουν την μεταξύ τους σχέση και συνεργασία. Είναι μια διαδικασία που αποτρέπει κατά το δυνατόν τα συναισθήματα πικρίας και συχνά εκδικητικότητας που μπορεί να προκύψουν μέσα από τόσες τριβές, επιχειρώντας να επιλύσει συνολικά τις οικογενειακές διαφορές καταργώντας τις δικαστικές αντιδικίες.

Σκοπός και επιδίωξη είναι οι πρώην σύζυγοι να καταλήξουν σε αμοιβαία συμφέρουσες λύσεις – αν αυτές είναι πρωτότυπες η συντηρητικές, αυτό καμία σημασία δεν έχει – αρκεί μόνο να επιτευχθεί μία αξιοπρεπής και ειλικρινά ανθρώπινη συμφωνία, αποκαθιστώντας έτσι τον αμοιβαίο σεβασμό της μεταξύ των πρώην συζύγων και αποφεύγοντας την ψυχική φθορά και το άγχος που συχνά συνεπάγεται η προσφυγή στα Δικαστήρια.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Όλα τα παραπάνω θέματα που γεννώνται λόγω της διάστασης μεταξύ των συζύγων αποφασίζεται να επιλυθούν οριστικά μέσα από μια κοινά αποδεκτή συμφωνία, την οποία οι ίδιοι οι πρώην σύζυγοι θα διαμορφώσουν, στο πλαίσιο ασφάλειας που παρέχεται από τον χαρακτήρα του θεσμού. Μέσα σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, η διαδικασία της Οικογενειακής Διαμεσολάβησης, διενεργείται σε ουδέτερο χώρο, χωρίς τρίτους, και ει δυνατόν ακόμη και εντός μίας ημέρας, με μόνη την παρουσία δικηγόρων αμφότερων των πλευρών, προς τήρηση άλλωστε της απαραίτητης δεοντολογίας.. Η συμφωνία στην οποία τα μέρη θα καταλήξουν μπορεί άμεσα και χωρίς χρονοτριβή να αποκτήσει ισχύ δικαστικής απόφασης. Και εμείς με τη συνδρομή των έμπειρων δικηγόρων αλλά και των εξειδικευμένων συνεργατών μας (ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών) συμβάλλουμε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας με σκοπό τη δική σας εξυπηρέτηση και διασφάλιση.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με...

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500 (Δωρεάν Κλήση – 24/7),
ή στο +302103600036 ή

    offices-map

    Τα Γραφεία μας

    Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

    Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
    Επικοινωνία