fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Οικονομικοί Αναλυτές

Τι Προσφέρουμε

Στην ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ καταβάλλουμε προσπάθεια σε καθημερινή βάση ώστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας, θέτοντας σε λειτουργία και κάνοντας χρήση όχι μόνο των εξειδικευμένων γνώσεων μας αλλά και έναν πρακτικό τρόπο σκέψης, τις διαπροσωπικές μας δεξιότητες, την ικανότητά μας να επιλύουμε προβλήματα, την εμπειρία μας στη διαχείριση καταστάσεων, και κυρίως την ικανότητά μας να επικοινωνούμε.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Αυτό, συνεπώς, στο οποίο επικεντρωνόμαστε ενώ παρέχουμε τις συμβουλευτικού τύπου υπηρεσίες μας ως οικονομικοί αναλυτές είναι να συγκεντρώνουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, να τις καταγραφούμε έγκυρα στις αναλυτικές καταστάσεις μας και να ετοιμάζουμε τις εκθέσεις μας, ανατρέχοντας σε όλα τα νομικά αλλά και μη νομικά ζητήματα τα οποία όμως είναι σχετικά προκειμένου να εξετάσουμε το κατά πόσο είναι εφικτή μια συμφωνία η οποία σας απασχολεί προκειμένου να καλύψετε ανάγκες σας, ώστε αυτή ακριβώς η συμφωνία να είναι μια συμπαγής, στιβαρή συνεννόηση, ετοιμάζοντας και υλοποιώντας ένα σχέδιο δράσης το οποίο να πατά τόσο σε νομική όσο και σε οικονομική βάση.

Τι είναι ο Οικονομικός Αναλυτής

Όπως συμβαίνει με την εργασία όλων των οικονομικών αναλυτών, έτσι και η εργασία των εξειδικευμένων συνεργατών μας είναι να συγκεντρώνουν και να εξετάζουν τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία και εν συνεχεία να κάνουν χρήση των ευρημάτων τους προκειμένου να συνδράμουν τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και νομικά μορφώματα στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Σε βάθος χρόνου αυτή η τέτοιου είδους ανάλυση όπως μόλις εξηγήθηκε συνάδει με την απόφαση να επενδύσει κανείς με έναν πολύ απτό τρόπο, χαράσσοντας μια συγκεκριμένη πορεία πλεύσης, η οποία, επί παραδείγματι, μπορεί να έχει να κάνει με την πώληση ή την αγορά του συνόλου των μεριδίων μιας εταιρίας επ’ αφορμή της απόδοσής της.

Συνεπώς, στόχο εν ολίγοις αποτελεί η παροχή συμβουλών τόσο προς επιχειρηματίες όσο και σε οντότητες, όπως εταιρίες, ιδρύματα, οργανισμούς κλπ σχετικά με τον τρόπο που θα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες θα έχουν επενδυτικό προσανατολισμό, κάτι που ενδεχομένως εξηγεί για ποιο λόγο η δουλειά ενός οικονομικού αναλυτή απαιτεί προσοχή στην λεπτομέρεια, σε συνδυασμό με καλές αναλυτικές δεξιότητες, διότι πρακτικά και στο κάτω κάτω το ζητούμενο είναι να μπορεί κανείς να ανταποκρίνεται και να καλύπτει τις επιχειρηματικές ανάγκες όλων των εντολέων του οι οποίες θα τύχει να έρθουν στην επιφάνεια κατά την εξέλιξη της πορείας των πραγμάτων.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρέπει πάντοτε να υπάρχει κατά νου ότι στο κέντρο των αναλύσεών μας είναι τα οικονομικά, και πως τόσο οι εταιρίες όσο και οι επενδυτές ως πρόσωπα εκτιμούν τους κινδύνους και συνακόλουθα τι αναμένουν ως κέρδος.

Η γενικότερη ιδέα σχετικά με τα οικονομικά έχει να κάνει όχι μόνο σχετικά με τη δημιουργία χρήματος [αν μπορεί να τεθεί έτσι], αλλά επίσης και με τη διαχείρισή του, τη μελέτη επ’ αυτού και με ποιο τρόπο το τραπεζικό σύστημα, η πίστωση [ως εργαλείο], τα εμπράγματα δικαιώματα, οι αξιώσεις και γενικώς όλα αυτά τα αντικείμενα τα οποία συναποτελούν τα οικονομικά συστήματα λειτουργούν.

Δεν αποτελεί κανενός είδους μυστικό ότι οι οικονομικοί αναλυτές χρησιμοποιούν σύνθετες μαθηματικές και στατιστικές τεχνικές με σκοπό να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς, οριοθετώντας κατά πρώτον τις ανάγκες τους, και εν συνεχεία, προβαίνοντας σε ανάλυση της αγοράς και των συνολικών οικονομικών τάσεων προκειμένου να παράσχουν στους πελάτες τους τις προτάσεις τους σχετικά με τις κατάλληλες επενδύσεις.

Συνεπώς, η δουλειά των συνεργατών μας εδώ στην ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ οι οποίοι πρωτίστως καταπιάνονται με την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων έχει να κάνει τελικά με τα ακόλουθα:
• Ανάλυση των δεδομένων ενός οργανισμού προκειμένου να αποτιμηθεί η οικονομική του αξία
• Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της δομής που υπάρχει και λειτουργεί προς το σκοπό διαχείρισης ενός οργανισμού
• Η δημιουργία αναφορών με βάση τα ευρήματά τους, και
• Η παροχή προτάσεων προς τον οργανισμό αντιπαραβάλλοντας κέρδη και δαπάνες

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Παπαδημητρίου Μαργαρίτα

Για περισσότερες πληροφορίες

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

Επικοινωνία