fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Οικονομολόγοι

Τι Προσφέρουμε

Η ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ συνεργάζεται με Τεχνικούς Συμβούλους (σεβόμενη την πλήρη Επιστημονική Ανεξαρτησία τους) κατά τρόπο ώστε – σε αγαστό διάλογο με αυτούς – να προσφέρει προς τους εντολείς μας τελικές ολοκληρωμένες λύσεις.

Στην ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ σκοπός μας είναι να ανταποκρινόμαστε συμβουλευτικά σε όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες και απαιτήσεις των εντολέων μας. Υπό αυτή την έννοια δεν είμαστε απλά μια δικηγορική εταιρία με αποστειρωμένες γνώσεις νομικής αξίας, αλλά σύμβουλοι και συνεργάτες που παρέχουμε υπηρεσίες σε ένα ευρύτερο επίπεδο, συντονισμένοι με το πολυπαραγοντικό και απαιτητικό σύγχρονο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, μέρος της επιστημονικής ατζέντας της Εταιρίας μας συνιστά και η παροχή συμβουλευτικής αναφορικά με τη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα και τις διάφορες επιμέρους πτυχές της.

Η μελέτη των Οικονομικών εντάσσεται στο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών υπό την έννοια ότι ασχολείται με την παραγωγή, την κατανάλωση αλλά και την διανομή των αγαθών και των υπηρεσιών, με σκοπό να συνδράμει στην ανάλυση και τη γνώση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι οικονομίες αλλά και οι εντός αυτών σημαντικοί παράγοντες / παίκτες.

Πρόκειται κατά κανόνα για έναν θεωρητικό κλάδο καθώς σκοπός είναι να σκιαγραφείται με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο η λειτουργία ενός κράτους, ενός οργανισμού, μιας διοικητικής περιφέρειας, μιας πολυεθνικής, ενώ πρόκειται για την ίδια επιστήμη η οποία ασχολείται με θέματα σχεδιασμού Εθνικής Πολιτικής.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Δουλειά μας εδώ στην ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ είναι να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε το πλαίσιο λειτουργίας αφενός της οικονομικής δραστηριότητας που σας αφορά πολύ συγκεκριμένα, παρέχοντας σας στοιχεία, αναλύσεις, θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις αυτής ώστε εκκινώντας την όποια δραστηριότητά σας να κινηθείτε σε κατά το δυνατόν χαρτογραφημένα ύδατα, αφετέρου, μία ευρύτερη θεώρηση της εθνικής ή και της ευρωπαϊκής οικονομικής πραγματικότητας, σε περίπτωση που επιθυμείτε να επεκτείνετε τον επιχειρηματικό σας σχεδιασμό σε ένα τέτοιο πλαίσιο.

Άλλωστε, ο τομέας της επιστήμης των Οικονομικών κατά βάση διακρίνεται σε δύο βασικούς υποτομείς, που συχνά πυκνά τους ακούμε να μνημονεύονται, χωρίς να δίνεται η πρέπουσα βαρύτητα στον εν λόγω διαχωρισμό. Διακρίνεται, λοιπόν, αφενός ο τομέας της Μακροοικονομίας και από την άλλη, αφετέρου, ο τομέας της Μικροοικονομίας.

Επιγραμματικά και για να μην προχωρούμε σε εμβριθείς αναλύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εκτεθούν σε τόμους βιβλίων, η Μακροοικονομία αφορά τον τρόπο λειτουργίας σε επίπεδο οικονομίας μεγάλων και οργανωμένων συνόλων, όπως αυτά που αναφέρθηκαν ανωτέρω, ενώ η Μικροοικονομία ασχολείται με τις καθημερινές μικρές οικονομικές ενασχολήσεις των φυσικών προσώπων ή του τρόπου λειτουργίας μικροεπιχειρήσεων/ μικρών οργανωμένων οικονομικών συνόλων τέτοιου τύπου.

Τι είναι ο Οικονομολόγος

Ως οικονομολόγος εμμένει κάποιος στην αναζήτηση του πιο αποτελεσματικού τρόπου χρήσης των στοιχείων και δεδομένων της αγοράς και των επιμέρους τάσεων αυτής ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος που παράγονται και καταναλώνονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες. Εξ ου και το γεγονός ότι θέσεις για οικονομολόγους θα υπάρχουν πάντα διαθέσιμες σε δημόσιους οργανισμούς, πολυεθνικές, μεγάλες επιχειρήσεις, επιστημονικές ομάδες κλπ.

Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν ασφαλώς την ανάλυση δεδομένων και αριθμών, όπως ήδη σημειώθηκε, ωστόσο η δουλειά τους κατατείνει τελικώς στην αναζήτηση, ανάλυση και ερμηνεία εκείνων των ζητημάτων/ ερωτημάτων που αναδύονται ως ψηφιδωτά μέσα από την έρευνά τους, για την οποία χρησιμοποιούν όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πολύ πρακτικά εργαλεία, όπως μαθηματικούς τύπους και τεχνικές, ώστε να αξιοποιούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τα ευρήματα των ερευνών τους.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Αν θα έπρεπε να επισημάνουμε επιμέρους βασικά στοιχεία της εργασίας του οικονομολόγου, χάρη στα οποία άλλωστε θα μετρηθεί και θα κριθεί πόσο σημαντική υπηρεσία μπορεί η Εταιρία μας να σας προσφέρει και σε αυτό τον τομέα, τότε σίγουρα δεν θα παραλείπαμε τα εξής:
Ανάλυση των τρεχουσών τάσεων ώστε να ψηλαφίσουμε την πορεία των μελλοντικών
Κατάρτιση πινάκων και σύνταξη αναφορών με καταγραφή δεδομένων
Τροφοδότης πρακτικών και χειροπιαστών δεδομένων προς φορείς και οργανισμούς όπως παραπάνω κάποιοι αποτυπώθηκαν
Κατάρτιση πρακτικών σχεδιασμών προκειμένου για την προώθηση πολιτικών προς το σκοπό αλλαγής καθεστώτος οικονομικού περιβάλλοντος
Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, εδώ στην ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ επιμένουμε να πιστεύουμε πως μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάθε σας προσδοκία και μέσω των συμβουλευτικών υπηρεσιών μας να καταστούμε ο πιο πολύτιμος συνεργάτης σας.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα που άπτονται της ειδικότητας του Οικονομολόγου

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

    offices-map

    Τα Γραφεία μας

    Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

    Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
    Επικοινωνία