fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Ορυκτές Πρώτες Ύλες (ΟΠΥ)

Τι Προσφέρουμε

Σε επίπεδο εθνικό, η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε μέταλλα και βιομηχανικά ορυκτά ενώ δεν υπάρχει υστέρηση ούτε σε επίπεδο κατάρτισης ούτε σε αυτό της τεχνολογίας
Σε επίπεδο Ε.Ε., στόχος είναι η ευρωπαϊκή συνεργασία και η με όρους καινοτομίας εξασφάλιση απρόσκοπτων παροχών μη ενεργειακών Ορυκτών Πρώτων Υλών για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας.

Ο στόχος αυτός, δε, εξειδικεύεται περαιτέρω με πολιτικές οι οποίες επιμέρους στοχεύουν σε
•περιορισμό της εξάρτησης από εισαγωγές
•εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων
•μείωση του αρνητικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος με το οποίο συνέχεται η αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών (ΟΠΥ).
Σε επίπεδο παγκόσμιο, σημείο αναφοράς είναι σίγουρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου του οποίου οι δράσεις συντονίζουν την Ε.Ε. με τις λοιπές τρίτες χώρες σε θέματα ενημέρωσης αλλά και περιοριστικών πρακτικών.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Με βάση τα ανωτέρω, λοιπόν, οι Υπηρεσίες μας εκτείνονται σε ένα διευρυμένο πλαίσιο στήριξης το οποίο έχει αναφορές:

  • στο Δίκαιο Περιβάλλοντος
  • σε Διοικητικές άδειες και ρυθμίσεις
  • σε Εταιρικές και Εμπορικές διαπραγματεύσεις και συμφωνίες
  • στο Δίκαιο Μεταφορών
  • στην εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών κοκ

Τι είναι οι Ορυκτές Πρώτες Ύλες

Στην Ελλάδα όταν γίνεται λόγος για ορυκτές πρώτες ύλες κάποιος θα πρέπει να έχει κατά νου ότι αναφέρεται στα εξής:

Λατερίτης, Βωξίτης, Χρυσός, Λευκόλιθος, Μάρμαρα, Μπεντονίτης, Περλίτης, Μικτά θειούχα

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεσμικά αποτελεί τον θεματοφύλακα του ορυκτού πλούτου χαράσσοντας εθνική πολιτική για την αξιοποίηση των ΟΠΥ, με στόχο εν πολλοίς την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των ΟΠΥ, με τον περιορισμό κατά το δυνατόν των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και την εφαρμογή φίλιων προς το περιβάλλον πρακτικών.

 

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Οι δικηγόροι και οι συνεργάτες μας παρέχουν συμβουλευτική στήριξη και οργανωτικό σχεδιασμό στην επικοινωνία με αρμόδιους φορείς – σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, Κεντρικής Διαχείρισης αλλά και Ε.Ε – παραμένοντας στη διάθεσή σας καθ’ όλη τη διάρκεια και εξέλιξη τόσο των διερευνητικών επαφών όσο και της πρακτικής εφαρμογής του σχεδιασμού σας.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με Ορυκτές Πρώτες Ύλες

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500 (Δωρεάν Κλήση – 24/7),
ή στο +302103600036 ή

Φόρμα Επικοινωνίας

4 + 10 =

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία