fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Γραφείο Εξυπηρέτησης στην Πόλη του Παναμά, Παναμάς

Τηλέφωνο: +5078337389

Επικοινωνία >

Γραφείο Εξυπηρέτησης στην Πόλη του Παναμά, Παναμάς

Ο Παναμάς είναι μια διηπειρωτική χώρα στην Κεντρική και Νότια Αμερική. Η ομώνυμη Διώρυγα (CanaldePanamá) συνδέει τον Ειρηνικό και τον Ατλαντικό ωκεανό ενώ, ταυτόχρονα, χωρίζει τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική. Σήμερα, μετά από μια περίοδο κοινού ελέγχου Αμερικής-Παναμά, τη Διώρυγα διαχειρίζεται και λειτουργεί η Κρατική Αρχή Διώρυγας του Παναμά.

Την τελευταία δεκαετία, ο Παναμάς ήταν μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στη Λατινική Αμερική. Η χρήση του δολαρίου ΗΠΑ και η επέκταση της διώρυγας σε συνδυασμό με άλλα δημόσια έργα υποδομής έχουν ενισχύσει την οικονομία του. Η Διώρυγα του Παναμά είναι ένας ζωτικής σημασίας αγωγός για το διεθνές εμπόριο και η επέκτασή της υπήρξε σημαντική πηγή οικονομικής δραστηριότητας από την έναρξη του έργου. Άλλα δημόσια έργα υποδομής (νέα γραμμή μετρό, βελτιωμένο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων και βελτιώσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο) έχουν επίσης τροφοδοτήσει την οικονομική ανάπτυξη.

Εκτός από τη Διώρυγα, η Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου Colon (CFZ), που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ελεύθερο λιμάνι στον κόσμο, και ο αγωγός Trans-Panama, που επιτρέπει τη μεταφορά αργού πετρελαίου μεταξύ των ακτών του Ειρηνικού και του Ατλαντικού, έχουν ενισχύσει την οικονομία του Παναμά. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αντιπροσώπευαν πάντα ένα σημαντικό μέρος του ΑΕΠ του Παναμά, η πλειονότητα των οποίων σχετίζεται είτε άμεσα είτε έμμεσα με τη Διώρυγα του Παναμά και τη CFZ.

Ο Παναμάς γίνεται όλο και περισσότερο βασικός παίκτης στο διεθνές εμπόριο και έχει υπογράψει πολυάριθμες εμπορικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες (συμφωνία ελεύθερου εμπορίου), την Ευρωπαϊκή Ένωση (συμφωνία σύνδεσης) και το Μεξικό (συμφωνία ελεύθερου εμπορίου). Ο Παναμάς εξάγει κυρίως φάρμακα, προϊόντα πετρελαίου, πλοία και γεωργικά προϊόντα.

Άλλοι σημαντικοί τομείς στον Παναμά είναι ο μεγάλος τομέας των υπηρεσιών logistics και αποθήκευσης και ο σύγχρονος τραπεζικός και ασφαλιστικός κλάδος.

Η συσσωρευμένη γνώση από την μακροχρόνια ενασχόληση και εμπλοκή μας σε θέματα επιχειρήσεων, εμπορίου, ναυτιλίας και logisticsείναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της «Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρεία» η οποία,πέρα από το απαραίτητο νομικό υπόβαθρο, κατέχει και αυτή την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία, με τους δικηγόρους μας να ειδικεύονται  και να παρέχουν τις αντίστοιχες νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, στους εξής τομείς:

 • Εταιρικό δίκαιο
 • Επιχειρήσεις
 • Ναυτιλιακό Δίκαιο
 • Ναυπηγική
 • Πόροι
 • Επιστήμες Υγείας
 • Επενδύσεις
 • Φορολογική νομοθεσία
 • Εμπόριο
 • Μεταφορές
 • Υποδομές
 • Γεωργία

Επωφεληθείτε από τις πολύτιμες γνώσεις που παρέχονται από την στρατηγικά προσαρμοσμένη ενασχόλησή μας σε πολλούς τομείς, καθώς κατανοούμε τις τάσεις, τις προκλήσεις και τους βασικούς παράγοντες, παρέχοντάς σας πληροφορίες-κλειδιά ώστε να καθοδηγήσουμε τις αποφάσεις σας.

Στην «Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρεία» με Στρατηγική, Σχεδιασμό, Κατάλληλο Ανθρώπινο Δυναμικό και Τεχνογνωσία είμαστε έτοιμοι 24/7 να ανταποκριθούμε σε κάθε επιχειρηματική, επενδυτική ή προσωπική σας ανάγκη παρέχοντάς σας λύσεις και συμβουλές ακόμη και στα πιο σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζετε.

 

Φωτογραφίες από το γραφείο εξυπηρέτησής μας στον Παναμά:

What our clients say

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία