fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

06-09-2018 Αθήνα, Αχαρνές, Ηλιούπολη Ελλάδα, ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ, Αίτηση, Εκουσία Δικαιοδοσία, Αίτηση Αντικατάστασης Εκκαθαριστή, Αίτηση Ετερορρύθμου Εταίρου, Έλλειψη Εμπιστοσύνης Εταίρου Προς Εκκαθαριστή, Έννομο Συμφέρον Αιτούντος Εταίρου, Ένορκη Βεβαίωση, Ετερόρρυθμη Εταιρία (Ε.Ε.), Η Άρνηση Εκκαθαριστή για Ενημέρωση Πορείας Εκκαθάρισης Ως Σπουδαίος Λόγος, Η Εχθρότητα και η Δικαιολογημένη Δυσπιστία ως Λόγοι, Η Μη Ομαλή Διεξαγωγή της Εκκαθάρισης Ως Σπουδαίος Λόγος, Κακοδιαχείριση Εταιρικών Υποθέσεων, Μη Πρόοδος Εργασιών Εκκαθάρισης, Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, Οφειλές Εταιρίας Υπό Εκκαθάριση, Προτεινόμενο Πρόσωπο Ως Νέος Εκκαθαριστής, Σπουδαίος Λόγος -> Εξαιρετικά Δυσχερήςη Περάτωση Εκκαθάρισης, Σπουδαίος Λόγος για την Αντικατάσταση Εκκαθαριστή, Υπό Εκκαθάριση Εταιρία, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ: Μητρογιάννη Αικατερίνη, Εκδόθηκε απόφαση, Περατώθηκε

.

01-10-2019 Αθήνα, Αχαρνές, Νέα Ιωνία Ελλάδα, ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ, Εξώδικη – Δήλωση – Πρόσκληση – Διαματυρία, Ακυρότητα δανειακής σύμβασης, Δανειακή Σύμβαση, Ένσταση Διζήσεως, Επιστολή ενημέρωσης για τη μεταβίβαση απαίτησης σε αλλοδαπή εταιρία ειδικού σκοπού, Εταιρία διαχείρησης απαιτήσεων, Ευθύνη Εγγυητή, Παραβίαση Υποχρέωσης Ενημέρωσης Και Διαφώτισης Από Τράπεζα, Σύμβαση εκχώρησης απαιτήσεων, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ: Παπαδημητρίου Μαργαρίτα, Σε εξέλιξη

.

31-01-2020 Αθήνα, Αργυρούπολη, Αχαρνές, Ίλιον, Καπανδρίτι Ελλάδα, ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ, Αίτηση αναίρεσης σε Άρειο Πάγο, Αίτηση Έφεσης Κατα Βουλεύματος, Μήνυση – Έγκληση, Ποινική Διαδικασία, Αίτηση Άσκησης Ποινικής Δίωξης, Αιτιώδης Σύνδεσμος, Ανάκληση Πληρεξουσίου, Ανάκληση Πληρεξουσίου, Αντιφάσεις Ή Λογικά Κενά, Ανύπαρκτη Πραγματική Αξία Ακινήτου, Απο κοινού, Αποδυνάμωση Της Ποινικής Ευθύνης, Απόρριψη Αιτήσεων, Αρνητική Υπέρβαση Εξουσίας, Ασάφεια Βουλεύματος, Αυθημερόν Ανάληψη Ολόκληρου Δανειακού Ποσού, Αυθημερόν Εκταμίευση Ολόκληρου Ποσού, Βεβαρυμμένη Ακίνητη Περιουσία, Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, Δήλωση Παράστασης Πολιτικής Αγωγής, Δήλωση Παράστασης Προς Υποστήριξη Της Κατηγορίας, Δήλωση Συνέχισης Ποινικής Διαδικασίας, Διακοπή Εργασιών Απο Πολεοδομία, Δικαστική Επιμέτρηση Ποινής, Δικαστική Ομολογία, Εγγραφή Προσημειώσεως Επί Του Υπό Αγορά Ακινήτου, Εγγραφή Υποθήκης Οίκοθεν, Εγγυητική Ευθύνη, Εγκυρότητα Πληρεξουσίου, Ειδικό Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο, Εκ Πλαγίου Παραβίαση, Έκθεση Αυτοψίας Αυθαίρετων Κατασκευών Πολεοδομίας, Εκταμίευση Δανειακού Ποσού Πριν Τη Μεταγραφή Του Συμβολαίου, Έλεγχος Νομιμότητας Οικοδομικής Άδειας, Έλεγχος Τίτλων Ακινήτων, Έλλειψη Ειδικής Αιτιολογίας, Ένσταση Διζήσεως, Ενυπόθηκον Δάνειο Πιστώσεως Επ’ Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό, Επιβεβαίωση Φερεγγυότητας Κατηγορουμένων, Εσφαλμένες Και Αλυσιτελείς Παραδοχές, Εσφαλμένη Ερμηνεία Ουσιαστικής Ποινικής Διάταξης, Εσφαλμένη Εφαρμογή Νόμου, Ευθύνη Εγγυητή, Έχουν Εμφιλοχωρήσει Ασάφειες, Η Συντηρητική Κατάσχεση ως Ασφαλιστικό Μέτρο, Ηθική Αυτουργία, Ηθική Βλάβη, Θέση εγγυητή σε τραπεζικό δάνειο, Καθ’ Υπέρβαση Πληρεξουσιότητα, Κακουργηματική Πράξη, Κατάργηση Σχεδίου Πόλεως, Κατεδάφιση Οικοδομής, Κατώτερο Τίμημα Αγοραπωλησίας Ακινήτου, Κίνδυνο Επίσπευσης Αναγκαστικής Εκτέλεσης., Λήψη Δανείου Με Απατηλά Μέσα Ύψους 650.000 €, Μεταγραφή Συμβολαίου, Μη Ανάγνωση Μεγαλοφώνως και Ευκρινώς Πληρεξουσίου, Νομικό Τμήμα Τράπεζας, οι Αναλήψεις Ανάλογα Με Την Πρόοδο Των Εργασιών Και Ύστερα Από Σχετική Βεβαίωση Των Υπηρεσιών Της Τράπεζας, Οικοδομικές Εργασίες, Παθών Σε Ποινική Υπόθεση, Παραινέσεις, Παραίτηση από Ένσταση Διζήσεως, Παράσταση Πολιτικής Αγωγής, Περιστατικά Εξαπάτησης, Πληρεξούσιο Έγγραφο, Πληρεξουσιότητα, Πληρεξουσιότητα Σε Συμβολαιογραφικό Έγγραφο, Πλήρωση Αντικειμενικής Υπόστασης, Ποινική Δικογραφία, Ποινική Δίωξη, Ποινική Ευθύνη Συμβολαιογράφου, Ποινική Ευθύνη Τράπεζας, Ποινική Ευθύνη Των Κατηγορουμένων, Ποινικό Μητρώο, Προθεσμία Άσκησης Αναίρεσης, Προθεσμία Άσκησης Έφεσης, Προθεσμία κατάθεσης υπομνήματος, Πρόκληση Παραπλάνησης, Προξενηθείσα Ζημία Και Αντίστοιχο Όφελος Υπερβαίνουν Το Ποσό Των 120.000 €, Πρόοδος Οικοδομικών Εργασιών Και Νομιμότητα Αυτών, Προσημείωση Υποθήκης, Προσύμβαση Δανείου, Πρωτοφειλέτες, Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Στεγαστικού Δανείου, Συνήθη Επιμέλεια Και Προσοχή, Τίμημα Αγοραπωλησίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών, Τραπεζικό Δάνειο, Τυπική Διαδικασία, Υπερβάσεις Στις Κατασκευές, Υπέρβαση Εξουσίας, Υπέρμετρη Και Ανεπανόρθωτη Βλάβη, Υπόλοιπο Δανείου, Υποχρέωση τράπεζας αποστολής στον έχοντα έννομο συμφέρον στοιχείων απορρεόντων εκ της δανειακής συμβάσεως, Φορτικότητα, Φραστικές Προτροπές, Χωροταξίας Και Δημοσίων Έργων, Ψευδής Βεβαίωση, Ψευδής Παράσταση Γεγονότων σαν Αληθινών, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ: Μίχα Μαρία Μυρσίνη, Παπαγεωργίου Ζωή, Περατώθηκε

.

01-07-2019 Αιγάλεω, Αχαρνές, Εκάλη, Καλλιθέα, Κορυδαλλός, Λονδίνο, Περιστέρι, ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ, Μήνυση – Έγκληση, Ανώνυμη Εταιρία, Απορροφώμενη Εταιρία, Απορροφώσα Εταιρία, Απόσχιση Κλάδου ( Άρθρ. 4 Ν. 2166/1993, Απόσχιση Κλάδου Εμπορίας Ανωνύμου Εταιρίας, Απουσία Δικαιολογημένου Ενδιαφέροντος του Μηνυόμενου, Αφαίρεση Προσωπικών Δεδομένων, Δήλωση Παράστασης Πολιτικής Αγωγής, Διαφορά Ν. 2166/1993 Με Ν. 4172/2013, Δόλος, Εγκληματική Οργάνωση, Έγκληση, Έγκληση Κατά Παντός Υπευθύνου, Εγκριτική της Απόσχισης Απόφαση της Περιφέρειας, Εγκύκλιος ΠΟΛ. 1057/7-4-2017 της ΑΑΔΕ, Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, Εισφορά Βιομηχανικού Κλάδου σε Λειτουργούσα Ανώνυμη Εταιρία, Εισφορά Κλάδου Εμπορίας σε Υφιστάμενη Ανώνυμη Εταιρία, Επίσημη Απάντηση Αρμόδιας Αρχής Που Αποδεικνύει Ψεύδος Μηνυόμενου, Ηθική Αυτουργία, Ηθική Βλάβη, Κατάργηση Δυσφήμισης Ανώνυμης Εταιρίας (ΠΚ 364 – Νομοθετικό Κενό), Κατάργηση Παραβόλου Μήνυσης, Λήψη Σχετικών Εγγράφων Καταγγελίας Μηνυόμενου Κατόπιν Χορήγησης Εισαγγελικής Παραγγελίας, Μηνύτρια Εταιρία, Ν. 2166/1993 Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, Ν. 4172/2013 Φορολογία εισοδήματος, Νόμιμος Εκπρόσωπος Εταιρίας, Οι Τρίτοι στην Συκοφαντική Δυσφήμιση, Όμιλος Εταιριών, Πληρεξουσιότητα, Πρακτικό Δ.Σ. – Εξουσιοδότηση – Παροχή Πληρεξουσιότητας, Προσβολή Προσωπικότητας Από Ψευδή Καταμήνυση και Συκοφαντική Δυσφήμιση, Προσβολή Φήμης Α.Ε., Συκοφαντική Δυσφήμιση Ανώνυμης Εταιρίας (ΠΚ 364), Το Σύννομο της Απόσχισης Κλάδου, Ψευδής Αναφορά – Καταγγελία Του Μηνυόμενου Ενώπιον Αρχής, Ψευδής Αναφορά σε Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας, Ψευδής Καταμήνυση, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ: Μητρογιάννη Αικατερίνη, Περατώθηκε

.
offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία