fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

22-01-2019 Αθήνα, Ν. Ηράκλειο Ελλάδα, ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ, Εξωδικαστική διαδικασία, Αποχώρηση Ετερόρρυθμου Εταίρου Από Ε.Ε., Άρθρ. 261 Ν.4072/2012- Εκούσια Έξοδος Εταίρου, Άρθρ. 267 Ν.4072/2012- Μονοπρόσωπη Ε.Ε., Δεύτερη Ανακοίνωση Μετατροπής Στο Γ.Ε.ΜΗ, Δεύτερη Φάση Μετατροπής – Ολοκλήρωση Μετατροπής Σε ΙΚΕ, Ε.Ε., Εκούσια Αποχώρηση Ετερόρρυθμου Εταίρου, Εξώδικη Δήλωση Εκούσιας Αποχώρησης Ετερόρρυθμου Εταίρου, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε), Ιδιωτικό Έγγραφο, Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης, Καταστατικό Σύστασης, Καταχώριση – Προέγκριση Καταστατικού από Γ.Ε.ΜΗ, Καταχώριση στο ΓΕΜΗ Εκούσιας Εξόδου Ετερόρρυθμου Εταίρου, Μετατροπή Ετερόρρυθμης Εταιρίας σε Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., Μονοπρόσωπη Ε.Ε μετά την αποχώρηση Εταίρου, Πληρωμή Παραβόλου, Προθεσμία Ενός Μηνός για Υποβολή Αντιρρήσεων Πιστωτών κατά Μετατροπής, Πρώτη Φάση Μετατροπής, Σύσταση Μ.Ι.Κ.Ε από Μετατροπή Ε.Ε., Σφράγιση από Δ.Ο.Υ 2ης Ανακοίνωσης Μετατροπής – Δήλωση Μετατροπής σε Δ.Ο.Υ, Σφράγιση Καταστατικού από Δ.Ο.Υ., Υπεύθυνη Δήλωση Διαχειριστή περί Μη Προβολής Αντιρρήσεων Πιστωτών, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ: Μητρογιάννη Αικατερίνη, Περατώθηκε

.

04-11-2018 Ν. Ηράκλειο Ελλάδα, ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ, Εξωδικαστική Διαδικασία, Ανακοίνωση Μετατροπής, Ανακοίνωση σε Γ.Ε.ΜΗ, Ανώνυμη Εταιρία, Αποχώρηση Μέλους Δ.Σ., Αποχώρηση Μετόχου, Άρση Αυτοτέλειας Νομικού Προσώπου, Αυτόκλητη Έκτακτη Γ.Σ., Γ.Ε.ΜΗ, Δημοσιοποίηση Προσωπικών Στοιχείων Μοναδικού Μετόχου, Δημοσιότητα, Εκλογή Νέου Δ.Σ., Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μεταβίβασης Μετοχών, Μεταβίβαση Μετοχών Αποχωρούντος Μετόχου, Μετατροπή Α.Ε. Σε Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία, Μοναδικός Ιδρυτής, Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία, Ν. 3694/2007 Πρόβλεψη Μονοπρόσωπης Α.Ε., Παραίτηση Μέλους Δ.Σ., Περιορισμός Επιχειρηματικού Κινδύνου, Περιφέρεια Αττικής, Πρακτικό Δ.Σ για Μεταβίβαση Μετοχών, Πρόσθετες Διατυπώσεις Δημοσιότητας, Συγκέντρωση Μετοχών σε Έναν Μέτοχο, Συγκρότηση Νέου Δ.Σ., Τροποποίηση Καταστατικού, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ: Μητρογιάννη Αικατερίνη, Περατώθηκε

.