fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Πολιτικό Άσυλο

Δίκαιο Επιχειρήσεων – Ειδικευμένοι Δικηγόροι – Τι Προσφέρουμε

Τα οικονομικά και το δίκαιο επιχειρήσεων συναντώνται σε μια Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία. Αυτά αποτελούν τα κυρίαρχα εταιρικά μορφώματα τα οποία κατά κανόνα συναντά κανείς στην ελληνική νομική πραγματικότητα. Η συσσωρευμένη γνώση από την μακροχρόνια ενασχόληση και εμπλοκή μας σε θέματα επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση επενδύσεων και ανάπτυξης είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία πέρα από το – απαραίτητο νομικό υπόβαθρο – κατέχει και αυτή την απαραίτητη εμπειρογνωσία, ώστε να προβαίνει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο στη χορήγηση της ορθής, σύννομης και συνάμα επιχειρηματικά προσφορότερης επιλογής, ιδίως σε στιγμές που η νομική συμβουλή πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία προς το σκοπό αντιμετώπισης και επίλυσης ζητημάτων τα οποία στιγμές στιγμές μοιάζουν ανυπέρβλητα.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας σχετικά με το Δίκαιο Επιχειρήσεων

Ένας έμπειρος δικηγόρος επιχειρήσεων μπορεί να φανεί χρήσιμος σε οποιοδήποτε εταιρικό νομικό θέμα. Πεδία όπου η νομική μας συνεισφορά μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη και καθοριστική αποτελούν εν πολλοίς τα ακόλουθα:
Σύσταση εταιριών
• Εξαγορές και Συγχωνεύσεις
• Κοινοπραξίες
• Τράπεζες & Οικονομικοί Οργανισμοί & Οικονομικές Υπηρεσίες
• Συμμόρφωση
• Συμβουλευτική
• Διαμεσολάβηση και δικαστηριακή στήριξη

Τι είναι το Δίκαιο Επιχειρήσεων

Η επιχειρηματική δραστηριοποίηση στην Ελλάδα μπορεί να γίνει είτε στα πλαίσια δράσης ενός φυσικού προσώπου ως τέτοιου είτε μέσω ενός εταιρικού μορφώματος, αυτό που σε απλά ελληνικά ορίζεται ως «εταιρία». Οι εταιρικές μορφές είναι πολύ συγκεκριμένες και αυστηρά προσδιορισμένες στα πλαίσια της ελληνικής έννομης τάξης, γεγονός που πάντως δεν αποκλείει την ευελιξία και τη δυνατότητα διαμόρφωσης ιδιαίτερων έως και προσωποπαγών χαρακτηριστικών σε κάποιες από αυτές.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό, την εξειδικευμένη γνώση και την απαραίτητη εμπειρία στο δίκαιο επιχειρήσεων και εταιρειών. Οι έμπειροι δικηγόροι της ομάδας μας συνδράμουν προς το σκοπό επίτευξης των επιχειρηματικών σας σκοπών μέσω της επιλογής αφενός και της υλοποίησης αφετέρου εκείνου του εταιρικού μορφώματος που συνάδει με τις ανάγκες αλλά και τις επιδιώξεις των επιχειρηματικών σας βλέψεων, προσαρμόζοντας, δε, συν τω χρόνω και εάν τούτο κριθεί απαραίτητο το νομικό πλαίσιο κατά τον πλέον εποικοδομητικό και αποτελεσματικό τρόπο προς το σκοπό εκπλήρωσης των οικονομικών σας σκοπών.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Δικαίου Επιχειρήσεων

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο +302103600036 ή

Επικοινωνία