fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR)

Τι Προσφέρουμε

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR), δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 04 Μαΐου 2016 και αλλάζει ριζικά την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ως Προσωπικά Δεδομένα, δε, ορίζονται όχι μόνον τα στοιχεία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ο αριθμός τηλεφωνικής επικοινωνίας ή η διεύθυνση κατοικίας αλλά οποιοδήποτε στοιχείο χρησιμοποιείται για να πληροφορηθεί τρίτος τις προτιμήσεις κάποιου φυσικού προσώπου, την κατάσταση της υγείας του, την σωματική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική, φυλετική ή κοινωνική ταυτότητά του.

Για παράδειγμα, ακόμα και η γραπτή δήλωση κάποιας αλλεργίας κατά την επιλογή σίτισης στην κράτηση σε ξενοδοχείο/ κατάλυμα, θεωρείται προσωπικό δεδομένο και η επιχείρηση οφείλει να είναι συμμορφωμένη με τον Κανονισμό και να προστατεύσει την συγκεκριμένη πληροφορία.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Η ανάγκη για συμμόρφωση των οργανισμών προς τον ΓΚΠΔ είναι επιτακτική, καθώς η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Τι είναι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο Γενικός Κανονισμός είναι ένα νομικό κείμενο που επηρεάζει δραστικά τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί συλλέγουν, διαχειρίζονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύουν πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

Η συμμόρφωση προς τον ΓΚΠΔ στην Ελλάδα (GDPR σε απόδοση αγγλική) αφορά όλες τις επιχειρήσεις, (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) που με οποιοδήποτε τρόπο διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα εργαζομένων, συνεργατών, πελατών, ή άλλων φυσικών προσώπων.

Αφορά στην ουσία σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων που διαχειρίζονται δεδομένα Ευρωπαίων και βρίσκονται εντός της Ε.Ε. ή και εκτός αλλά, σε κάθε περίπτωση, σε τόπο όπου εφαρμόζεται το δίκαιο κράτους-μέλους της Ε.Ε..

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η μη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ στην Ελλάδα, όπως στις κάτωθι περιπτώσεις όπου γίνεται λόγος για :
α) παραβίαση των υποχρεώσεων του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία (άρθρα 8, 11, 25 έως 39 και 42 και 43 Κανονισμού 679/2016).
β) παραβίαση των υποχρεώσεων του φορέα πιστοποίησης των επιχειρήσεων (άρθρα 42 και 43 Κανονισμού 679/2016).
γ) παραβίαση των υποχρεώσεων του φορέα παρακολούθησης (άρθρο 41 Κανονισμού 679/2016)
δ) παραβίαση των βασικών αρχών για την επεξεργασία (άρθρα 5, 6, 7 και 9 Κανονισμού 679/2016)
ε) παραβίαση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων (άρθρα 12 έως 22 Κανονισμού 679/2016)
στ) παραβίαση των διατάξεων για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτη σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό (άρθρα 44 έως 49 Κανονισμού 679/2016)
καθιστούν επιτακτική την ανάγκη της υποχρεωτικής εφαρμογής του, ακόμα και αν η εναρμόνιση με τον ΓΚΠΔ βρίσκεται σχετικά σε πρωτόλειο ακόμη στάδιο στη χώρα μας. Το μόνο σίγουρο είναι πως επειδή ακριβώς επηρεάζονται πολλές επιχειρήσεως στην λειτουργία τους, αυτές οφείλουν να έχουν προετοιμαστεί καταλλήλως φροντίζοντας για την έγκυρη και έγκαιρη συμμόρφωση τους στις προβλέψεις του Κανονισμού. Οι δικηγόροι και οι συνεργάτες της “Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρία” σε Ελλάδα και εξωτερικό (13 Γραφεία σε 10 χώρες) διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση σχετικά με τις πρόνοιες του Κανονισμού και μπορούν να σας ενημερώσουν για το νέο νομικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων εντός της Ε.Ε. ή και εκτός αλλά, σε κάθε περίπτωση, όπου εφαρμόζεται το δίκαιο κράτους-μέλους της Ε.Ε. Οι δικηγόροι της εταιρίας μας είναι διαθέσιμοι μέσω email και τηλεφώνου, ενώ το υπόλοιπο υποστηρικτικό προσωπικό μας βρίσκεται πάντα στη διάθεση σας.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500 (Δωρεάν Κλήση – 24/7),
ή στο +302103600036 ή

Φόρμα Επικοινωνίας

6 + 11 =

Επικοινωνία