fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Σταδιοδρομία

Ευκαιρίες εργασίας στην
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η «ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες σε εθνικούς και διεθνές Εντολείς σε ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών.

΄Eχουμε συνεχείς ανάγκες για συνεργασία με επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων, παρακαλούμε δε κάθε ενδιαφερόμενο στην αποστολή πλήρους βιογραφικού (συνοδευόμενου υποχρεωτικά με προσωπική φωτογραφία σας) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@oikonomakislaw.com.

Επισημαίνεται ότι τυγχάνουν αυξημένες οι απαιτήσεις της Εταιρείας μας σε συνεχή επιστημονική βελτίωση των συνεργατών μας, σε σύνταξη επιστημονικών εγγράφων και μελετών με ιδιαίτερα σχολαστική ανάπτυξη σε έκταση και βάθος, με συνέπεια η συνεργασία με την Εταιρεία μας να μην ενδείκνυται για ενδιαφερόμενους που δεν έχουν ανάλογους στόχους.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων όλους τους αιτούντες, και ενημερώνουμε ότι θα έρθουμε σε περαιτέρω τηλεφωνική επικοινωνία μόνον με όσους διαθέτουν ειδικότητες και χαρακτηριστικά που συνάδουν με τις ανάγκες μας. Σε περίπτωση τηλεφωνικής επικοινωνίας, είναι πιθανό να ακολουθήσει εκ του σύνεγγυς επικοινωνία με τον εκάστοτε ορισθέντα ως αρμόδιο από την Εταιρεία μας. Οι επιλεχθέντες πρέπει εν συνεχεία να διανύσουν επ΄ αμοιβή δοκιμαστικό στάδιο συνεργασίας, ώστε να διαφανεί η δυνατότητα περαιτέρω συμπόρευσης μας.

Τα σχετικά βιογραφικά και τα στοιχεία των αιτούντων (καθώς και κάθε περαιτέρω προσωπικό στοιχείο) δεν επεξεργάζονται περαιτέρω και για κανέναν λόγο από την Εταιρεία μας, ενώ συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις επιταγές των συναφών Νόμων.

Παρακαλούμε λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι όπως:

• αποστείλετε το βιογραφικό σας, υποχρεωτικά συνοδευόμενο με φωτογραφία σας, ως συνημμένο στο hr@oikonomakislaw.com  (επιλέξτε για να μας τα πρωθήσετε συνημμένα)

• συμπληρώσετε την κάτωθι φόρμα ερωτηματολογίου (σας ευχαριστούμε δε για τη δαπάνη του χρόνου σας – τα πεδία που φέρουν αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά), απαντώντας σε όσον το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα (και συμπληρώνοντας και όσα το δυνατόν επιπρόσθετα στοιχεία στο τελευταίο ερώτημα):

 

Καπετάν-Σάββα Μαρία-Πηνελόπη

Οικογενειακή Κατάσταση:

Καπνιστής/στρια:

Όσο αφορά τον αν υπήρξα ή τυγχάνω αιμοδότης-τρια:

Όσο αφορά τις γενικές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις σε σχέση με τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις, θεωρώ πως:

Εμπειρία συνεργασίας σε επιστημονικά σχήματα με περισσότερα των δέκα συμμετεχόντων:

΄Οσον αφορά την επιμονή και την υπομονή μου, θεωρώ πως διαθέτω επίπεδο:

Οσον αφορά τις δυνατότητες αυτοπειθαρχίας μου αλλά και τηρήσεως της ιεραρχίας στις συνεργασίες μου, θεωρώ πως αυτές βρίσκονται σε επίπεδο:

Σε περίπτωση που η συνεργασία μου απαιτεί συνεχείς αναβαθμίσεις ηλεκτρονικών συστημάτων και όλο και περισσότερη ενασχόληση και εκπαίδευση που σχετίζεται με αυτά, θεωρώ πως:

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης μέριμνας υποθέσεων (πέραν του συνήθους ωραρίου και εργασίμων ωρών και ημερών) θεωρώ πως οι δυνατότητες συνδρομής μου:

Σε περίπτωση που μου προταθεί να μου χορηγηθεί εταιρική τηλεφωνική συσκευή και αριθμός κλήσεως (και για τη χρήση τους εκτός των ωρών συνεργασίας μου για την εξυπηρέτηση έκτακτων εντολών των εντολέων της Εταιρείας σας) θεωρώ πως:

Ευελπιστώ σε συνεργασία:

Σε περίπτωση που διεκπεραιώνω επιστημονική μελέτη που πρέπει να ολοκληρωθεί οριακά σε χρονικό διάστημα μισής ώρας, και ταυτόχρονα υπάρχει έντονη ηχορρύπανση από τηλεόραση που δεν μπορώ να την αποφύγω, αλλά δεχθώ και τηλεφώνημα για επείγον επιστημονικό ζήτημα για το οποίο θα πρέπει να δώσω τηλεφωνικές οδηγίες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα λεπτών, τότε:

Σε περίπτωση που η Εταιρεία σας τηρεί αυστηρό πρωτόκολλο διεκπεραιώσεως των θεμάτων της κατά τα Διεθνή Πρότυπα και ISO, θεωρώ πως:

Σε περίπτωση που η Εταιρεία σας επιθυμεί να τηρήσει αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα κατά την παροχή υπηρεσιών προς την ίδια ή/και προς τους εντολείς της (κουστούμι με γραβάτα για τους άνδρες και φόρεμα ή/και ταγιέρ για τις γυναίκες) θεωρώ πως:

Σπουδές πατέρα:

Σπουδές μητέρας:

Σπουδές ενηλίκων αδελφιών:

Διαδικασίες εμπιστευτικότητας προσωπικών δεδομένων

12 + 12 =