fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Σύσταση Υπεράκτιας Τράπεζας

Δικηγόροι για Σύσταση Υπεράκτιας Τράπεζας – Τι Προσφέρουμε

Η “Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρία” διαθέτει εξειδικευμένη γνώση σχετικά με τη σύσταση, τη λειτουργία και τις υπηρεσίες που παρέχει μια υπεράκτια (off shore) τράπεζα, με βάση τις πρόνοιες και τους όρους λειτουργίας καταστατικού μιας αλλοδαπής χώρας.  Οι δικηγόροι της εταιρίας μας σε Ελλάδα και εξωτερικό (13 Γραφεία σε 10 χώρες) είναι διαθέσιμοι μέσω email και τηλεφώνου, ενώ το υπόλοιπο υποστηρικτικό προσωπικό μας βρίσκεται πάντα στη διάθεση σας.

Η Εταιρία δύναται με την εμπειρία και το ανθρώπινο δυναμικό της  να σας συνδράμει στη σύσταση  μιας offshore τράπεζας, με τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός νομικού πλαισίου που θα διακρίνει το τραπεζικό Ίδρυμα από την περιουσία που αυτό διαχειρίζεται, για την αποφυγή τυχόν επιχειρηματικών κινδύνων.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Υπάρχουν τα εξής σημεία τα οποία χρήζουν προσοχής:

Σημείο αναφοράς είναι πάντα ο Ιδρυτής, δηλαδή αυτός που συστήνει το ίδρυμα, ή εκείνος για χάρη του οποίου συστήνεται το ίδρυμα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, μία “offshore” τράπεζα μπορεί να ιδρυθεί είτε από ένα είτε από περισσότερα πρόσωπα.

Το Συμβούλιο του ιδρύματος και τα μέλη του είναι αυτά που εκπληρώνουν το σκοπό του ιδρύματος, όπως αυτός καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό του. Το συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία και γενικώς, τα στοιχεία του ενεργητικού του Ιδρύματος, τις συναλλαγές και τις επενδύσεις που γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό του.

Ασφαλώς, κομβικής σημασίας είναι το Καταστατικό, ο εσωτερικός κανονισμός του ιδρύματος, που καθορίζει τους κανόνες που διέπουν τη διοίκηση και διαχείρισή του, αλλά και στο οποίο περιλαμβάνεται  μεταξύ άλλων και ο Σκοπός του, δηλαδή η αιτία και ο γενεσιουργός λόγος για τον οποίο έχει συσταθεί το συγκεκριμένο τραπεζικό ίδρυμα.

Τέλος, είναι πιθανό στα πλαίσια του καταστατικού να προβλέπεται και η θέση κάποιου προσώπου που θα λειτουργεί ως Κηδεμόνας ή Προστάτης, ο οποίος και ελέγχει ότι οι αποφάσεις και οι ενέργειες του συμβουλίου συμμορφώνονται προς τους όρους και τις προϋποθέσεις σύστασης του ιδρύματος.

Tι είναι η Offshore Τράπεζα;

Η offshore τράπεζα  είναι ένα εταιρικό νομικά μόρφωμα που  διέπεται από χαρακτηριστικά χρήσιμα τόσο για τη διαχείριση των περιουσιακών σας στοιχείων, όσο και ως εργαλεία για τον φορολογικό σας  σχεδιασμό.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ως Πλεονεκτήματα σύστασης  μιας offshore τράπεζας  (ενδεικτικά) αναφέρονται:

  • Εξάλειψη φόρων που σχετίζονται με την περιουσία του ιδρύματος
  • Προσωποποιημένος σχεδιασμός
  • Διακριτικότητα στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων

Συνεπώς, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε συμβουλή σχετικά με την προστασία των περιουσιακών σας στοιχείων η οποία σίγουρα και εξ ορισμού θα έχει λάβει  υπ’ όψιν της τις δικές σας προσωπικές ανάγκες.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Παπαδημητρίου Μαργαρίτα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Υπεράκτιων Τραπεζικών Ιδρυμάτων

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

Φόρμα Επικοινωνίας

7 + 4 =

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία