fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Σύσταση Υπεράκτιου Ιδρύματος

Δικηγόροι για Σύσταση Υπεράκτιου Ιδρύματος – Τι Προσφέρουμε

Η ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ σας παρέχει εξειδικευμένη γνώση για τη δημιουργία ενός χρήσιμου μορφώματος καθόσον επιθυμείτε να έχετε τις προσωπικές ή επιχειρηματικές περιουσιακές σχέσεις σας υπό τη διοίκηση ενός καταστατικού αλλοδαπής χώρας, ουδόλως μάλιστα σχετιζόμενης με εσάς.
Το βασικό πλεονέκτημα ενός τέτοιου ιδρύματος είναι η δημιουργία ενός νομικού πλαισίου που προστατεύει το ίδρυμα και την περιουσία του από το να ακυρωθεί, να υποβαθμιστεί ή να γίνει ελαττωματική με οποιοδήποτε τρόπο.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Παρέχουμε τη γνώση προκειμένου για την αξιοποίηση του νομοθετικού πλαισίου στα πλαίσια της ίδρυσης ενός υπεράκτιου ιδρύματος, με ιδιαίτερη μνεία και φροντίδα για τα ακόλουθα σημεία:

Ιδρυτής: το άτομο που ιδρύει το ίδρυμα, ή εκείνος για χάρη του οποίου ιδρύεται το ίδρυμα ή εκείνος από τον οποίο συντελείται η διάθεση περιουσίας. Γενικά, ένα ίδρυμα οφσόρ μπορεί να ιδρυθεί από έναν ή από περισσότερους ιδρυτές.

Συμβούλιο του ιδρύματος: τα άτομα που εκπληρώνουν το σκοπό του ιδρύματος, όπως αυτός καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό του. Το συμβούλιο κατανέμει την ιδιοκτησία του ιδρύματος, διαχειρίζεται τα στοιχεία του ενεργητικού, τις υπογραφές των συμβάσεων, τις συναλλαγές και τις επενδύσεις στο όνομα του ιδρύματος. Τα μέλη του Συμβουλίου έχουν ένα πιστωτικό καθήκον προς το ίδρυμα.

Καταστατικό του ιδρύματος: το έγγραφο το οποίο καθορίζει τους κανόνες διοίκησης και διαχείρισης

Κληρονομιά ή σκοπός: το πρόσωπο ή η ομάδα προσώπων για την οποία έχει συσταθεί το ίδρυμα. Ο «Σκοπός» αναφέρεται στην αιτία για την οποίο έχει συσταθεί το ίδρυμα

Κηδεμόνας ή Προστάτης: Ορίζονται ως προαιρετική επιλογή, λειτουργώντας ως μηχανισμός προστασίας προκειμένου οι πράξεις και οι αποφάσεις του συμβουλίου να συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ιδρύματος.

Τι είναι η Σύσταση Υπεράκτιου Ιδρύματος

Τα τέτοιου είδους ιδρύματα είναι νομικά μορφώματα τα οποία περιέχουν χαρακτηριστικά τόσο των επιχειρήσεων, όσο και του καταπιστεύματος, έτσι ώστε να είναι χρήσιμα τόσο ως εργαλεία για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, όσο και ως εργαλεία φορολογικού σχεδιασμού.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Προχωρώντας στη σύσταση ενός τέτοιου ιδρύματος μια σειρά από πλεονεκτήματα αναφύονται σε σχέση με τις δραστηριότητές σας περί την περιουσία:
• Εξάλειψη φόρων που σχετίζονται με την διαδοχή της περιουσίας
• Προσωπικός σχεδιασμός για ζητήματα ιδιωτικής ιδιοκτησίας
• Απόκτηση περιουσιακών στοιχείων μέσω ενός «ενδιάμεσου» προσώπου διαφορετικού από εσάς
Συνεπώς, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε συμβουλή σχετικά με την προστασία των περιουσιακών σας στοιχείων λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν τις προσωπικές σας ανάγκες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με τη Σύσταση Υπεράκτιου Ιδρύματος

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο +30 210 3600036, ή

Επικοινωνία